Lezingen

In de afgelopen jaren gaf AiN de hierna volgende lezingen. Wanneer u geïnteresseerd bent in één van deze lezingen of wilt informeren naar de mogelijkheid van een andere lezing over adel waarin uw of een andere adellijke familie centraal staat, dan kunt u contact opnemen via info@adelinnederland.nl.

‘De familie Bentinck in het licht van de Nederlandse adel: een Europese familie?‘, lezing op de donateursdag van de Stichting Archivariaat Bentinck-Schoonheten, huis Schoonheten 27 mei 2017.

‘Henriëtta Dorothea Maria gravin van Reede née Hope en haar familie, het kleurrijke verhaal bij haar portret op de bovengalerij’, niet geëffectueerde lezing voor de vrijwilligers van kasteel Amerongen, Amerongen voorjaar 2016.

‘De familie Van Heeckeren op de Wiersse en het echtpaar Storm van ‘s Gravesande-Van Heeckeren van Waliën op Den Bramel’, lezing voor de Oudheidkundige Vereniging ‘Oud Vorden’, Vorden 26 november 2014.

‘De familie Schimmelpenninck in het perspectief van andere grafelijke families’, lezing voor de Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis, Diepenheim 2 november 2013.

‘Van Heeckeren op de Nettelhorst en hoe het hen verging na de verkoop van de Nettelhorst’, lezing voor het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem, Zwiep 23 oktober 2013.

‘Van Amsterdamse regenten tot Nederlandse adel’, lezing voor de Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis, Amsterdam 18 en 19 mei 2013.

‘200 jaar Inhuldigingen: rituelen en regalia’, lezing als voorbereiding op de Inhuldiging op 30 april 2013 op het Vechtdal College, Hardenberg, 25 april 2013