Symposium ‘700 jaar Janskerk’: een symposium over de ridderlijke orden

Afb. Een symposium met lezingen over de ridderlijke orden door onder meer de voorzitters van deze orden.

Voor de zevende keer organiseert de Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief een symposium, dit jaar met als thema  700 jaar Janskerk. Het jubileum van de Janskerk, waar het  publiekscentrum van het Noord-Hollands Archief is gevestigd, wordt gevierd met onder andere een tentoonstelling (21 juni – 9 september), een boekje ‘700 jaar Janskerk’ (21 september), de lancering van een website over de geschiedenis van kerk en klooster (6 november) en  – als apotheose – een symposium.

Het symposium heeft als hoofdthema het 700-jarig bestaan van de Janskerk en wil de Jansorde/Orde van Malta en de twee andere militaire ridderlijke orden (Johanniter Orde en Duitse Orde) nader  belichten en in het bijzonder aandacht schenken aan het recente  verleden en de maatschappelijke betekenis in heden en toekomst van deze drie orden in Nederland.

De aanwezigheid van de voorzitters van de drie orden, elk met hun unieke historie én hun bijzondere taak heden ten dage op charitatief gebied alsmede een interessant symposium, te houden in het kerkkoor, lijken passend voor de viering van 700 jaar Janskerk, een uitzonderlijke gebeurtenis.

Van de voordrachten wordt een bundel gemaakt, die in het voorjaar  van 2019 verschijnt als deel vijf van de serie Publicaties van de  Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief, uitgegeven  bij Verloren, Hilversum.

Het symposium vindt plaats in  de Janskerk, het publiekscentrum  van het Noord-Hollands Archief.
Adres: Jansstraat 40,  2011 RX Haarlem. Dit is op enkele minuten lopen  van het NS-station Haarlem. Parkeren kan in de parkeergarage Stationsplein.
De kosten voor het bijwonen van  het symposium bedragen R 15,-. Donateurs van de Stichting  Vrienden van het Noord-Hollands  Archief betalen R  10,-. U kunt zich tot en met 4 december aanmelden  door een e-mail met vermelding van uw naam (eventueel ook de namen van personen met wie u komt) te sturen naar de  penningmeester van de Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief, m.poldermans@planet.nl en het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnr.  NL53 INGB 0004 549 239 t.n.v. Stichting Vrienden NHA o.v.v. ‘symposium’.

In de Janskerk zijn slechts 140 zitplaatsen. Bij voltekening  wordt de volgorde van aanmelding  én ontvangst van de betaling  aangehouden. Er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar.

PROGRAMMA
Vanaf 12.45 uur Ontvangst; inschrijving; thee/koffie
13.30 uur Lieuwe Zoodsma, directeur Noord-Hollands Archief Welkomstwoord
Jan Spoelder, voorzitter Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief  Inleiding
Wim Cerutti ‘Van Jeruzalem naar Haarlem’. Geschiedenis van de militaire ridderlijke orden en van de Haarlemse Commanderij van Sint-Jan
Joris baron van Voorst tot Voorst, voorzitter van het kapittel van de Orde van Malta, associatie Nederland Heden en toekomst, waarde en betekenis van de Orde van Malta in Nederland
Jhr. Aernout van Citters, coadjutor van de Johanniter Orde Heden en toekomst, waarde en betekenis van de Johanniter Orde in Nederland
15.00 – 15.30 uur Pauze, koffie/thee
Jan Reint baron de Vos van Steenwijk, landcommandeur van de Ridderlijke Duitsche Orde, balije van Utrecht Heden en toekomst, waarde en betekenis van de Ridderlijke Duitsche Orde in Nederland
Jhr. Tom Versélewel de Witt Hamer ‘Ridders in soorten en maten’. Capita selecta uit een onderzoek naar ridderlijke orden in het Koninkrijk der Nederlanden (1965-2015)
Vragen, slotdiscussie, afsluiting
16.30 – 17.30 uur Aperitief

Veilingnieuws: een wasportret van Koning-Stadhouder Willem III

Afb. 1. Koning-Stadhouder Willem III, Wasportret uit de 17/18e eeuw, afm. ca. 15 x 12 cm. Foto met hartelijke dank aan het Zeeuws Veilinghuis/www.zeeuwsveilinghuis.eu.

Op 5 en 6 december vindt er bij het Zeeuws Veilinghuis een grote veiling plaats van Indonesische Schilderijen en van Kunst, Antiek en Europese Schilderijen (zie: www.zeeuwsveilinghuis.eu). Eén van de aangeboden kavels betreft een portret en profil in was van Koning-Stadhouder Willem III. Hieronder het verhaal over zijn Nederlandse gunstelingen.

Stadhouder Willem III (1650-1702) werd in 1689 na de Glorious Revolution samen met zijn echtgenote Prinses Mary Koning en Koningin van Engeland. In zijn kielzog kwamen meerdere adellijke gunstelingen mee, die als dank voor hun steun in de strijd Engelse adellijke titels kregen.

Afb. 2. Hans Willem Bentinck (1649-1709), 1st Earl of Portland, 1st Viscount Woodstock en 1st Baron Cirencester. Portret door Hyacinthe Rigaud, Portland Collection, Harley Gallery, Welbeck, Nottinghamshire, United Kingdom.

De bekendste was Hans Willem Bentinck (1649-1709), die grote invloed op hem had. Een tijdgenoot noteerde, dat Willem III niets deed zonder de toestemming van hem. Bentinck kreeg van de Koning-Stadhouder in 1689 de Engelse titels Earl (graaf) of Portland, Viscount (burggraaf) Woodstock en Baron Cirencester. Hij werd rijkelijk met goederen beloond en een tijdgenoot noteerde het grapje hierover dat in de Londense clubs verteld werd:

The King thinks all,
The Queen speaks all,
The prince of Denmark drinks all,
The princess of Denmark eats all
And Portland takes all.

De oudste zoon van Bentinck kreeg in 1716 de titels Duke (hertog) of Portland en Marquess (markies) of Titchfield. Zijn nakomelingen bleven in Engeland wonen, maar deze tak stierf in 1990 in de mannelijke lijn uit door het overlijden van de 9th Duke of Portland. Een tak, die van een jongere zoon van Hans Willem Bentinck afstamt, leeft voort in Engeland en het hoofd hiervan is de huidige 12th Earl of Portland.

Afb. 3. Hendrik van Nassau-Ouwerkerk (1640-1708), 1st Earl of Grantham, 1st Viscount Boston en 1st Baron Alford. Portret naar Godfrey Kneller, coll. Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau.

Een tweede gunsteling die, naast ruime middelen voor het bouwen van huis De Voorst, titels ontving, was Arnold Joost van Keppel 1670-1718). In 1696 werd hij Earl of Albemarle, Viscount Bury en Baron Ashford. Zijn nakomelingen leven voort in Engeland en het huidige familiehoofd is de 10th Earl of Albemarle.

Andere Nederlandse gunstelingen die titels van Willem III ontvingen, zijn:
• Godard van Reede (1644-1703), die in 1692 de titels Earl of Athlone en Baron of Aughrim kreeg
• Willem Hendrik van Nassau-Zuylestein (1649-1708), die in 1695 Earl of Rochford, Viscount Turnbridge en Baron Enfield werd en
• Hendrik van Nassau-Ouwerkerk (1640-1708), die in 1698 de titels Earl of Grantham, Viscount Boston en Baron Alford ontving.

Door het uitsterven in de mannelijke lijn zijn alle titels van de drie laatstgenoemden teruggevallen aan de Engelse Kroon.

Kijk voor meer informatie over deze veilingen op 5 en 6 december bij het Zeeuws Veilinghuis op www.zeeuwsveilinghuis.eu of bezoek de kijkdagen op 1 t/m 6 december.

Winnaar Virtus scriptieprijs Werkgroep Adelsgeschiedenis: Joris van Son

Afb. Joris van Son, winnaar van de Virtus Scriptieprijs 2018.

De Werkgroep Adelsgeschiedenis maakte bekend dat de Virtus scriptieprijs voor adelsgeschiedenis 2018 is toegekend aan Joris van Son. Joris rondde zijn Researchmaster Musicology aan de Universiteit Utrecht cum laude af met een scriptie over huiselijk muziekmaken in adellijke kringen. Op dinsdagavond 22 januari 2019 wordt in Utrecht de Virtus scriptieprijs 2018 uitgereikt tijdens een feestelijk mini-symposium met lezingen van Maarten Prak, Hans Cools, Conrad Gietman, Elyze Storms-Smeets en natuurlijk van de winnaar zelf.

Link naar het hele programma met de mogelijkheid om u (gratis!) op te geven: http://www.adelsgeschiedenis.nl/images/programma-virtus-scriptieprijs-2018.pdf?fbclid=IwAR2ClV2MsFe0pk2GxnklnHz_kE_BtFulkQak05wj9BYGtmC-FZBZ9uFqmUY

Overleden: prof. jonkvrouwe mr. dr. J. de Savornin Lohman

Afb. 1. Prof. jonkvrouwe mr. dr. Jacqueline de Savornin Lohman (1933-2018)

Afgelopen zaterdag overleed op 85-jarige leeftijd prof. jonkvrouwe mr. dr. Jacqueline (‘Jacquelien’) de Savornin Lohman. Drie jaar geleden werd AiN gastvrij ontvangen door Jacquelien de Savornin Lohman die, na hoogleraar orthopedagogiek en lid van de Eerste Kamer te zijn geweest, besloot om niet achter de geraniums te gaan zitten, maar cabaretière te worden. In het zeer onderhoudende gesprek vertelde zij over haar jeugd (“Ik ben van 8 tot 12 jaar in Japanse kampen geweest, waar van de opvoeding weinig terecht kwam”), werkzaamheden (“In de ogen van sommigen heb ik iets bereikt, maar in mijn eigen ogen is het een opeenvolging van mislukkingen geweest”), optredens, over de familie De Savornin Lohman (“Er zijn veel, veel stijvere mensen, die de titel serieuzer nemen dan de Lohmannen”) en over de betekenis van het van adel zijn.

In het komende magazine van AiN een terugblik op dit gesprek.

Afb. 2. Een compilatie van foto’s uit haar voorstelling uit 2016 in Nijmegen.

Kasteel Amerongen: succesvol symposium & boekpresentatie

Afb. 1. Een aandachtig gehoor voor onder meer prof. dr. Beatrice de Graaf op het symposium. Op de eerste rij nakomelingen van de gastheer van de Duitse keizer, Godard graaf van Aldenburg Bentinck: leden van de families De Brauwere en Von Ilsemann.
Afb. 2. Het op het symposium gepresenteerde boek van Paul Moeyes over het verblijf van Wilhelm II op Amerongen.

Afgelopen zaterdag organiseerde Kasteel Amerongen een symposium in de St.-Andrieskerk over Wilhelmina en de komst van Wilhelm II. Op 11 november 1918 arriveerde keizer Wilhelm II in Nederland en werd ondergebracht in Kasteel Amerongen. Wat was de achtergrond van zijn komst naar Nederland? In hoeverre was koningin Wilhelmina daarbij betrokken? En wat betekende zijn komst voor de hoogadellijke dynastie van de Hohenzollerns? Prof. dr. Beatrice de Graaf, prof. dr. Jacco Pekelder en Paul Moeyes waren de sprekers en van laatstgenoemde werd ook het boek ‘Het kleine keizersdrama in Amerongen’ gepresenteerd. Het boek biedt veel nieuwe informatie over de periode dat de Duitse keizer op Amerongen verbleef en is een aanrader! Voor meer informatie zie https://www.moeyes.nl/nl/nieuws/7-boeken/102-het-kleine-keizersdrama-in-amerongen.

In het decembernummer van het digitale magazine van AiN komt een uitgebreid bericht over dit symposium met daarbij een groepsfoto van prof. dr. Beatrice de Graaf samen met nakomelingen van Godard graaf van Aldenburg Bentinck, gastheer van de keizer op Amerongen: leden van de familie De Brauwere en Von Ilsemann.

Bent u ook geïnteresseerd in dit digitale magazine? Voor 17,50 euro per jaar ontvangt u niet alleen het decembernummer, maar ook de drie eerder dit jaar verschenen uitgaven in uw mailbox. Mail voor meer informatie naar nieuwsbrief@adelinnederland.nl.

Afb. 3. Kasteel Amerongen: eeuwenlang bewoond door de adellijke familie Van Reede, Earls of Athlone, en hun erfopvolgers de familie Van Aldenburg Bentinck.

Veilingnieuws: een schilderij door jonkheer Van Heemskerck van Beest

Afb. 1. ‘Angstige ogenblikken’, door jonkheer Jacob Eduard van Heemskerck van Beest (1828-1894). Foto met hartelijke dank aan het Zeeuws Veilinghuis/www.zeeuwsveilinghuis.eu.

Op 5 en 6 december vindt er bij het Zeeuws Veilinghuis een grote veiling plaats van Indonesische Schilderijen en van Kunst, Antiek en Europese Schilderijen (zie: www.zeeuwsveilinghuis.eu.). Eén van de aangeboden kavels betref een schilderij getiteld ‘Angstige ogenblikken’ uit 1883 door jonkheer Jacob Eduard van Heemskerck van Beest (1828-1894). Hieronder zijn verhaal.

Jonkheer Jacob Eduard van Heemskerck van Beest werd geboren op 28 februari 1828 in Kampen. Zijn moeder, Lucie Onno Zwiera van Ingen (1796-1870), stamde uit een oude familie uit Kampen en was de dochter van een kapitein. Zijn vader, jonkheer Dirk van Heemskerck van Beest (1779-1845), stamde uit een oude Delftse regentenfamilie, waarvan de stamvader begin 15e eeuw genoemd werd met de familienaam Van Beest. Vanaf de 18e eeuw ging de familie de naam (Van) Heemskerck van Beest voeren. Een voorvader maakte in 1486 faam toen hij vanuit Delft als pelgrim de tocht naar het Heilige Land maakte. In latere generaties waren leden van de familie vooraanstaande Delftenaren en waren zij onder meer schepen, veertigraad of notaris.

Jonkheer Jacob Eduard van Heemskerck van Beest. Foto door Willem Cornelis van Dijk (1826-1881) – National Portret Gallery, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31846711.

In de 18e eeuw werden voorouders officier en ook de vader van jonkheer Jacob Eduard werd officier en wel bij de marine. Aanvankelijk begon hij zijn maritieme carrière in 1794 in Nederlandse dienst, maar na de inval van de Fransen ging hij in Britse dienst om pas in 1813 weer in Nederlandse dienst te treden.

Ook Jacob Eduard koos aanvankelijk voor de zee en werd luitenant-ter-zee 2e klasse, maar koos in 1853 voor de schone kunsten en werd bekend met zijn zeegezichten en landschappen. Hij kreeg les van Dirk van Lokhorst en zijn schilderijen vielen al snel in de smaak. In 1872 kreeg hij de grote gouden medaille Arti en op de Wereldtentoonstelling van 1873 in Wenen viel hem dezelfde eer te beurt. In 1852 huwde hij de Dokkumse Geertruida Berendina de Feijfer (1829-1901) en kreeg met haar drie dochters en drie zoons, waarvan de jongste dochter ook kunstschideres werd. Op 22 december 1894 kwam hij in ’s-Gravenhage te overlijden.

In het Algemeen Handelsblad schreef men op 23 december 1894 bij zijn overlijden onder meer: ‘De kunstschilder Heemskerck van Beest, wiens toestand gisteren volgens bericht in ons ochtendblad reeds zeer zorgwekkend was, is heden te ‘s-Gravenhage overleden. (…) Heemskerck van Beest behoorde geheel tot de oude school en zijn overtuiging op kunstgebied heeft zich met den tijd niet gewijzigd: hij is sedert zijn bloeitijd – omstreeks 1870 – steeds dezelfde gebleven. Vandaar dat hij in den laatsten tijd minder op den voorgrond kwam. Een geregeld inzender was hij bijv. nog altijd op de tentoonstellingen van Kunstliefde te Utrecht.’

Zijn werk wordt tegenwoordig weer meer gewaardeerd en dit schilderij van 53-42 cm wordt geschat op 1000-1500 euro.

Kijk voor meer informatie over deze veilingen op 5 en 6 december bij het Zeeuws Veilinghuis op www.zeeuwsveilinghuis.eu of bezoek de kijkdagen op 1 t/m 6 december.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart…. Huis Quazenbosch

Afb. 1. Huis Quazenbosch in Brummen met de rijk versierde gevels in neo-renaissancestijl. Ansichtkaart part. coll.

Jacob Adriaan Zweder baron van Brakell (1838-1911) stamde uit een oude Gelderse adellijke familie. Zijn vader was onder meer kamerheer van Koning Willem II en bewoonde het kasteel Wadenoyen. In 1837 kocht deze het kasteel Doorwerth, waar hij zich met zijn gezin vervolgens vestigde.

Afb. 2. Jacob Adriaan Zweder baron van Brakell (1838-1911). Portret door P. de Josselin de Jong 1892, coll. Musea Zutphen. Foto met dank aan Collectie Nederland.

Het was een kinderrijk gezin met negen kinderen (één zusje overleed jong) en dit gegeven mét de grote staat die gevoerd werd op kasteel Doorwerth, maakte het voor hem noodzakelijk om uit te kijken naar een goed huwelijk, want een grote erfenis viel er niet te verwachten. In 1866 huwde hij Hendrika Cornelia Colenbrander (1836-1904), uit een patriciaatsfamilie uit het blauwe boekje en – veel belangrijker – nogal vermogend.

Het echtpaar woonde eerst op het door hen gehuurde Huis Voorstonden in Brummen en hier werd op 3 januari 1871 hun enige kind geboren: Jacob Gabriel Assueer Prosper baron van Brakell. Niet lang duurde het prille gezinsgeluk, want ‘Slechts zes dagen mogten wij ons in zijn bezit verheugen‘ stond er op 9 januari in de courant. Of het nu door zijn verdriet kwam, of gewoon door zijn levensstijl, maar baron Van Brakell liet het geld goed rollen. Uiteindelijk kwam het in 1876 tot een faillissement en werden zijn onroerende goederen en de inboedel verkocht.

Afb. 3. Hendrika Cornelia Colenbrander (1836-1904). Portret door P. de Josselin de Jong 1892, coll. Musea Zutphen. Foto met dank aan Collectie Nederland.

Het was dan ook zijn echtgenote en niet hij die in 1876 de koopprijs voor Het Quazenbosch voldeed. Zij kon dit, omdat het echtpaar onder huwelijkse voorwaarden was getrouwd. In 1875 was zelfs met haar beide broers overeengekomen dat zij het beheer over het bezit van hun zuster zouden voeren. Baron Van Brakell werd uitgeschakeld – en voor haar vermogen was dat maar beter ook.

Met het geld van de Colenbranders werd het imposante Huis Quazenbosch gebouwd en kon het echtpaar Van Brakell op grote voet verder leven. Baron Van Brakell leefde als grand seigneur en hield zich bezig met het fokken van paarden en barones Van Brakell ontving op vorstelijke wijze omringd door personeel.

In 1904 overleed ‘… zacht en kalm, mijne geliefde echtgenoote…’ op Huis Quazenbosch. Er onstond nog een geschil met de familie Colenbrander over de eigendomsrechten van de juwelen van de barones. Dit sleepte zich voort tot in 1912, maar toen was baron Van Brakell al het jaar er voor overleden ‘…na een kortstondige ziekte, in den ouderdom van 73 jaar…’ in het Duitse kuuroord Bad Salzschlirf.

En Huis Quazenbosch? Dat bleef in het bezit van de Colenbranders en hun erfgenamen de baronnen Van Sytzama. In 1949 werd het door hen verkocht en in de afgelopen jaren was er een heilspedagogisch instituut voor antroposofische levensbeschouwing in gevestigd, tot het vorig jaar verkocht werd aan een onroerend goed maatschappij.

Dit verhaal stond in het aprilnummer 2017 van het digitale magazine van de Stichting Adel in Nederland (AiN). Donateurs van AiN krijgen vier keer per jaar dit digitale magazine toegestuurd boordevol adellijke verhalen en informatie. Voor 17,50 euro per jaar ontvangt ook u dit magazine in uw mailbox en steunt u ons in onze werkzaamheden. Mail voor meer informatie naar .nieuwsbrief@adelinnederland.nl

Herfst op de Wiersse

Afb. De Wiersse in herfstkleuren weerspiegeld in de Baakse Beek.

De Wiersse is één van de acht kastelen van Vorden en kent een rijke geschiedenis, waarbij opeenvolgende geslachten het huis en de tuinen steeds verder verfraaid hebben. De huidige eigenaar, de heer Edward Victor Gatacre, is een rechtstreekse nakomeling van degene die het in 1855 kocht. Sindsdien is er veel gedaan aan huis en landgoed: het huis werd gerestaureerd en vergroot, de tuinen werden hersteld en het landgoed werd gemoderniseerd. Voor de huidige tuinaanleg is de moeder van de heer Gatacre, jonkvrouwe Alice Jacqueline Hortense Julie Aurélie de Stuers (1895-1988), van groot belang geweest. Op jonge leeftijd begon zij al met aanpassingen en verbeteringen, die zij samen met haar latere echtgenoot, de Engelsman William Edward Gatacre (1878-1959), voortzette en die De Wiersse maakt tot wat het nu is: een uniek landschapspark vol verrassende doorkijkjes en met tal van fraaie tuinelementen, die bij iedere wending tijdens het wandelen het oog aangenaam verrassen.

Voor meer informatie over de Wiersse en voor de mogelijkheid om de unieke tuinen te bezichtigen, zie: www.dewiersse.com

Veilingnieuws: het portret van Sophia van der Marck née van Lintelo

Afb. 1. Sophia van der Marck née van Lintelo, olieverf op paneel uit omstreeks 1650, 73 x 58,5 cm. Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis der Notarissen in Den Haag/www.venduehuis.com.

Op 21 t/m 23 november vindt de Autumn Auction plaats bij het Venduehuis in Den Haag met o.a. dit portret, dat in de catalogus omschreven staat als ‘Lady van Lintelo-Van der Mark’. Hieronder leest u het verhaal bij dit portret.

Sophia van Lintelo werd geboren als dochter van Evert van Lintelo tot de Marsch en Mechtelt van Veen. De familie Van Lintelo behoorde tot de oude Gelders adel en haar vader werd verschreven in de Ridderschap van Zutphen. Daarnaast was hij markerichter van Harfsen en schepen in Zutphen. Hij was heer van de Marsch, een havezate nabij Zutphen. Het huwelijk van de overgrootvader van Sophia, ook een Evert van Lintelo, met de erfdochter Sophia Mulert bracht dit huis in het bezit van de Van Lintelo’s.

Sophia was de jongste in een gezin met 7 kinderen en voor haar waren er al vijf broers en een zusje geboren. Het waren roerige tijden, want de Tachtigjarige Oorlog was volop in gang en in 1572 werd het huis de Marsch geheel verwoest, toen Zutphen langdurig in de frontlinie lag, terwijl het pas een generatie daarvoor door de grootvader van Sophia nieuw gebouwd was. Over deze grootvader, wederom een Evert van Lintelo, kon men in de oude kronieken lezen: ‘Hij heeft ’t huis op den Marsch voor Zutphen getimmert’. De vader van Sophia was Spaansgezind en haar moeder hertrouwde na zijn dood zelfs Rogier de Mantua, een kapitein in dienst van de Koning van Spanje. Eén broer van Sophia sneuvelde in 1600 in de Slag bij Nieuwpoort, maar ook ander leed trof de familie, want haar enige zusje overleed in 1630 aan de gevolgen van de pest.

Afb. 2. De Marsch op een tekening door Cornelis Pronk uit 1730 © Wikipedia PD.

In 1600 trad Sophia in het huwelijk met Gerdt Brun van der Marck van Evenlo. Hun precieze huwelijkdatum is niet bekend, maar op 25 juli van dat jaar werd er wel een akte met huwelijkse voorwaarden ondertekend, waarin beiden onder meer bepaalden dat zij in dit huwelijk hun vaderlijk erfdeel inbrachten. Hun beider vaders waren dan wel overleden, maar hun moeders waren bij deze gelegenheid aanwezig en ondertekenden het document.

Gerdt Brun van der Marck van Evenlo was een zoon van Bruyn van der Marck en Christina van Bassenn. De familie Van der Marck stamde uit een bastaardtak van de graven Van der Marck, die generaties lang borgmannen waren geweest van Ottenstein in Munsterland. Door het huwelijk van Jurjen van der Marck met Femme ten Hamme waren de Van der Marcks in het bezit gekomen van Evenlo, een havezate die we tegenwoordig kennen onder de naam Everlo.

Hoe het Sophia van Lintelo en haar echtgenoot verder gegaan is, is niet bekend. Wel bekend is hoe het verder ging met de Marsch: de oudste broer van Sophia, natuurlijk Evert geheten, herbouwde de Marsch en gaf het een imposant, kasteelachtig uiterlijk. In deze gedaante bleef het in het bezit van de Van Lintelo’s, bijna tot aan het uitsterven van de familie in 1809. De laatste heer van de Marsch uit de familie Van Lintelo was Arnold Willem Tyman van Lintelo tot de Marsch (1701-1774). Hoewel hij twaalf kinderen kreeg (acht dochters en vier zoons), stierven zijn zoons op jonge leeftijd. De Marsch vererfde op een kleinzoon Van Heeckeren, maar deze verkocht het en de nieuwe eigenaar liet het in 1780 slopen.

Kijk voor de online catalogi van de veilingen op 21 t/m 23 november van het Venduehuis der Notarissen in Den Haag op http://www.venduehuis.com.

Geboren: Van Boetzelaer & Van Boetzelaer

Afb. 1. Het familiewapen Van Boetzelaer.

Philippine Marie Elizabeth barones van Boetzelaer, geboren Utrecht 15 november 2018, dochter van Rutger Meinard baron van Boetzelaer en Karlijn barones van Boetzelaer née van der Gijp.

Anne-Kee Frederique barones van Boetzelaer, geboren Beverwijk 15 november 2018, dochter van Marnix Pieter Paulus baron van Boetzelaer en Linda Marthe Cornélie barones van Boetzelaer née jonkvrouwe van Nispen tot Pannerden.

Afb. 2. De heerlijkheid Asperen kwam begin 15e eeuw door huwelijk in het bezit van de familie Van Boetzelaer. De jonggeborenen stammen uit de tak Asperen en hun grootvader is de huidige heer van Asperen. Tekening door Abraham Rademaker uit 1725, coll. Rijksmuseum Amsterdam.