Veilingnieuws: de tafeltjes van de barones van kasteel de Wittenburg

Afb 1. Sophie Adrienne Speelman née barones Sloet van Oldruitenborgh (1860-1941). Portret door Han van Meegeren, geveild in 2011 bij het Zeeuws Veilinghuis.
Afb 1. Sophie Adrienne Speelman née barones Sloet van Oldruitenborgh (1860-1941). Portret door Han van Meegeren, geveild in 2011 bij het Zeeuws Veilinghuis.

Op 15, 16 en 17 november vindt bij het Venduehuis in Den Haag de grote najaarsveiling plaats en op deze veiling worden twee bijzondere, beschilderde 18e-eeuwse tafeltjes aangeboden uit familiebezit, die van kasteel de Wittenburg in Wassenaar afkomstig zijn.

Jonkheer Helenus Marinus Speelman (1857-1909) stamde uit een geslacht dat in de 17e eeuw tot aanzien kwam in dienst van de V.O.C. en een voorvader bracht het in de jaren 1681-1684 zelfs tot gouverneur-generaal van Ned.-Indië. Diens kleinzoon werd in 1686 door de Engelse Koning Jacobus II verheven tot Baronet en sindsdien voerde het hoofd van de familie het erfelijke, niet-adellijke predikaat van ‘Sir’. In 1817 werd de familie in de Nederlandse adel verheven met het predikaat jonkheer/jonkvrouwe.

De vader van jonkheer Speelman, jonkheer Sible Speelman, huwde Frederika Sophia Carolina Insinger en haar moeder stamde uit de buitengewoon vermogende familie Borski, waardoor er ruime financiële middelen aanwezig waren voor een luxueuze levensstijl.

In 1881 trad jonkheer Helenus Marinus Speelman in het huwelijk met Sophie Adrienne barones Sloet van Oldruitenborgh (1860-1941). Het echtpaar woonde eerst in Den Haag in een vorstelijk pand aan de Korte Vijverberg, waarin nu het Haags Historisch Museum is gevestigd, en huurde kasteel Zuylenstein als buitenverblijf, waar ook hun tweede dochter werd geboren.

In 1899 besloot het echtpaar dat het tijd was voor een eigen kasteel en kocht een stuk grond in Wassenaar, waarop zij een kasteelachtig huis liet bouwen, dat geïnspireerd was op kasteel Zuylenstein. In navolging van de uivormige bekroning van de grote toren van Zuylenstein wilde ook jonkheer Speelman dit op zijn toren en vroeg toestemming aan graaf Van Aldenburg Bentinck, de eigenaar van Zuylenstein, maar hij verleende deze niet. Het huis werd er niet minder indrukwekkend om en de grote toren werd zelfs in het laatste stadium van de bouw nog met een verdieping verhoogd.

Toen de bouw voltooid was en het huis naar de smaak van de tijd was ingericht, kon jonkheer Speelman zich een echte kasteelheer voelen. Zo ontving hij hier in 1903 een jachtgezelschap met Prins Hendrik: ‘Op het landgoed de Wittenburg werd Z.K.H. en het jachtgezelschap op zeer gastvrije wijze ontvangen door den eigenaar Ridder Baronet Speelman. Nadat menige frissche dronk de dorstige kelen had gelaafd, werden een paar hindernissen voor het kasteel genomen, waarna Z.K.H. zich weer aan het hoofd plaatste en de jacht over Groot-Hazebroek geleidde naar het feestterrein bij de Roggewoning.’ Datzelfde jaar was de Wittenburg het decor voor het groots gevierde huwelijk van de oudste dochter met jonkheer Van der Wyck.

Afb. 2. De twee 18e-eeuwse tafeltjes uit kasteel de Wittenburg uit het bezit van de familie Speelman-Sloet van Oldruitenborh. Foto's met hartelijke dank aan het Venduehuis Den Haag.
Afb. 2. De twee 18e-eeuwse tafeltjes uit kasteel de Wittenburg uit het bezit van de familie Speelman-Sloet van Oldruitenborgh. Foto’s met hartelijke dank aan het Venduehuis Den Haag.

Niet lang kon jonkheer Speelman genieten van al dit fraais, want in 1910 overleed hij onverwachts op de Wittenburg. Zijn weduwe bleef achter met twee ongehuwde dochters, die in de jaren erna een baron Bentinck en een jonkheer De Beaufort zouden huwen. Na de Duitse inval in 1940 werd het kasteel gevorderd door de Duitsers en de douairiere vertrok naar haar oudste dochter op huis Archem in Ommen, waar zij in 1941 overleed. Het kasteel werd door de erfgenamen in 1955 aan de gemeente Wassenaar verkocht.

Uit de inboedel bleven tot voor kort in familiebezit twee fraai beschilderde 18e-eeuwse klaptafeltjes bewaard, die op oude interieurfoto’s zijn terug te zien. Het betreffen de kavels 5512 en 5513 en beide tafeltjes worden geschat op 800-1200 euro.

Kijk voor de catalogus online van deze veiling op www.venduehuis.com/catalogus/veiling/81 of bezoek de kijkdagen op zondag 12 of maandag 13 november in het Venduehuis der Notarissen in Den Haag. Voor meer informatie zie www.venduehuis.com.

Geboren: Jespers

Afb. Het familiewapen Van Meeuwen.
Afb. Het familiewapen Van Meeuwen.

Florine Johanna Cecilia Jespers, geboren Amsterdam 6 november 2017, dochter van Roel Jespers en Lydia Johanna Pauline Jespers née jonkvrouwe van Meeuwen.

Herfstwandeling op Eerde

Afb. Herfsttaferelen op Eerde met zicht over de slotgracht op het huis dat in 1715 voltooid werd door Johan Warner baron van Pallandt.
Afb. Herfsttaferelen op Eerde met zicht over de slotgracht op het huis dat in 1715 voltooid werd door Johan Warner baron van Pallandt.

Op Eerde nodigen de bossen en de lanen, die nu in herfsttooi gehuld zijn, uit voor een lange wandeling. Eerde werd in 1706 aangekocht door Johan Warner baron van Pallandt en hij bouwde hier het indrukwekkende huis dat er nog steeds staat. Het huis was eeuwenlang eigendom van de baronnen Van Pallandt, maar werd al voor de Tweede Wereldoorlog ingericht als internationale school en nog steeds is hier een internationale school gevestigd.

Natuurmonumenten is bezig met een omvangrijk herstelplan van de bijzondere lanenstructuur en niet alleen deze lanen, maar ook de buitengewoon fraaie bossen nodigen uit voor een lange herfstwandeling.

Meer lezen over Eerde en de plannen en activiteiten van Natuurmonumenten? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/eerde.

Veilingnieuws & Kijkdagen Venduehuis Den Haag: het verhaal bij het portret van de zingende freule Nora van Rappard

Afb. Freule Nora van Rappard op haar portret door Albert Roelofs uit 1913. Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis Den Haag.
Afb. Freule Nora van Rappard op haar portret door Albert Roelofs uit 1913. Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis Den Haag.

Op 15, 16 en 17 november vindt bij het Venduehuis in Den Haag de grote najaarsveiling plaats. Kavel 209 betreft een olieverfportret uit 1913 door Albert Roelofs (1877-1920) van freule Nora van Rappard. Hieronder het verhaal van deze ondernemende freule die naam maakte als sopraan en concertzangeres.

Jonkvrouwe Agatha Eleonora (‘Nora’) van Rappard werd geboren op 25 februari 1904 in Arnhem als dochter van Willem Louis Frederik Christiaan ridder van Rappard en Maria Catharina Frederika van Welderen barones Rengers. Freule Nora groeide de eerste jaren op in Arnhem en de militaire carriere van haar vader bracht het gezin naar ‘s-Gravenhage en Harderwijk. Uiteindelijk werd haar vader gepensioneerd met de rang van generaal-majoor bij de infanterie en werd hij adjudant i.b.d. van H.M. Koningin Wilhelmina.

Freule Nora beschikte over een fraaie stem en maakte naam als concertzangeres. Haar ouders begeleidden haar naar Parijs en Wenen voor haar zangstudie en uiteindelijk trad zij ook op. Zij maakte eenentwintig jaar oud haar debuut in 1926 in Parijs: ‘Onze landgenoote, Nora van Rappard, debuteerde gisteravond in de Salle des Agricuteurs. In de zaal was geen plaatsje onbezet. Onder de aanwezige landgenooten merkten wij o. m. op den Nederlandsen gezant, jhr. Loudon. Nora van Rappard zingt, zooals het haar tengere en fragiele verschijning doet vermoeden. Zooals zij daar staat, rustig en sober, gaat reeds de bekoring van haar uit, die in haar zuivere en hooge stem tot uitdrukking komt. Vele mooie bloemstukken werden door de jonge zangeres niet zonder schroom in ontvangst genomen.’

Haar zangcarriere zette zij ook na het overlijden van haar ouders voort en deze bracht haar over de hele wereld. Uiteindelijk kwam zij via Ned.-Indië in de oorlogsjaren in New York terecht, nadat zij in Batavia een Nederlandse stuurman bij de koopvaardij huwde, die zestien jaar jonger was. Het huwelijk werd echter al na drie jaar ontbonden. Ook na de oorlog woonde zij nog jarenlang in New York, trad nog af en toe op, maar ging uiteindelijk in Parijs wonen, waar zij als vertaalster werkzaam was. In 1984 overleed zij hier op 1 november op negenenzeventigjarige leeftijd.

Het complete en kleurrijke levensverhaal van freule Nora van Rappard zal in één van de komende magazines van AiN gepubliceerd worden. Dit digitale magazine kunt u ontvangen door voor 17,50 euro per jaar donateur van AiN te worden. Meer weten hierover? Mail dan naar nieuwsbrief@adelinnederland.nl.

Benieuwd naar wat er nog meer geveild wordt? Kijk dan in de online catalogus met zoekfunctie: www.venduehuis.com/catalogus/veiling/81. Of bezoek de kijkdagen op donderdag 9, vrijdag 10, zaterdag 11, zondag 12 of maandag 13 november in het Venduehuis der Notarissen in Den Haag. Voor meer informatie zie www.venduehuis.com.

Adel & de Quote 500 van 2017

quoteIeder jaar publiceert het blad Quote een top 500 van rijkste personen in Nederland. Op de speciale jubileum top 1000 lijst vorig jaar figureerden vier adellijke familienamen: Van Rappard, Van der Does, Van Wassenaer en Van Rechteren Limpurg. Dit jaar is er weer de traditionele top 500 met nu drie adellijke familienamen: Van Rappard, Van der Does en Zu Solms-Sonnenwalde. AiN bekeek de Quote 500 en de Quote familie 50 en ontdekte meer adellijke links.

QUOTE 500 2017:

Nr. 1. Charlene Lucille de Carvalho née Heineken (overgrootmoeder: een jonkvrouwe Tindal).

Nr. 8. John Arthur Fentener van Vlissingen (gehuwd met een Gravin De Pourtalès, in de familie adellijke huwelijken met een Graaf von Cassis-Faraone, een jonkheer Van de Wall Repelaer, een jonkvrouwe Van Beresteyn, een jonkheer Reuchlin, een Graaf Von Trapp en een Von Meyenfeldt).

Afb. 2 Marie Heineken née jonkvrouwe Tindal (1849-1932). Foto part. coll.
Afb. 2 Marie Heineken née jonkvrouwe Tindal (1849-1932). Foto part. coll.

Nr. 36. Alicia Westheim née Fentener van Vlissingen (adellijke links: zie nr. 8).

Nr. 37. Tannetta Dow née Fentener van Vlissingen (adellijke links: zie nr. 8).

Nr. 50. Mr. Louis Rudolph (‘Rolly’) Jules ridder van Rappard (grootmoeder: een barones Van Hardenbroek van Lockhorst, hofdame van Prinses Juliana).

Nr. 53. Eijk Herman Alexander de Mol van Otterloo (uit een patriciaatsfamilie, grootmoeder: een jonkvrouwe Röell, verder in de familie adellijke huwelijken met een jonkvrouwe Stoop, een jonkvrouwe De Savornin Lohman en twee jonkvrouwen Feith).

Nr. 57. Frederik Harald Fentener van Vlissingen (grootmoeder: een jonkvrouwe De Graeff, grootmoeders van echtgenote: een barones Van Tuyll van Serooskerken en een jonkvrouwe Snouck Hurgronje, voor verdere adellijke huwelijken in de familie zie nr. 8).

Nr. 60. Anne Marianne (‘Annemiek’) Fentener van Vlissingen (grootmoeder: een jonkvrouwe De Graeff, zie verder nr. 8).

Nr. 61. Francisca (‘Cisca’) Elizabeth Fentener van Vlissingen (grootmoeder: een jonkvrouwe De Graeff, zie verder nr. 8).

Nr. 62. Martha (‘Marthe’) Frederike Fock née Fentener van Vlissingen (grootmoeder: een jonkvrouwe De Graeff, zie verder nr. 8).

Nr. 92. Brigitte Jacqueline Nathalie Belin née Fentener van Vlissingen (moeder: een Gravin De Pourtalès, zie verder nr. 8).

Nr. 96. Robert-Jan Michel Fentener van Vlissingen (moeder: een Gravin De Pourtalès, zie verder nr. 8).

Nr. 98. Nicole Sophie Honegger née Fentener van Vlissingen (moeder: een Gravin De Pourtalès, zie verder nr. 8).

Nr. 237. Jonkheer Pieter Willem van der Does. Pieter van der Does is sinds twee jaar geleden nieuw op de Quote 500 lijst. Hij is mede-oprichter en president & CEO van Adyen. Adyen is een Nederlands softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in het tegengaan van fraude in het betalingsverkeer. Wereldwijd zijn er tien kantoren, werken er 340 mensen en behaalde het in het afgelopen jaar een omzet van 150 miljoen euro. In december 2014 werd er 200 miljoen euro nieuw investeringskapitaal binnengehaald om de internationale groei van het bedrijf te kunnen versnellen. Door deze investeringen werd Adyen toen gewaardeerd op 1,2 miljard euro. Door nieuwe investeringen vorig jaar was Adyen toen volgens schattingen 2,3 miljard euro waard.

Nr. 302. Klaus Jorgen de Clercq Zubli (uit een patriciaatsfamilie, in de familie huwelijken met een baron Van Heeckeren van Brandsenburg, een jonkvrouwe van den Berch van Heemstede, een jonkheer Quarles van Ufford, een jonkvrouwe Van Nispen tot Sevenaer).

Nr. 411. Alfred Otto Friedrich Graaf zu Solms-Sonnenwalde (uit een Duitse adellijke familie, met een Nederlandse gravin Bentinck als moeder).

QUOTE familie 50 2017:

Nr. 1. Brenninkmeijer (huwelijken met o.a. een prinses De Bourbon de Parme).

Nr. 4. Dreesmann (huwelijken met een jonkheer Testa en een baron Van Hövell tot Westerflier)

Nr. 10. Van Oranje-Nassau

Nr. 15. Van Beuningen (een patriciaatsfamilie met huwelijken met een baron Kraijenhoff, een baron Van Dedem, een jonkheer Graswinckel, een jonkheer Van Eysinga en een jonkvrouwe Van Suchtelen).

Nr. 50. Del Prado (partner van een barones De Vos van Steenwijk)

Benieuwd naar de hele lijst en de miljoenen? Quote ligt nu in de winkel en kost € 20,-.

Noot van de redactie: aanvullingen en opmerkingen zijn welkom via info@adelinnederland.nl.

Historische wandeling op Biljoen: vrijdag 10 november

Afb. Kasteel Biljoen met zijn kenmerkende ronde hoektorens en met boven de ingang het familiewapen van de baronnen Van Hardenbroek.
Afb. Kasteel Biljoen met zijn kenmerkende ronde hoektorens en met boven de ingang het familiewapen van de baronnen Van Hardenbroek.

Vanaf 1661 was het kasteel Biljoen eeuwenlang in het bezit van de baronnen Van Spaen en toen de Van Spaens op Biljoen in de mannelijke lijn uitstierven, vererfde het kasteel op de baronnen Van Hardenbroek, om uiteindelijk in 1862 verkocht te worden aan de Duitse industriëlenfamilie Lüps. De laatste bewoners, de Heer en Mevrouw Lüps née jonkvrouwe De Blocq van Scheltinga, bewoonden het tot aan hun overlijden en nadien werd het verkocht aan de stichting het Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen.

Tegenwoordig is het kasteel na een zorgvuldige restauratie weer privé bewoond, maar vrijdag 10 november a.s. is er een historische wandeling door het parkbos rondom het kasteel, dat normaal gesproken niet toegankelijk is.

Meer weten en kaarten reserveren online? Kijk dan op www.glk.nl/actueel/evenementen1/evenement/?bericht=3277.

 

Stichting Erfgoed Landfort: facebookpagina

Afb. 1. Landfort,
Afb. Landfort met zijn langgerekte en imponerend gevel. Foto met hartelijke dank aan René W.Chr. Dessing.

Het eeuwenoude huis Landfort met zijn imponerende gevels is sinds kort ondergebracht in de Stichting Erfgoed Landfort en deze gaat zich inzetten om het huis in een nog betere staat te brengen, waarbij ook het fraaie omringende landschapspark van de hand van de befaamde 19e-eeuwse tuinarchitect Zocher volop aandacht zal krijgen. Landfort blijft een bestemming als buitenplaats met woonfunctie houden, maar er wordt ook gekeken naar beperkte toegankelijkheid. Het huis kende in de loop der eeuwen vele eigenaren uit onder meer adellijke geslachten als Van Ulft, Van Hoen, Von Strunckede, Van Lynden en Van Tengnagell.

Landfort heeft nu ook een eigen facebookpagina, waarop u geïnformeerd wordt over de historie en de plannen voor dit unieke, waardevolle ensemble van huis, park en landgoed. Ook benieuwd naar Landfort? Kijk dan eens op www.facebook.com/erfgoedlandfort/ en word volger!

Nieuwste magazine AiN: boordevol verhalen, informatie en foto’s

ain-cover-oktober-2017Deze week kregen de donateurs van AiN het oktobernummer van het digitale magazine toegestuurd, dat weer vol adellijke verhalen staat en rijk geïllustreerd is.

In het hoofdartikel dit keer het verhaal met daarbij veel foto’s van kasteel Amerongen, waarvan de geschiedenis nauw met de families Van Reede en Van Aldenburg Bentinck verbonden is.

Ook zijn er weer nieuwe verhalen in de vaste rubrieken:
Moord & Brand: De onthoofde barones Van Rhemen.
Het verhaal bij een voorwerp: een wandelstok voor H.M. de Koningin (door een telg uit de familie Versélewel de Witt Hamer).
Het verhaal bij een graf: Het graf van freule Saar van Suchtelen van de Haare (1829-1913).

ain-oktober-2Dit keer zijn er drie interviews: jonkheer Roeland Elias vertelt uitgebreid over de heroprichting van de Ridderschap van Holland onlangs, Bianca van Duin wordt geïnterviewd over haar onderzoek naar waterbouwer jonkheer Jacob Lucas Boreel en fotografe Marie-Jeanne barones van Hövell tot Westerflier komt aan het woord over haar geweldige foto’s van stillevens.

ain-oktober-3Daarnaast zijn er artikelen over de Koninklijke en Franse onderscheiding voor jonkvrouwe Geneviève van Panhuys en over de bijzondere familiegeschiedenis van jonkvrouwe Kajsa Ollongren, van wie een betovergrootmoeder als gouvernante aan het Keizerlijke Russische Hof werkzaam was.

Natuurlijk is er ook nu weer genealogisch nieuws met een overzicht van geboortes in de families Wichers, Laman Trip, Boddaert, Van Asch van Wijck, Stratenus en De Rotte, huwelijken in de families Boddaert, Hooft Graafland, Sweerts de Landas Wyborgh en Van Haersma de With en overledenen in de families Van Boetzelaer, Van Citters, Arnbak (gehuwd D’Aulnis de Bourouill), Hesselt van Dinther, Michiels van Kessenich, Van Hemert tot Dingshof, Van der Does de Willebois, Van Heurn, Alting von Geusau, Loudon, Ten Houte de Lange (gehuwd De Beaufort), Snouck Hurgronje en Quarles van Ufford).

ain-oktober-5Wat de rubriek Huwelijken ook dit keer extra bijzonder maakt, is dat alle vier onlangs gehuwde echtparen hun medewerking verleenden en een foto ter beschikking stelden van hun mooiste dag. Hierbij nogmaals heel hartelijk dank aan de echtparen Koopman-Boddaert, Bethell-Hooft Graafland, Sweerts de Landas Wyborgh-Jack en Stuyling de Lange-Van Haersma de With, die we hierbij nog vele gelukkige jaren samen toewensen!

ain-oktober-4Wilt u dit digitale magazine ook ontvangen samen met de vier eerder dit jaar verschenen uitgaven en het komende decembernummer? Word dan voor 17,50 euro per jaar donateur. U ontvangt dan zes keer per jaar ons magazine in uw mailbox en heeft daarnaast voorrang bij en korting op onze excursies! Meer weten? Stuur dan een mail naar nieuwsbrief@adelinnederland.nl.

De jas van opperjagermeester baron Van Pallandt

Afb. Links de jas in de collectie van Paleis Het Loo op een foto met dank aan Niels Coppes en rechts baron Van Pallandt in vol ornaat op een foto in de collectie van Slot Zuylen.
Afb. Links de jas in de collectie van Paleis Het Loo op een foto met dank aan Niels Coppes en rechts baron Van Pallandt in vol ornaat (foto part. coll.).

De conservator kostuum en textiel bij Paleis Het Loo, Trudie Rosa de Carvalho, deed uitgebreid onderzoek naar de jas van een opperjagermeester in het textieldepot van Het Loo. Bij deze speurtocht kwam zij als conservator in de rol van een detective en analyseerde zij dit kledingstuk tot in het detail, wat verrassende informatie opleverde. Lees meer hierover op www.modemuze.nl/blog/wat-kleren-ons-vertellen-de-jas-van-de-opperjagermeester.

De jas behoorde ooit aan Jan Werner baron van Pallandt, heer van Oud-Beyerland (1835-1907). Hij werd in 1868 benoemd tot jagermeester voor Gelderland en was in de jaren 1870-1886 lid van de Provinciale Staten van Gelderland. In 1879 huwde hij Louise Constance Jeanne barones van Brakell (1831-1884), die douairière was van Henri baron de Smeth.

Nog geen vijf jaar duurde het huwelijk, toen zijn echtgenote kwam te overlijden op het Huis Duno in Doorwerth, waar haar familie onder meer het kasteel Doorwerth bezat. Haar verbondenheid met Doorwerth en zijn bevolking bleek na haar overlijden: ‘De Heer J. W. Baron van Pallandt van Oud-Beierland, te Doornweerd, heeft ingevolge den wensch van wijlen zijne echtgenoote L. C. J. baronesse van Brakell van Doornweerd, aan de Herv. Diaconie aldaar f 1000 geschonken’; tegenwoordig vergelijkbaar met bijna 12.000 euro.

Baron Van Pallandt hertrouwde niet en werd in 1891 tot opperjagermeester van Koningin Wilhelmina benoemd, waarvoor hij zich een indrukwekkend kostuum aanschafte. Hiervan bleef alleen de jas bewaard, die getuigt van het rijke ceremoniële hofleven van weleer. Vanwege zijn eervolle verdiensten ontving hij meerdere onderscheidingen – op zijn foto zien we hem met twee borststerren, halskruizen en een grootlint – waaronder het Grootkruis in de Orde van de Eikenkroon. Dit was een Luxemburgse Orde, die Koning Willem III als Groothertog van Luxemburg kon verlenen.

In 1907 kwam hij te overlijden: ‘Heden ontsliep te Arnhem, in den ouderdom van 71 jaren, onze geliefde Oom en Behuwdoom’ en in zijn annonce werd met trots vermeld dat hij ‘Opperjagermeester van H.M. de Koningin’ was geweest – een functie waarin hij jarenlang met zijn kostuum geschitterd had en waarmee hij prominent aanwezig was als lid van de hofhouding bij de Inhuldiging in 1898. Na zijn overlijden werd er geen opperjagermeester meer benoemd en zo ging hij als laatste met deze rang aan het Hof de geschiedenis in.

Lezing over Godard graaf van Aldenburg Bentinck op kasteel Amerongen: zondag 5 november

In het kader van het thema ‘Mannen met een missie’ worden er op kasteel Amerongen lezingen gegeven over vier bijzondere kasteelheren. Op zondag 5 november vertelt Leo van Putten over het leven van Godard John George Charles graaf van Aldenburg Bentinck (1857-1940), die in 1879 heer van Amerongen werd en het kasteel een nieuwe glorietijd gaf.

Afb. De Bovengalerij op kasteel Amerongen met rechts naast de lantaarn het portret van Godard graaf van Aldenburg Bentinck in het kostuum van de Ridderlijke Duitsche Orde.
Afb. De Bovengalerij op kasteel Amerongen met rechts naast de lantaarn het portret van Godard graaf van Aldenburg Bentinck in het kostuum van de Ridderlijke Duitsche Orde.

Zijn leven verliep traditioneel en als heer van Amerongen genoot hij een bijna feodaal aanzien. Maar de tijden veranderden en in 1918 maakte hij het einde van de Duitse monarchie van dichtbij mee, toen hij de Duitse Keizer Wilhelm II gastvrij onderdak bood. Ook de economische crisis en maatschappelijke ontwikkelingen gingen niet aan hem voorbij en tijdens zijn leven veranderde zijn wereld compleet.

De lezing wordt gegeven op de Bovengalerij, waar ook portretten van graaf Godard en zijn echtgenote hangen, en begint om 11.00 uur.

Meer weten en tickets reserveren? Kijk dan op www.kasteelamerongen.nl/wat-te-doen/evenementen/l3-mannen-met-een-missie.