Veilingnieuws: de Egg Chair van Peter Ghyczy

Afb. 1. Peter Ghyczy. Foto met hartelijke dank aan https://www.ghyczy.nl.

Op 18 april vindt bij het Venduehuis in Den Haag de eerste Design Auction plaats, die gewijd is aan het design vanaf 1900 tot heden. Eén van de bijzondere items is de ‘egg chair’ van Peter Ghyczy (1940), die uit een Hongaarse adellijke familie stamt en in Nederland woont en werkt. Eén tak van zijn familie werd in 1986 ingelijfd in de Nederlandse adel met het predikaat jonkheer/jonkvrouwe.

De familie Ghyczy gaat terug tot begin 16e eeuw en bracht eeuwenlang bestuurders, officieren en landgoedeigenaren voort. In 1564 werd de adeldom van de familie door Keizer Maximiliaan II bevestigd. Peter Ghyczy werd geboren in 1940 in Budapest als zoon van János Ghyczy en Eva Czibur. Zijn vader was filiaalleider bij de Nationale Bank en zijn moeder zou in latere jaren als vertaalster voor de Amerikaanse ambassade werkzaam worden. Bij het binnentrekken van het Rode Leger in 1945 kwam zijn vader om het leven en zijn moeder stuurde hem en zijn broertje uit veiligheidsoverwegingen naar het platteland, naar het familielandgoed. Hier werd hij door twee tantes opgevoed en bezocht hij ook de dorpsschool. Na de onteigening van het familiebezit keerde hij terug naar Budapest en voltooide hij zijn middelbare school.

Afb. 2. De ‘egg chair’ naar het ontwerp uit 1968 van Peter Ghyczy. Foto met hartelijke dank aan www.venduehuis.com.

Na de Hongaarse Opstand in 1956 vluchtte hij, 15 jaar oud en na een voettocht van drie dagen in nachtelijke vrieskou onder begeleiding van een smokkelaar, naar Oostenrijk. Met zijn moeder en broer vestigt hij zich uiteindelijk in Bonn en studeerde hij vervolgens architectuur aan de Technische Universiteit van Aken. Hierbij specialiseerde hij zich in bouwtechniek. Hij assisteerde professor Rudolf Steinbach en werkte later aan het instituut voor kunststofonderzoek. In 1967 studeerde hij in Aken af als architect en zijn proefschrift ging over onconventionele schoolgebouwen. Datzelfde jaar huwde hij Barbara von Kempis met wie hij drie zoons en een dochter kreeg.

In 1968 kreeg hij een leidinggevende functie bij Elastogran, waar producten werden gemaakt van polyurethaan. Hij ontwikkelde vele innovatieve ontwerpen, waarmee hij naam maakte als een van de meest productieve ontwerpers in die jaren. Uit deze jaren dateert ook zijn ‘egg chair’, die er in gesloten vorm als een ei uitziet, waardoor de binnenkant beschermd is tegen het weer.

Sinds 1974 woont en werkt Peter Ghyczy in Nederland, waar hij samen met zijn zoon Felix werkt in hun familiebedrijf, dat tijdloos en modern meubilair ontwerpt met een sterk authentiek karakter.

De ‘egg chair’ betreft kavel 196 en wordt geschat op 500-700 euro.

Kijk voor de catalogus online van deze veiling op https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=85 of bezoek de kijkdagen op 14, 15 en 16 april in het Venduehuis der Notarissen in Den Haag. Voor meer informatie zie www.venduehuis.com.

Benieuwd naar het werk van Peter en Felix Ghyczy? Kijk dan op https://www.ghyczy.nl.

Dit bericht kwam tot stand dankzij welwillende medewerking van de familie Ghyczy, waarvoor heel hartelijk dank.

Veilingnieuws: zilveren cabaret met alliantiewapen Tjarda van Starckenborgh-Clant

Afb. 1. Het zilveren dienblaadje door B. Havelaar, ‘s-Gravenhage 1739. Foto met dank aan het Notarishuis Arnhem.

Op 16 april sluit een onlineveiling bij het Notarishuis in Arnhem, waar een zilveren dienblaadje uit 1739 wordt aangeboden met de wapens van het echtpaar Tjarda van Starckenborgh en Clant.

Gezien het jaartal gaat het hier om Lambert Tjarda van Starckenborgh (1658-1722), heer van Wetsinge en afgevaardigde in de Staten-Generaal, en Allegonda Maria Clant (1665-1754). Hij was afkomstig van de borg Verhildersum, waar nog heden het enorme familieportret hangt, waarop hij met zijn broers en zusjes en met zijn ouders Allard Tjarda van Starckenborgh (1620-1673), heer van Verhildersum en Leens, en Gratia Susanna Clant (1630-1690) staat afgebeeld. Zij was afkomstig van de borg Hankema en een dochter van Theodorus Jacob Clant (1638-1700), heer van Hankema, en Margriet Josina Ripperda (1637-1670).

Afb. 2 Het echtpaar Tjarda van Starckenborgh-Clant met hun kinderen, met rechts op de achtergrond de borg Verhildersum. Lambert Tjarda van Starckenborgh staat als tweede zoon in het gezin rechtsachter zijn ouders. Schilderij door Martinus van Grevenbroeck in 1670 op Verhildersum. Foto met dank aan www.verhildersum.nl.

Link naar de website van het Notarishuis Arnhem: www.notarishuis-arnhem.nl.
Link naar de website van Verhildersum met informatie over bezoekmogelijkheden: www.verhildersum.nl.

28 mei: symposium ‘Goederen van de Duitsche Orde en het beheer daarvan’

Afb. Het Duitse Huis: zetel van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht. Het gebouwencomplex is sinds 1345 het hoofdkwartier van de Duitsche Orde. In 1807 werd het verkocht, maar de Orde behield het recht van eerste koop, hetgeen in 1992 geschiedde, zodat het na restauratie weer in al zijn glorie onderdak biedt aan deze adellijke organisatie. Aan het hoofd staat de 80e Landcommandeur Jan Reint baron de Vos van Steenwijk.

Ter gelegenheid van het afscheid van mr. Jan Cees van Hasselt, secretaris van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, vindt er op 28 mei op het Duitsche Huis in Utrecht een symposium plaats.

Programma:
13.00 uur
Welkom door de dagvoorzitter, drs. Coen baron Schimmelpenninck van der Oije
13.10-13.40 uur
Ir. Ad van Ooststroom, Bezitsvorming van religieuze instellingen in Utrecht vanaf de vroege middeleeuwen
13.40-14.10 uur
Jerem van Duijl MA, Onder de vleugels van het Hollandse gravenhuis: Goederenverwerving van de Duitse Orde in de Noordelijke Nederlanden in de jaren 1240
14.10-14.40 uur
Prof.dr. Hans Mol
Het bezit van de commanderij Ootmarsum in de middeleeuwen
14.40-15.00 uur
Pauze
15.00-15.30 uur
Drs. Bart Ibelings, Het Duitse huis in Schoonhoven. Het begin: de graven van Blois en Gerard van Vliederhoven
15.30-16.00 uur:
Dr. Rombert Stapel, De Croniken van der Duytscher Oirden. Een Utrechtse tekst met een Europees publiek
16.00-16.30 uur
Prof.dr. Renger de Bruin, Rentmeesters en secretarissen van de Utrechtse landcommanderij 1740-1840
16.30-17.00 uur.
Afsluiting en dankwoord aan Jan Cees van Hasselt

Tot en met 25 mei is aanmelding mogelijk via Jerem van Duijl: j.j.van.duijl@hum.leidenuniv.nl.

Geboren Mock

Afb. Het familiewapen Mock.

Jonkheer Victor Peter Mock, geboren Amsterdam 4 april 2018, zoon van jonkheer Bart Christiaan Mock en Willemijn Mock née Derks.

 

T/m 28 oktober: tentoonstelling in Vollenhove: Oldruitenborgh en Oranje

Afb. 1. De havezate Oldruitenborgh in Vollenhove, eeuwenlang in het bezit van het adellijke geslacht Sloet en tegenwoordig een hotel-restaurant.

Afgelopen zaterdag vond op havezate Oldruitenborgh de officiële opening plaats van de tentoonstelling Oldruitenborgh en Oranje, die in Stadsmuseum CHC Vollenhove te zien is. Op deze tentoonstelling wordt het verhaal verteld van Anton Henri baron Sloet van Oldruitenborgh (1798-1871). De opening vond plaats in aanwezigheid van leden van de familie Sloet van Oldruitenborgh, die allen nakomelingen van hem zijn.

Afb. 2. Openingstoespraak door Frans baron Sloet van Oldruitenborgh op havezate Oldruitenborgh, met links naast hem zittend de organisator van de tentoonstelling en directeur van het Stadsmuseum CHC Vollenhove: de heer Jan Wester,

De tentoonstelling omvat drie perioden in het leven van Anton Henri: zijn militaire loopbaan, zijn periode als adjudant van Prins Alexander en zijn leven als landjonker in Vollenhove op de havezate Oldruitenborgh.

Op deze verzorgde tentoonstelling zijn verschillende bijzondere bruiklenen uit de familie Sloet van Oldruitenborgh te zien, waaronder een servies dat door Koning Lodewijk Napoleon aan een voorvader geschonken is, maar ook portretten, zilver en gebruiksvoorwerpen. Anton Henri nam deel aan de Slag bij Waterloo en ook hieraan wordt aandacht besteed in woord en beeld.

Afb. 3. V.l.n.r. de broers Reynt Jan, Frans en Egbert baron Sloet van Oldruitenborgh.

Een verrassend onderdeel op deze tentoonstelling is de valkenjacht. Als adjudant van Prins Alexander was Anton Henri aan het Hof verbonden en maakte hij van dichtbij The Royal Loo Hawking Club mee, waarbij met getrainde valken werd gejaagd. Deze club uit de jaren 1839-1855 bestond uit een internationaal gezelschap met onder meer leden van de Nederlandse, Engelse en Franse adel. De exclusiviteit van deze sport is bv. terug te zien in de zeer fraaie verzameling valkenkappen op deze tentoonstelling.

Afb. 4. Bijzonder fraaie valkenkappen bij het gedeelte van de tentoonstelling over Anton Henri baron Sloet van Oldruitenborgh en de valkenjacht.

Een bezoek aan de tentoonstelling laat zich goed combineren met een stadswandeling, waarbij de havezaten van de adel herinneren aan de bloeiperiode van Vollenhove. In het park van Oldruitenborgh kan gewandeld worden en u kunt er de ruïne van slot Toutenburg zien liggen. Op Oldruitenborgh zelf is er gelegenheid om koffie te drinken. Vergeet vooral niet hier tegenover de tuinen van de havezate Marxveld te bezichtigen. Marxveld was tot in 1984 in het bezit van de baronnen Sloet van Oldruitenborgh en werd toen verkocht aan de gemeente, die hier vervolgens tuinen in verschillende stijlen liet aanleggen.

Afb. 5. De tuinen van havezate Marxveld in het prille voorjaar, maar straks een oase van groen in de historische bebouwing van Vollenhove.

Meer weten over de bezoekmogelijkheden van de tentoonstelling? Kijk dan op www.chcvollenhove.nl/.
Meer weten over de tuinen van Marxveld? Kijk dan op www.henkvanheerde.nl/vollenhove/Marxveld/tuin.htm.
Voor meer informatie over eten en drinken op Oldruitenborgh, zie http://www.seidel.nl/lang/nl/hotel-seidel/.

In het komende magazine van AiN wordt uitgebreid met nog meer foto’s bij de opening, de tentoonstelling zelf en het leven van Anton Henri baron Sloet van Oldruitenborgh stilgestaan. Door voor 17,50 euro per jaar donateur te worden, ondersteund u ons in onze werkzaamheden, ontvangt u vier keer per jaar ons digitale magazine boordevol verhalen en informatie en krijgt u voorrang bij door AiN georganiseerde excursies. Mail voor meer informatie naar nieuwsbrief@adelinnederland.nl.

Geboren: Meenderink

Afb. Het familiewapen Krayenhoff.

Céline Aimée Elisabeth Meenderink, geboren Oegstgeest 4 april 2018, dochter van David Meenderink en Alexa Caroline Niskeya Meenderink née jonkvrouwe Krayenhoff.

Helpt u ons mee de restauratie & schenking van 2 portretten mogelijk te maken?

Afb. Paul Eugène Henri Victor Louis baron van Boecop (1857-1936), luitenant-kolonel tit. cavalerie, en Jacqueline Arnoldine barones van Boecop née Valette (1863-1897), romanschrijfster.

AiN kocht vorig jaar op een veiling twee portretten van baron en barones Van Boecop, een uitgestorven Gelderse familie. Na restauratie worden de portretten geschonken aan Museum Elburg. Helpt u ons mee deze restauratie en schenking mogelijk te maken? Meedoen kan al vanaf 10 euro!

Voor meedoen en meer informatie zie: https://www.voordekunst.nl/projecten/6351-portretten-op-zoek-naar-een-nieuw-thuis-1

Lezing 17 april: mr. Maarten baron van der Goes van Dirxland (1751-1826)

Pim Waldeck, oud-grootmeester van het Huis van Koningin Beatrix, schreef over deze eerste Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken een zeer lezenswaardig boek (zie het bericht hierover op AiN https://www.adelinnederland.nl/boekennieuws-maarten-goes-dirxland-1751-1826/). Op dinsdag 17 april geeft hij een lezing over hem met als titel ‘De naam Holland op de kaart van Europa houden’, waarin hij onder meer ingaat op de tijd, waarin Maarten van der Goes minister was: de Bataafs-Franse tijd.

Datum: 17 april
Locatie: werkcollegezaal Nationaal Archief Den Haag
Inloop met koffie/thee: 18.30 uur
Aanvang lezing: 19.00 uur
Aanmelden via: genootschap@nationaalarchief.nl.

Nieuwe website kasteel Twickel

Afb. De startpagina van de vernieuwde website van kasteel Twickel.

Kasteel Twickel is in zijn bestaan nooit verkocht en werd door de laatste eigenaresse Marie Amelia barones van Heeckeren van Wassenaar née Gravin van Aldenburg Bentinck (1879-1975) ondergebracht in een stichting, die niet alleen het kasteel, maar ook het uitgebreide grondbezit voorbeeldig beheert.

Onlangs ging de vernieuwde website online, waarop u in het online-archief het zeer informatieve Twickelblad kunt raadplegen http://twickelblad.nl/. Ook is er dit jaar in de zomer weer de mogelijkheid om het kasteel te bezoeken. Hiervoor kunt u online kaarten reserveren: https://www.ticketflyer.nl/nl/organizers/61/shop.

Link naar de vernieuwde website: https://twickel.nl/.