De Slimste Mens: Sander Schimmelpenninck

Afb. 1. Sander Schimmelpenninck in de finale van De Zwakste Schakel met medefinaliste Willy. Screenshot met dank aan De Zwakste Schakel, RTL 4, 17 augustus 2004.

Sander graaf Schimmelpenninck groeide op in Twente, waar zijn familie sinds 1799 het landgoed en huis Nijenhuis bezit. Toen hij 18 jaar was, deed hij mee aan De Zwakste Schakel, een kennisquiz onder leiding van Chazia Mourali. In de finale won hij van medefinaliste Willy, die zeer van hem gecharmeerd was en het niet erg vond om van hem te verliezen, en ging met een groot geldbedrag naar huis.

Afb. 2. Sander Schimmelpenninck in de finale van de Zwakste Schakel. Screenshot met dank aan de Zwakste Schakel, RTL4, 17 augustus 2004.

Tegenwoordig is hij hoofdredacteur van Quote en in de afgelopen weken deed hij mee aan De Slimste Mens. In de finale vrijdag jl. won hij het van Telegraaf hoofdredacteur Paul Jansen en acteur David Lucieer en werd uitgeroepen tot De Slimste Mens. Zelf relativeerde hij zijn overwinning met: “Ik heb het eigenlijk niet zo verdiend, voor mijn gevoel. Ik heb erg heel Duits – degelijk, defensief – gespeeld, maar ja, dan win je toernooien, dat blijkt.”

Link naar een interview in het Algemeen Dagblad: https://www.ad.nl/show/slimste-mens-sander-eerst-brak-later-fanatiek~a757a926/.

Stichting Creatief Onderwijs van Ilona van Voorst tot Voorst: adoptie 25e verzorgings-/verpleeghuis

Afb. 1. De Stichting Creatief Onderwijs van Ilona van Voorst tot Voorst verenigt jong en oud: Verpleeghuis Duinhage werd vorige week geadopteerd door het Hofstad Lyceum in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte. Foto met hartelijke dank aan Stichting Creatief Onderwijs.

Ilona barones van Voorst tot Voorst is de drijvende kracht achter de Stichting Creatief Onderwijs, waarbij scholen in heel Nederland onder het motto ‘Adopteer een verzorgingshuis’ een verzorgings- of verpleeghuis onder hun hoede kunnen nemen, met als doel om jongeren met ouderen in contact te brengen om zo het maatschappelijk bewustzijn en de betrokkenheid van jongeren op deze manier te vergroten.

Op donderdag 18 januari kwamen ouderen uit het verpleeghuis Duinhage in Den Haag op bezoek bij het Hofstad Lyceum om met de leerlingen verschillende activiteiten te ondernemen, zoals het zingen van vaderlandse liederen, maar ook zgn. cupsongs. Bovendien werd een stukje geschiedenis van ons koninkrijk ‘nagespeeld’.

Tijdens haar speech op deze dag zei Ilona van Voorst tot Voorst onder meer: “Soms kán de ander om wat voor reden dan ook niet 100% voor zichzelf zorgen en heeft die de ander nodig om hem te helpen. Niet alleen materieel (door geld en spullen), maar met name immaterieel. Verdiepen in de ander, mee denken vóór de ander hoe hij of zij zich zou kunnen voelen en wat prettig is, is een vaardigheid die in het westen niet gestimuleerd wordt. Daar wil Stichting Creatief Onderwijs, die 8 jaar geleden is opgericht om jongeren te helpen aan anderen o.a. ouderen te denken, verandering in brengen; échte warmte en gevoel van geborgenheid ontstaat pas als je met elkaar bent, iets deelt.”

Afb. 2. Ilona van Voorst tot Voorst ondertekent de adoptieovereenkomst tussen Duinhage en het Hofstad Lyceum, terwijl vertegenwoordigers hiervan en minister-president Mark Rutte toekijken. Foto met hartelijke dank aan Stichting Creatief Onderwijs.

Ook werd er die donderdag een zgn. adoptieovereenkomst ondertekend. Door deze formele handeling werd de adoptie van Duinhage door het Hofstad Lyceum een feit. Maandelijks zullen er voortaan in het tehuis leerlingen van het Hofstadlyceum komen om samen met de ouderen spellen te doen, handen te masseren, te zingen of te tuinieren. Ook het gezamenlijk uitvoeren van muziek en beoefenen van theater of musical zal op het programma staan.

Afb. 3. Ook minister-president Mark Rutte ondertekende de adoptieovereenkomst ter ere van de 25e overeenkomst van de Stichting Creatief Onderwijs. Foto met hartelijke dank aan Stichting Creatief Onderwijs.

Om de feestelijke ondertekening van deze 25e adoptie te ondersteunen, was ook minister-president Mark Rutte uitgenodigd. Hij noemde het een eer om aanwezig te zijn en zei verder: “Het adopteren van een verzorgingshuis door een school is een prachtig initiatief van Stichting Creatief Onderwijs. In twee jaar tijd zijn er al 25 scholen aan een verzorgingshuis gekoppeld. Op deze manier komen jongeren en ouderen met elkaar in contact en wordt het maatschappelijk bewustzijn van jongeren vergroot. Er is veel wat jongeren van ouderen kunnen leren, en andersom geldt dat ook. En alleen al het contact is waardevol. De ervaring iets voor een ander te kunnen doen of dat er iemand is die iets voor jou wil doen. Zomaar, belangeloos, gewoon omdat het leuk, leerzaam en bevredigend is. Dat is onbetaalbaar. Wat ik vandaag heb gezien, illustreert hoe belangrijk het is dat we in Nederland naar elkaar blijven omkijken en met elkaar in contact blijven. Hoewel je soms anders zou denken, hebben we Nederland echt wel wat voor elkaar over. Er zijn nauwelijks landen waar meer mensen vrijwilligerswerk doen of meer betrokken zijn bij hun omgeving. Deze adoptiedag is Nederland op zijn best.”

Link naar meer informatie over en bestelmogelijkheid van het Koningsspel: www.koningsspel.nl.
Link naar meer informatie over de Stichting Creatief Onderwijs: www.adopteereenverzorgingshuis.nl.

Onbekend portret: wie herkent de afgebeelde persoon?

In particulier bezit bevindt zich dit portret van een onbekende man uit de 18e eeuw. Het portret is wel gesigneerd: H. van Veldhoven fecit 1765. Hendrik van Veldhoven (1728-1770) was een miniatuurschilder, schilder en tekenleraar. Na eerst in Leiden te hebben gewerkt, werd hij in 1761 benoemd tot leraar van de Fundatie Renswoude in Utrecht. Hij portretteerde vele leden van adellijke en regentenfamilies.

Het portret is helaas beschadigd en moet gerestaureerd worden. De huidige eigenaar is niet alleen op zoek naar de identiteit van de afgebeelde man, maar ook naar hulp bij restauratie en financiering hiervan. Reacties kunnen gemaild worden naar anneke@avaneeuwijk.nl

25/26 januari: lezing landgoed Westerveld & onthulling borstbeeld baron Van Voorst tot Voorst

Afb. Walter baron van Voorst tot Voorst (1844-1922) in het midden voor de voordeur van Westerveld ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag in 1919. Foto met dank aan www.vanvoorsttotvoorst.nl.

Op donderdag 25 januari is er om 20.00 uur een lezing in het Dorpshuis in Elden over het landgoed Westerveld, waarbij bijzonder fotomateriaal van de vroegere bewoners, de baronnen Van Voorst tot Voorst, getoond zal worden.

Een dag later, op vrijdag 26 januari, onthult burgemeester Marcouch van Arnhem om 15.00 uur in de recent aangelegde cultuurtuin van Park Westerveld het borstbeeld van Walter baron van Voorst tot Voorst, die op het Huis Westerveld gewoond heeft.

Link naar meer informatie: http://www.historischekringelden.nl/cms/index.php?page=8.

Koninklijke onderscheiding A.W. baron Schimmelpenninck van der Oye

Afb. Burgemeester Pauline Bouvy-Koene van Voorschoten speldt de koninklijke onderscheiding op bij A.W. baron Schimmelpenninck van der Oye. Foto met hartelijke dank aan www.kasteelduivenvoorde.nl.

Op donderdag 18 januari jl. vond op kasteel Duivenvoorde de nieuwjaarsreceptie plaats met een grote verrassing voor A.W. baron Schimmelpenninck van der Oye. Duivenvoorde is sinds 1226 nooit verkocht, maar altijd vererfd via de adellijke geslachten Van Wassenaer, Torck, Van Neukirchen genaamd Nyvenheim, Steengracht en Schimmelpenninck van der Oye, tot het in 1960 in een stichting werd ondergebracht.

A.W. baron Schimmelpenninck van der Oye is een nakomeling van de familie die het als laatste in particulier bezit had en is actief bij de stichting betrokken: in de jaren 1984-2010 was hij lid van het bestuur en vanaf 2001 was hij hiervan voorzitter. In deze jaren is hij zeer belangrijk geweest voor de ‘landgoedvisie Duivenvoorde’ en het plan voor het herstel van het 19e-eeuwse landschapspark. Ook zette hij zich sterk in voor het vergroten van de publieke toegankelijkheid van Duivenvoorde als centrum van cultuur en natuur, wat sindsdien als uitgangspunt dient voor nieuwe ontwikkelingen.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie ontving baron Schimmelpenninck van der Oye tot zijn grote verrassing uit handen van burgemeester Pauline Bouvy-Koene van Voorschoten een koninklijke onderscheiding en bleek dat hij benoemd was tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Meer weten over kasteel Duivenvoorde? Kijk dan op www.kasteelduivenvoorde.nl.

Over 3 weken: 50e Wiener Ball op vrijdag 9 februari


Op vrijdag 9 februari wordt in Noordwijk aan Zee in Grand Hotel Huis ter Duin voor de 50e keer het Wiener Ball georganiseerd, waarvoor nog steeds kaarten te koop zijn via http://wienerball.huisterduin.com/. 64 debutanten zijn al weken aan het oefenen met danslessen voor hun debuut, waarbij de jongedames in het wit met diadeem in het haar zullen verschijnen en de jongeheren in rok of uniform. Ook dit keer zijn er weer debutanten uit adellijke geslachten, zoals Smits van Oyen en Van Heurn en daarnaast zijn er ook debutanten uit patriciaatsfamilies als Van Hall, Hamstra en Schalij. Na de openingswals van de debutanten weerklinkt het ‘Alles Walzer!’ en wordt de dansvloer vrijgegeven voor de andere gasten.

Hieronder een filmpje met het ‘Alles Walzer!” op het 49e Wiener Ball vorig jaar.

Op het Wiener Ball zullen naar verwachting 800-1000 gasten in het lang of in smoking, rok of uniform met hun onderscheidingen in Grand Hotel Huis ter Duin aanwezig zijn. In de hoofdzaal speelt een orkest en hier zal niet alleen de openingsdans van de avond door de debutanten plaatsvinden, maar ook de traditionele Mitternachtsquadrille. Het bal wordt afgesloten met het zingen van het ‘Brüderlein Fein’.

Afb. 1. Debuteren voor de jongedames in het wit met diadeem en voor de jongeheren in rok.

Wilt u ook deel uitmaken van deze bruisende avond en genieten van traditie in een feestelijke sfeer? Kijk dan op de webpagina www.wienerball.nl. Er zijn nog kaarten te koop, maar wees er snel bij! AiN is ook dit jaar weer aanwezig en doet na afloop uitgebreid verslag voor u.

Afb. 2. Hans van Eenennaam, oud-hofmaarschalk van H.M. Koningin Beatrix en vice-voorzitter van het bestuur van de stichting Wiener Ball, en echtgenote Pia van Eenennaam.

 

Overleden: jonkheer ds. Cornelis van Eysinga

Jonkheer ds. Cornelis (‘Cees’) van Eysinga, geboren Leiden 14 november 1923, emeritus Ned. Herv. Predikant, oud-directeur recreatiebedrijf Eysingstate, oud-voorzitter Koninklijk Friesch Paarden Stamboek, oud-voorzitter YMCA Nederland, oud-bestuurslid Vereniging Het Friesch Grondbezit, oprichter en oud-voorzitter van de stichting Alde Fryske Tsjerken, oprichter van de stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen, erelid van de Ridderschap van Fryslân, kamerheer van Koningin Juliana en Koningin Beatrix, drager van het Erekruis van de Huisorde van Oranje, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, overleden Oudemirdum 17 januari 2018, weduwnaar van Maria Clara Electa Walburga van Eysinga née barones van Harinxma thoe Slooten.

Jonkheer Cornelis van Eysinga en wijlen zijn echtgenote waren voor mij 2 iconen van de Nederlandse, of beter gezegd, van de Friese adel en toen het onderwerp adel in de media jaren geleden eerst voorzichtig en later uitgebreider aandacht kreeg, werden hij en zijn echtgenote steevast geïnterviewd. Hierbij spraken zij steeds in alle openheid over de betekenis van het van adel zijn en over het dragen van verantwoordelijkheid voor het bezit van historisch erfgoed.

Enkele jaren geleden had ik het voorrecht om beiden te mogen interviewen en het werd een bijzonder gesprek. Teruggetrokken levend in Oudemirdum na een leven in de schijnwerpers, vonden zij daar de zorg die zij nodig hadden en woonden daar in volkomen harmonie en met een natuurlijke waardigheid en vanzelfsprekendheid. Wij spraken over veel en het werd een gesprek om nooit te vergeten.

Door zijn afkomst – oude Friese adel – was hij geparenteerd aan vele adellijke geslachten, maar ook was hij een nakomeling van twee van de drie grondleggers van ons Koninkrijk en leden van het Driemanschap: Gijsbert Karel graaf van Hogendorp en Leopold graaf van Limburg Stirum. Door zijn netwerk en functies behoorde hij tot de top van de Nederlandse adel, maar als er één woord is dat hem kenmerkte, dan is dat wellevendheid. Hij had een natuurlijke vanzelfsprekendheid in de omgang met mensen, toonde oprechte belangstelling en was voor eenieder steeds zeer voorkomend.

Toen ik hem het In Memoriam van zijn echtgenote toestuurde, belde hij mij diezelfde avond op. Het was de dag van haar begrafenis, maar toch nam hij die avond de moeite om mij uitgebreid te bedanken – voor hem niet meer dan vanzelfsprekend.

In het komende magazine van AiN volgt een uitgebreid In Memoriam met daarin verwerkt het gesprek dat ik met hem had over zijn jeugd, werkzaamheden, over het van adel zijn en zijn functie als kamerheer.

 

Geboren: Van Isselmuden

Afb. Het familiewapen Van Isselmuden.

Frouke Aletta Johanna barones van Isselmuden, geboren ‘s-Gravenhage 10 januari 2018, dochter van Gijsbert Maarten Michiel baron van Isselmuden en Brechje barones van Isselmuden née van Densen.

Publiekspresentatie ‘Een bezielde schavuit. Jacob van Lennep’

Uitgeverij Balans, Spui25 en het Prins Bernhard Cultuurfonds nodigen u van harte uit voor de publiekspresentatie van Een bezielde schavuit. Jacob van Lennep van Marita Mathijsen op 27 januari om 17.00 uur in de Lutherse Kerk aan het Spui in Amsterdam.

Jacob van Lennep (1802-1868), gangmaker en spotter, vrouwenliefhebber en hulpvaardig vriend. Hij leidde een fascinerend leven, gespleten tussen de bedrukkende moraal en de turbulente moderniseringen van zijn tijd. Als telg uit een voorname Amsterdamse familie voelde hij de last daarvan op zich drukken. Hij werd niet herkozen als lid van de Tweede Kamer, omdat hij spotverzen over de vaderlandse geschiedenis schreef. Zijn daadkracht was enorm: Amsterdam dankt zijn waterleiding aan hem en Den Haag het behoud van de Ridderzaal. Hij was betrokken bij de plannen voor het Amstel Hotel, het Noordzeekanaal en het Rijksmuseum. Maar Jacob van Lennep was bovenal een getalenteerde, enorm productieve schrijver die de moed had zijn eigen weg te volgen in een door conventies bepaalde tijd. Twee zoons van hem werden in 1903 in de Nederlandse adel verheven met het predikaat jonkheer.

Programma:

  • Interview Marita Mathijsen met Jacob van Lennep
  • Liederen op teksten van Jacob van Lennep, met Joan Berkhemer aan de piano, gezongen door bariton Job Hubatka
  • Schrijver Atte Jongstra over de negentiende eeuw
  • Hoogleraar Hans Renders over de biografie
  • Interview biograaf Dik van der Meulen met Marita Mathijsen

Presentatie: Alma Mathijsen

De toegang is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk en kan via: http://www.spui25.nl/forms/projectsites/spui25/nl/aanmeldformulieren/2018/01/marita-mathijsen—een-bezielde-schavuit-biografie-over-jacob-van-lennep.html?origin=wiXp76CHQoCjM0clJYH1Rg%2Chcm6Ur%2ByR8W6HCyFJVctkw.