Geboren: Van de Poll

Afb. Het familiewapen Van de Poll.
Afb. Het familiewapen Van de Poll.

Jonkheer Willem Sebastiaan Jakob van de Poll, geboren Naarden 25 juli 2016, zoon van jonkheer Willem Frans-Joseph van de Poll en Margrethe Kobes.

Societyhuwelijk in Frankrijk met Nederlands adellijk tintje

Afb. Het huwelijk Giscard d’Estaing-Sickinghe in 1984 met de wederzijdse ouders en op de voorgrond de bruidskinderen v.l.n.r. Sébastien Prins Poniatowski (zijn grootvader was minister van Binnenlandse Zaken onder president Valéry Giscard d’Estaing), Camille Laborde en jonkvrouwe Magali Hooft Graafland, foto met dank aan Jhr.mr. F.O.J. Sickinghe, Liefde en leed gedurende zeven eeuwen in Groningen en de Ommelanden en daarbuiten. Het Groninger geslacht Sickinghe (Naarden, 1999).
Afb. Het huwelijk Giscard d’Estaing-Sickinghe in 1984 met de wederzijdse ouders en op de voorgrond de bruidskinderen v.l.n.r. Sébastien Prins Poniatowski (zijn grootvader was minister van Binnenlandse Zaken onder president Valéry Giscard d’Estaing), Camille Laborde en jonkvrouwe Magali Hooft Graafland, foto met dank aan Jhr.mr. F.O.J. Sickinghe, Liefde en leed gedurende zeven eeuwen in Groningen en de Ommelanden en daarbuiten. Het Groninger geslacht Sickinghe (Naarden, 1999).

De website Purepeople bericht dat op 23 juli in l’abbaye de Thiron-Gardais (Eure-et-Loir) Frédéric Henri Valéry Willem Giscard d’Estaing (1986) in het huwelijk getreden is met Eléonore Pineau, die ‘une brillante advocate Parisienne’ genoemd wordt. Frédéric, die zelf M&A manager bij Webhelp is, kwam de kerk binnen aan de arm van zijn moeder, ‘l’aristocrate néerlandaise Wilhelmine Sickinghe’.

Zijn moeder is de Nederlandse jonkvrouwe Wilhelmine Jeanne Mathilde Elisabeth Sickinghe, die in 1984 in Naarden in het huwelijk trad met Henri Marie Edmond Valéry Giscard d’Estaing, momenteel président-directeur-général van Club Méditerrannée. Hij is de zoon van Valéry René Marie Georges Giscard d’Estaing, die in de jaren 1974-1981 president van de Franse Republiek was, en diens echtgenote Anne Aymone Marie Josèphe Christiane Sauvage de Brantes der Markiezen de Brantes.

De familie Sickinghe is een oud-adellijk geslacht uit Groningen, waarvan de stamvader in 1354 als burgemeester van Groningen genoemd werd. De Sickinghes zouden uiteindelijk tot 1795 dertien burgemeesters aan de stad Groningen leveren. De grootvader van de bruidegom is de bekende topman en voorzitter van de raad van bestuur van Stork N.V. jonkheer mr. Feyo Onno Joost Sickinghe (1926-2006), die gehuwd was met de begin dit jaar overleden Marguerite Cornélie van Eeghen (www.adelinnederland.nl/m-c-sickinghe-van-eeghen/).

De familie Giscard d’Estaing is, hoewel de naam dit wel doet vermoeden, niet van adel. De overgrootvader van de bruidegom kreeg in 1922 toestemming om d’Estaing aan de familienaam toe te voegen en dit was een familie waaruit hij in de vrouwelijke lijn stamde. In 2005 kocht Valéry Giscard d’Estaing samen met zijn broer en een neef het kasteel d’Estaing. De familie Sauvage de Brantes verkreeg in 1898 pauselijke adeldom met de titel van Markies de Brantes. Dit was een naam die ontleend werd aan een uitgestorven adellijke familie, waaruit de familie Sauvage in de vrouwelijke lijn stamde. De moeder van Anne Aymone Giscard d’Estaing née Sauvage de Brantes was een telg uit Franse familie der Prinsen de Faucigny-Lucinge.

Link naar twee foto’s van het huwelijk op de website van Purepeople: www.purepeople.com/article/valery-giscard-d-estaing-l-ex-president-a-marie-son-petit-fils-frederic_a194529/1.

Bericht over het huwelijk op Purepeople met dank aan E.E. Beck op www.nobiliana.de.

Het gezin Van Welderen Rengers-Hoevenaar van Geldrop omstreeks 1898

Afb. 1. Het gezin Van Welderen Rengers-Hoevenaar omstreeks 1898, foto part. coll.
Afb. 1. Het gezin Van Welderen Rengers-Hoevenaar omstreeks 1898, foto part. coll.

Marie Amelie Hoevenaar (1854-1932), die zich meestal Hoevenaar van Geldrop noemde, was mede dankzij het Indische suikerfortuin van haar ouders een aantrekkelijke partij op de huwelijksmarkt en in 1884 huwde zij Edzart Reint van Welderen baron Rengers (1849-1920), die op dat moment commies bij het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid was.

Het was een deftig gezelschap dat zich op 8 december op het Haagse gemeentehuis verzamelde en naast het bruidspaar, de drie ouders (vader Van Welderen Rengers was tragisch genoeg reeds voor de geboorte van zijn zoon overleden) waren ook vier getuigen aanwezig: jonkheer Albert Rijnhold Jakob Klerck, Kolonel Commandant van het Regiment Grenadiers en Jagers en oom van de bruidegom, jonkheer (sic) Jan Maarten Leonard van Bronkhorst, Kamerheer des Konings en neef van de bruid, mr. Hendrik Nicolaas Cornelis baron van Tuyll van Serooskerken, burgemeester van Voorburg en zwager van de bruid, en jonkheer mr. Rijnhold Antonie Klerck, commies bij het Departement van Buitenlandse Zaken en neef van de bruidegom.

Na het overlijden van haar vader Hubertus Paulus Hoevenaar, heer van Geldrop, in 1886 erfde zij f 180.000,-. In 1905 kwam daar na het overlijden van haar moeder, jonkvrouwe Anna Maria Marciane Catharina Homberg de Beckfelt, nog eens ruim f 310.000,- bij. In 1910 kocht barones Rengers in Raalte voor f 159.000,- het 250 ha. grote landgoed Het Reelaer en een nieuw landpaleis verrees op de plek van het afgebroken oude huis, dat voorzien werd van alle comfort. In ’s-Gravenhage werd er een vorstelijk vijf traveeën breed onderkomen gekocht aan het residentiële Nassauplein nr. 26.

Afb. 2. Nassauplein nr. 26 in 's-Gravenhage.
Afb. 2. Nassauplein nr. 26 in ‘s-Gravenhage.

Baron Rengers maakte ondertussen carrière op het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid en werd uiteindelijk chef van het kabinet van de minister. Kroon op zijn carrière was zijn benoeming in 1890 tot kamerheer i.b.d. van Koningin Wilhelmina. In 1920 overleed hij en zijn begrafenis werd een society gebeurtenis met vertegenwoordigers van het Hof en uit adellijke en diplomatieke kringen, waaronder de gezanten van Engeland, België, Turkije, Roemenië en de legatieraad van het Amerikaanse gezantschap. “Onmiddellijk achter de lijkbaar volgde in den stoet in een gala-hofkoets de vertegenwoordiger van de Koningin, de kamerheer in buitengewone dienst mr. W. baron van Ittersum.” “Nadat de lijkkist, overdekt met tal van prachtige bloemstukken, in den grafkelder was neergelaten, sprak de oudste zoon van den overledene een woord van afscheid tot zijn vader, daarbij dankbaar herinnerende aan diens vele goede hoedanigheden, welke niet vergeten zullen worden.” Na het overlijden van haar echtgenoot verhuisde de douairière naar Raalte en overleed daar op het huis het Reelaer in 1932.

Op de foto zien we het gezin omstreeks 1898. De oudste dochter huwde in 1907 een baron de Vos van Steenwijk en zij kochten in 1925 huis Diepenheim, dat nog steeds in het bezit is van hun nakomelingen. De jongste dochter trouwde in 1922 met een jonkheer Groeninx van Zoelen en zij kochten in 1924 het Huys ten Donck uit de familie Groeninx, dat nog steeds bewoond wordt door hun nakomelingen. De oudste zoon was kort gehuwd met een jonkvrouwe Van Loon en kreeg geen kinderen, net als de tweede zoon die op 28-jarige leeftijd in Zwitserland overleed. Van de jongste zoon, die in 1938 in het huwelijk trad met een barones Van Pallandt, stammen de huidige bewoners van het Reelaer af.

Informatie mede met dank aan ‘De havezaten in Salland en hun bewoners’ door jhr. A.J. Gevers en A.J. Mensema (1985).

Afb. 3. Het Reelaer in Raalte, foto met dank aan www.meijerink.nl.
Afb. 3. Het Reelaer in Raalte, foto met dank aan www.meijerink.nl.

Huis het Reelaer: landpaleis in het groen

Afb. Huis het Reelaer liggend tussen fraai geboomte.
Afb. Huis het Reelaer liggend tussen fraai geboomte.

Wie tussen Heino en Raalte over de N34 rijdt, ziet halverwege het landschap veranderen met mooie bossen en weilanden met daarin verspreid staand boomgroepen. In de verte wordt de aandacht getrokken door een groot landhuis met een sierlijk torentje, dat tussen het lommerrijk geboomte ligt en dat extra aandacht krijgt door de zware rode beuk er vlak naast.

Het 250 hectare grote landgoed het Reelaer kwam in 1910 in het bezit van Marie Amelie Hoevenaar van Geldrop (1854-1932), die met Edzard Reint van Welderen baron Rengers (1849-1920) gehuwd was. Zij beschikte over een comfortabel Indisch fortuin, dat uit de suikerindustrie afkomstig was en bij dit fortuin paste het bescheiden huis niet. Het oude huis werd afgebroken en een nieuw representatief landpaleis verrees met een centrale, monumentale hal met met daar omheen de eetzaal, salons, de herenkamer en de bibliotheek. Het huis werd rijk voorzien van fraaie betimmeringen, tegeltableaux en decoratieve plafonds en werd om die reden al in 1978 op de monumentenlijst geplaatst.

Huis en landgoed zijn nog steeds in het bezit van de familie Van Welderen Rengers en een zoon des huizes kwam in 2004 in het nieuws toen hij de Argentijnse jeugdvriendin en huwelijksgetuige van H.M. Koningin Máxima huwde. Op het landgoed is Stal ’t Reelaer gevestigd, waarbij er in de bossen op het landgoed tochten gemaakt kunnen worden. Voor meer informatie hierover zie: http://reelaer.nl/.

Tentoonstelling en lezing op kasteel Duivenvoorde

Duivenvoorde, compilatie
T/m 29 oktober is op kasteel Duivenvoorde de tentoonstelling ‘Upstairs Downstairs’ te zien, die het verhaal vertelt van de bewoners van het kasteel en het personeel. De tentoonstelling maakt deel uit van de bestaande historische interieurs en laat zien hoe het leven op het kasteel in al zijn facetten verliep: van het leven op stand met familie en gasten, tot het koken en wassen.

Op 8 september geeft prof.dr. Jan Hein Furnée op Duivenvoorde een lezing over ‘Plaatsen van adellijk vertier’, waarin hij vertelt over de heren van Duivenvoorde en het Haagse uitgaansleven in de 19e eeuw.

Duivenvoorde is sinds 1226 nooit verkocht, maar altijd vererfd via de adellijke geslachten Van Wassenaer, Torck, Van Neukirchen genaamd Nyvenheim, Steengracht en Schimmelpenninck van der Oye, tot het in een stichting werd ondergebracht.

Link naar meer informatie over deze tentoonstelling: www.kasteelduivenvoorde.nl/kasteel/museum/tentoonstellingen/upstairs-downstairs/

Link naar meer informatie over de lezing: www.kasteelduivenvoorde.nl/activiteiten/2016/lezing-plaatsen-van-adellijk-vertier/

Zomer 1880: de bloeiende Agave americana op Den Bramel

Afb. 1. De bloeiende Agave americana op Den Bramel en tuinbaas Jäncke, foto part. coll.
Afb. 1. De bloeiende Agave americana op Den Bramel en tuinbaas Jäncke, foto part. coll.

Op Den Bramel, één van de acht kastelen van Vorden, woonde in 1880 jonkheer Imilius Frederik Storm van ’s Gravesande (1822-1891) met zijn gezin. De familie leefde op grote voet en zo werd het huis aan de achterzijde uitgebouwd, waren er reisjes en ontvangsten en was er ruim personeel aanwezig, waaronder een Zwitserse gouvernante. Op de tuin was men zeer gesteld en aan het hoofd stond ‘Baas Jäncke’ met wie niet te spotten viel en zonder wiens toestemming de kinderen Storm nog geen kersje van de boom mochten plukken – ook al gebeurde dat achter zijn rug om natuurlijk wel.

Afb. 2. Den Bramel in 1870, voor de grote verbouwingen, foto part. coll.
Afb. 2. Den Bramel in 1870, voor de grote verbouwingen, foto part. coll.

In de zomer van 1880 haalde Den Bramel de krant, omdat een vijfenzeventigjarige Agave americana daar een hoogte van ongeveer zes meter bereikt had en tot bloei was gekomen. Voor deze bijzondere gelegenheid kwam er zelfs een fotograaf naar Den Bramel om dit vast te leggen, want men was hier trots op.

Een zekere statusgevoeligheid lag hier ook wel aan ten grondslag, want een bloeiende agave kwam in die tijd niet heel vaak voor. Om de agave nog groter te doen lijken, zat de tuinman er op zijn knieën naast. Op de andere foto zien we hem geduldig voor de camera poserend met zijn gieter in de ene en een bosje bloemen in de andere hand als toonbeeld van zijn werkzaamheden.

Zondagtip: Trotsmarkt op Rosendael

Afb. Kasteel Rosendael gezien over de rozentuin met op de achtergrond de beroemde schelpengrot, foto met dank aan GLK.
Afb. Kasteel Rosendael gezien over de rozentuin met op de achtergrond de beroemde schelpengrot, foto met dank aan GLK.

Kasteel Rosendael is één van de zeven opengestelde kastelen van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK). Rosendael kwam in 1977 als legaat van Willem Frederik Torck baron van Pallandt (1892-1977) in het bezit van GLK en die restaureerde huis en park, met daarin de beroemde Bedriegertjes, zorgvuldig.

Vandaag is tussen 11.00 en 17.00 uur de Trotsmarkt op Rosendael met eerlijke, seizoensgebonden en duurzame producten, die iedere keer weer een groot succes is. Huis en park zijn voor deze gelegenheid voor slechts 5 euro te bezoeken; een mooie gelegenheid om het kasteel met daarin vele herinneringen aan de baronnen Van Pallandt te bezoeken!

Het bezoek aan de Trotsmarkt en het parkeren zijn beide gratis.

Link naar meer informatie: www.glk.nl/actueel/evenementen1/evenement/?bericht=2445.

Lekker lezen in het weekend (2): Willemina van der Goes in ‘Hollands Glorie’

Afb. De imposante hoektoren van Maarsbergen en rechtsonder kasteelvrouwe Willemina van der Goes.
Afb. De imposante hoektoren van Maarsbergen en rechtsonder kasteelvrouwe Willemina van der Goes.

In de nieuwste uitgave van het magazine ‘Hollands Glorie’ dit keer een uitgebreid interview met mr. Willemina van der Goes née Petter, waarin zij vertelt over onder meer het beheer van landgoed en kasteel Maarsbergen.

Maarsbergen werd in 1882 door haar overgrootvader door jonkheer mr. Karel Antonie Godin de Beaufort gekocht en het 410 hectare grote landgoed is nog steeds familiebezit. De bossen op het landgoed worden tot de oudste op de Utrechtse Heuvelrug gerekend en beslaan 320 hectare van het landgoed.

Hollands Glorie ligt nu in de winkel en kost €5,95.

Link naar de website van Hollands Glorie: https://hollandsgloriemagazine.nl.

Link naar de website van landgoed Maarsbergen: www.landgoedmaarsbergen.nl.

Lekker lezen in het weekend (1): nieuwe ‘Royalty’

Afb. Eén van de vele foto's bij de beide interviews met de broers De Bourbon de Parme.
Afb. Eén van de vele foto’s bij de beide interviews met de broers De Bourbon de Parme.

In de nieuwste uitgave van het magazine Royalty staan dit keer onder meer twee interviews met Carlos en Jaime prinsen de Bourbon de Parme, die in 1996 zijn ingelijfd in de Nederlandse adel. Beiden zijn onlangs opnieuw vader geworden en bij de interviews staan mooie gezinsfoto’s door Jeroen van der Meyde, Ranoccieprincipesse, e.a.

Royalty ligt nu in de winkel en kost €4,50.

Antiquariaat Van der Steur ruimt op: 5 euro per kilo

Afb. Screenshot van de website van Antiquariaat A.G. van der Steur.
Afb. Screenshot van de website van Antiquariaat A.G. van der Steur.

Het bekende Antiquariaat A.G. van der Steur in Haarlem, met een groot aanbod op genealogisch en historisch gebied, verhuist naar Den Haag en ruimt op. Restanten zijn vandaag en morgen nog in de uitverkoop voor 5 euro per kilo.

AiN ging gisteren voor u kijken en zag veel overdrukken uit de Nederlandsche Leeuw en andere genealogische tijdschriften, maar ook archiefinventarissen en boeken over de Oranjes en lokale en regionale geschiedenis.

Vandaag en morgen opent Van der Steur voor het laatst op deze locatie tussen 10.00 en 16.00 uur de deuren en vanaf 3 september is het nieuwe adres Balistraat 81B in Den Haag.

Link naar de website: www.vandersteur.nl.