12 en 13 oktober: jubileumsymposium ‘Adellijke vrouwen: levens & representaties’ op Slot Zuylen

Afb. 1. Een bijzonder symposium op een geweldige locatie: Slot Zuylen in Utrecht.

Dit jaar bestaat de Werkgroep Adelsgeschiedenis 25 jaar. Om deze mijlpaal te vieren, organiseert de Werkgroep op 12 en 13 oktober a.s. het internationale symposium Noble Women: Life Roles and Representations /Adellijke Vrouwen: Levens en Representaties. Het symposium richt zich op de verschillende manieren waarop adellijke vrouwen vanaf de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw vorm gaven aan de taken die op grond van hun ‘hoge geboorte’ aan hen werden toegedacht. Decor van het symposium is Slot Zuylen – de geboorteplek van de philosophe Belle van Zuylen, waarschijnlijk de beroemdste adellijke vrouw uit de Nederlandse geschiedenis.

AiN hoorde dat er al veel belangstelling bestaat voor het symposium, het aantal plaatsten is echter beperkt. Wilt u verzekerd zijn van toelating, meldt u zich dan zo spoedig mogelijk aan. U vindt het aanmeldingsformulier hier: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJLNOCHrZ6rC6kzzrYkrDSQQHVZnUeq5jqMQ9tVPTXdLd6ug/viewform

Programma Jubileum Symposium Werkgroep Adelsgeschiedenis Adellijke vrouwen: levens & representaties 12 & 13 oktober 2018, Slot Zuylen

Vrijdag 12 oktober

09.00–10.00 Inloop met koffie, registratie
10.00–10.15 Welkom door Redmer Alma, voorzitter van de Werkgroep Adelsgeschiedenis
10.15–10.45 Keynote door Els Kloek

11.00–12.45 SESSIE I – ADELLIJKE VROUWEN EN KASTELEN IN DE MIDDELEEUWEN
1. Elizabeth den Hartog, Defending the castle like man: women and the building and defense of castles
2. Wendy Landewé, Edelvrouwen als ‘bouwheren’ in de middeleeuwse creatieve cultuur
3. Fred Vogelzang, Rapunzel: de verbeelding van ruimte(n) voor vrouwen in middeleeuwse kastelen
4. Eva-Maria Butz, Burgfrauen – Frauenburgen: Überlegungen zu Wittumsburgen

12.45–14.45 Lunch, rondleidingen door het kasteel en posterpresentaties

14.45–16.30 SESSIE II: LEVENSROLLEN VOOR ADELLIJKE VROUWEN
1. Redmer Alma, Occa Johanna Ripperda: een Europese dame
2. Stephany Freyer, Life Paths of lesser noble women at Princely Courts
3. Evelyn Ligtenberg, Ongehuwde adellijke vrouwen in de vroegmoderne tijd
4. Jaap Geraerts, Models of devotion: catholic women in the Dutch Republic

16.30 – 17.00 Afsluiting

Afb. 2. Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerken, (1740-1805). Portret door Guillaume de Spinny op slot Zuylen. Zij is bekend geworden onder haar schrijversnaam Belle van Zuylen.

Zaterdag 13 oktober

9.00–9.30 Inloop met koffie

9.30–11.15 SESSIE III – REPRESENTATIE VAN ADELLIJKE VROUWEN IN MIDDELEEUWEN EN VROEGMODERNE TIJD
1. Sanne Frequin, Heraldische representatie op grafmonumenten
2. Monique Rakhorst, Het sieradenkistje van Amalia van Solms
3. Thomas Kullmann, The construction of female nobility in Sir Philip Sidney’s Astrophil and Stella
4. Sophie Reinders, Literaire representatie in vriendenboekjes van adellijke vrouwen

11.15–11.30 Koffiepauze

11.30–12.45 SESSIE IV – HOFCULTUUR IN DE REPUBLIEK
1. Ineke Huysman, De macht van de brief. Briefwisselingen van de Hollandse en Friese stadhoudersvrouwen 1605-1759
2. Simone Nieuwenbroek, Tussen Noordeinde en het Voorhout. Anna van Hannover en de Bentincks 1737-1759
3. Lidewij Nissen, Een vorstin in Leeuwarden. Sophia Hedwig van Brunswijk-Wolfenbüttel (1592-1642) en de Friese Nasssaus

12.45–14.30 Lunch, rondleidingen door het kasteel en posterpresentaties

14.30–15.45 SESSIE V – REFLECTIE EN ZELFREFLECTIE
1. Greddy Huisman, Het dagboek van Belle van Ittersum (1783-1809)
2. Aafke Brunt, Marie Cornelie van Wassenaer Obdam (1793-1850)
3. Yme Kuiper, Jeanne van Andringa de Kempenaer 15.45–16.00 Theepauze

16.00–17.15 SESSIE VI – BELLE VAN ZUYLEN
1. Margriet Lacy-Bruijn, Belle van Zuylen onafhankelijk – in hoeverre en tegen welke prijs?
2. Suzan van Dijk, Belle van Zuylen over rangen en standen
3. Hanneke Ronnes, Belle van Zuylen, vrouwengeschiedenis & adelsgeschiedenis

17.15 – 17.30 Afsluiting door Redmer Alma, voorzitter Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis
17.30 – 18.30 Afsluitende borrel

Afb. 3. Slot Zuylen: locatie voor het jubileumsymposium van de Werkgroep Adelsgeschiedenis.