Getrouwd: Dijxhoorn & Van Lynden

lynden-wapen
Joanna Carla Elisabeth barones van Lynden en Ernst Eduard Alexander Dijxhoorn, ‘s-Gravenhage 22 oktober 2016.

De familie Dijxhoorn is een patriciaatsfamilie die in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat is terug te vinden.