26-27 maart: grote veiling van porselein en aziatische kunst bij het Zeeuws Veilinghuis

Afb. Een 18e eeuws porseleinen bord met initialen. Foto met hartelijke dank aan het Zeeuws Veilinghuis/https://www.zeeuwsveilinghuis.eu/

Opvallend in oude boedelinventarissen uit adellijk en regenten bezit is de grote hoeveelheid porselein die hierin wordt aangetroffen. Porselein – in adellijk taalgebruik ‘blauw’ genoemd – was geliefd en werd graag verzameld. Het kon op kasten, commodes en schoorsteenmantels geëtaleerd worden en getuigen van de rijkdom van een familie. Soms werden er zelfs speciaal serviezen op bestelling gemaakt (Chine de commande) met het familiewapen.

Al sinds 1602 worden er veilingen van Chinees porselein in Middelburg gehouden en het Zeeuws Veilinghuis zet deze traditie voort. Eén van de aangeboden kavels betreft een Chine de commande porseleinen bord uit de 18e eeuw met initialen, die door twee engeltjes gedragen worden, met daaronder een schip met Nederlandse vlaggen. Het betreft vermoedelijk de intitialen van Cornelis in ’t Anker, die V.O.C. kapitein was en in Middelburg woonde.

Kijk voor de catalogus online (met de mogelijkheid voor online bieden) op https://zeeuwsveilinghuis.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog of bezoek de kijkdagen bij het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg:
Maandag 25 maart: 10.00-17.00 uur
Dinsdag 26 maart: 10.00-12.00 uur