27 t/m 30 juni: timed online veiling Veilinghuis Van Spengen met portretten echtpaar Sprenger-jonkvrouwe De Jonge

Afb. 1. Gerard Jacob Sprenger (1806-1878) en echtgenote jonkvrouwe Anna Petronella Dana de Jonge (1806-1888). Foto met hartelijke dank aan Veilinghuis Van Spengen.

Van 27 t/m 30 juni loopt er een timed online veiling af bij Veilinghuis Van Spengen in Hilversum met kunst, antiek, zilver, porselein, juwelen, enz. Tot de aangeboden kavels behoren o.a. portretten van de patriciaatsfamilie Sprenger, waaronder het echtpaar Sprenger-jonkvrouwe De Jonge. Lees het verhaal hierbij hieronder en kijk voor de online catalogus voor wat verder geveild wordt op https://vanspengen.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog

Kavel 1319 betreft de portretten van Gerard Jacob Sprenger (1806-1878) en echtgenote jonkvrouwe Anna Petronella Dana de Jonge (1806-1888). Hij stamde uit een patriciaatsfamilie in het Blauwe Boekje. Zijn vader, Johan Jacob Sprenger (1782-1855), was maire en provisioneel schout van Oostkapelle, lid van de Fa. Spoors en Sprenger en lid Gedeputeerde Staten van Zeeland. Daarnaast was hij voorzitter van de Centrale Directie van Walcheren (polder Walcheren) en van de Kamer van Koophandel in Middelburg. Zijn moeder, Digna Johanna Meyners (1780-1850), was vrouwe van Duinbeek en bracht deze buitenplaats met zijn karakteristieke torentje als erfdochter in de familie Sprenger. Waarschijnlijk waren het zijn ouders die bij Duinbeek de landschapstuin lieten aanleggen, die helaas bij de inudatie van Walcheren in 1944 verloren ging.

Gerard Jacob Sprenger werd, evenals zijn vader, lid van de Fa. Spoors en Sprenger. Daarnaast was hij lid van de Raad van Middelburg, Gedeputeerde bij de Staten van Zeeland en luitenant-kolonel bij de Schutterij in Middelburg. In 1833 huwde hij jonkvrouwe Anna Petronella Dana de Jonge en samen kregen zij zeven kinderen.

De portretten worden getaxeerd op 200-300 euro. Veilingopbrengst 115 euro. De portretten van het echtpaar Sprenger-Meyners zijn verkocht voor 410 euro. Op deze zelfde veiling worden meerdere portretten uit de familie Sprenger aangeboden, waarmee aan een kleine familiegalerij een einde lijkt te komen.

Benieuwd naar wat er verder bij Veilinghuis Van Spengen in Hilversum geveild wordt? Kijk dan in de online catalogus https://vanspengen.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog

Afb. 2. Johan Jacob Sprenger (1782-1855) en echtgenote Digna Johanna Meyners (1780-1850), vrouwe van Duinbeek. Foto met hartelijke dank aan  Veilinghuis Van Spengen.