28 mei: symposium ‘Goederen van de Duitsche Orde en het beheer daarvan’

Afb. Het Duitse Huis: zetel van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht. Het gebouwencomplex is sinds 1345 het hoofdkwartier van de Duitsche Orde. In 1807 werd het verkocht, maar de Orde behield het recht van eerste koop, hetgeen in 1992 geschiedde, zodat het na restauratie weer in al zijn glorie onderdak biedt aan deze adellijke organisatie. Aan het hoofd staat de 80e Landcommandeur Jan Reint baron de Vos van Steenwijk.

Ter gelegenheid van het afscheid van mr. Jan Cees van Hasselt, secretaris van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, vindt er op 28 mei op het Duitsche Huis in Utrecht een symposium plaats.

Programma:
13.00 uur
Welkom door de dagvoorzitter, drs. Coen baron Schimmelpenninck van der Oije
13.10-13.40 uur
Ir. Ad van Ooststroom, Bezitsvorming van religieuze instellingen in Utrecht vanaf de vroege middeleeuwen
13.40-14.10 uur
Jerem van Duijl MA, Onder de vleugels van het Hollandse gravenhuis: Goederenverwerving van de Duitse Orde in de Noordelijke Nederlanden in de jaren 1240
14.10-14.40 uur
Prof.dr. Hans Mol
Het bezit van de commanderij Ootmarsum in de middeleeuwen
14.40-15.00 uur
Pauze
15.00-15.30 uur
Drs. Bart Ibelings, Het Duitse huis in Schoonhoven. Het begin: de graven van Blois en Gerard van Vliederhoven
15.30-16.00 uur:
Dr. Rombert Stapel, De Croniken van der Duytscher Oirden. Een Utrechtse tekst met een Europees publiek
16.00-16.30 uur
Prof.dr. Renger de Bruin, Rentmeesters en secretarissen van de Utrechtse landcommanderij 1740-1840
16.30-17.00 uur.
Afsluiting en dankwoord aan Jan Cees van Hasselt

Tot en met 25 mei is aanmelding mogelijk via Jerem van Duijl: j.j.van.duijl@hum.leidenuniv.nl.