3e druk ‘Oorlogsouders’ van Isabel barones van Boetzelaer

Afb. 1. Ingrid barones van Boetzelaer née Freiin von der Recke met haar dochter schrijfster Isabel barones van Boetzelaer tijdens de boekpresentatie.
Afb. 1. Ingrid barones van Boetzelaer née Freiin von der Recke met haar dochter schrijfster Isabel barones van Boetzelaer tijdens de boekpresentatie.

Op 23 maart vond de boekpresentatie plaats van dit bijzondere boek en inmiddels is de 3e druk verschenen! In het boek vertelt Isabel barones van Boetzelaer het boeiende en ontroerende verhaal van haar Nederlandse vader en haar Duitse moeder, die beiden een leven kenden dat door de oorlog getekend werd. Hun levensverhaal wordt parallel verteld en goed en fout lopen aan beide zijden door elkaar.

Afb. 2. De voorkant van het boek 'Oorlogsouders'.
Afb. 2. De voorkant van het boek ‘Oorlogsouders’.

Journalist, auteur en programmamaker Ad van Liempt kreeg het eerste exemplaar overhandigd en zei in zijn toespraak onder meer: “Persoonlijk ben ik toch het meest getroffen door het inzicht dat de lezer krijgt in de persoon van Willem van Boetzelaer, vanuit het perspectief dat uitgesproken zeldzaam is: de dochter die zich afvraagt hoe haar vader heeft kunnen doen wat hij gedaan heeft” en “Ze maakt door haar reis naar het verleden van haar vader duidelijk wat de kern van de Duitse bezetting voor veel mensen is geweest: betrekkelijk kleine oorzaken konden onmenselijk grote gevolgen hebben. Fouten gemaakt in de adolescentie dreunen nog volop door in de ouderdom (…) en dat vind ik de grootste verdienste van het boek ‘Oorlogsouders’: het inzicht hoe in een oorlog de verhouding tussen oorzaak en gevolg volledig uit het lood wordt geslagen.

Ook de moeder van de schrijfster, Ingrid barones van Boetzelaer née Freiin von der Recke, sprak bij deze gelegenheid en haalde levensherinneringen op die zij afsloot met: “Dit boek geeft enige indruk hoe jonge mensen op een bepaald ongelukkig moment een noodlottige beslissing nemen en hoe hun leven ook na strafvervolging getekend blijft, ook voor de familie. Ziet u dit boek gewoon als een tijdsdocument.”

‘Oorlogsouders’ is zondermeer een aanrader vanwege het indringende verhaal, maar het kan ook gelezen worden in het perspectief van keuzes maken nu, in onze tijd, in een zich snel veranderende wereld.

Link naar meer informatie en bestelmogelijkheid online: www.bol.com/nl/p/oorlogsouders/9200000072798233/.

Link naar een eerdere boekbespreking door jonkheer mr. Dolph Boddaert op AiN: www.adelinnederland.nl/oorlogsouders-boekbespreking-door-jonkheer-dolph-boddaert/.