6 en 7 oktober: Aziatica veiling Zeeuws Veilinghuis met kaststel uit prinselijk bezit

Afb. 1. Een vijfdelig kaststel van Kangxi porselein uit het bezit van de Prinsen De Beauvau-Craon. Foto met hartelijke dank aan het Zeeuws Veilinghuis/https://zeeuwsveilinghuis.nl/.

Op 6 en 7 oktober vindt er bij het Zeeuws Veilinghuis een grote veiling plaats van Aziatica. Eén van de kavels betreft dit kaststel van Kangxi porselein uit Frans prinselijk bezit. Lees het verhaal hierbij hieronder of kijk in de online catalogus om te zien wat er verder geveild wordt op www.zeeuwsveilinghuis.eu. Het Zeeuws Veilinghuis biedt ook de mogelijkheid om online mee te bieden!

Afb. 2. Marc 7e Prins de Beauvau-Craon en echtgenote Laure du Temple de Rougemont.

Opvallend in oude boedelinventarissen uit adellijk en regenten bezit is de grote hoeveelheid porselein die hierin wordt aangetroffen. Porselein – in adellijk taalgebruik ‘blauw’ genoemd – was geliefd en werd graag verzameld. Het kon op kasten, commodes en schoorsteenmantels geëtaleerd worden en getuigen van de rijkdom van een familie. Soms werden er zelfs speciaal serviezen op bestelling gemaakt (Chine de commande) met het familiewapen. Bij het Zeeuws Veilinghuis wordt nu een vijfdelig kaststel aangeboden van Kangxi poselein met een hoogte van 39-42 cm. Het wordt getaxeerd op 25.000-30.000 euro en is afkomstig uit het bezit van Marc Prins de Beauvau-Craon

Marc Charles Louis Joseph Marie 7e Prins de Beauvau-Craon (1921-1982) stamde uit een Frans geslacht, dat zou afstammen van de Graven van Anjou.  De stamreeks begint met René heer de Beauvau, die in 1265 genoemd werd. In 1370 trad Pierre de Beauvau in het huwelijk met Jeanne de Craon en sindsdien voerde de familie de naam De Beauvau-Craon. In 1664 werd de titel Markies de Beauvau verleend en in 1712 de titel Markies de Craon. Tien jaar later kreeg de Chef de Famille de titel Prins de Beauvau-Craon bij recht van eerstgeboorte. In de 18e eeuw bouwde de familie een vorstelijk kasteel: château de Haroué. Het kasteel zou 365 ramen hebben, 52 haarden, 12 torens (inclusief die op de bijgebouwen) en vier bruggen, waarmee een jaar gesymboliseerd werd. Op château de Haroué woonde ook Marc Prins de Beauvau-Craon.

Hij huwde 1e (echtscheiding 1970) Maria Christina Patino y de Borbón, Hertogin de Durcal, die een nakomelinge was van Koning Karel III van Spanje. Haar oud-tante was overigens gehuwd met de Nederlandse diplomaat Maurits Willem Raedinck van Vollenhoven (1882-1976). Uit dit huwelijk werden twee dochters geboren: Minnie en Diane. In 1972 hertrouwde Marc de Beauvau-Craon met Laure Odette Charlotte du Temple de Rougemont. Zij was van 1991-2003 president-directeur-generaal van Sotheby’s in Frankrijk

Met zijn overlijden in 1982 stierf de prinselijke familie De Beauvau-Craon in mannelijke lijn uit. Zijn dochters Minnie en Diane de Beauvau-Craon – in Frankrijk onterecht meestal Prinsessen genoemd – zijn nu de eigenaren van château de Haroué. In 2007 verkochten zijn een gedeelte van het meubilair voor 3.000.000/3.500.000 euro aan de Franse staat. In 2017 volgde er een grote veiling van 151 kavels (familieportretten, meubelen, zilver, porselein, enz.) bij Sotheby’s in Parijs, die ruim 1 miljoen euro opbracht. Het vijfdelig kaststel dat nu bij het Zeeuws Veilinghuis wordt geveild, maakte deel uit van deze veiling.

Diane de Beauvau-Craon zei bij deze gelegenheid: “I spent my childhood worshipping the beauty of architecture and the arts. I was extraordinarily lucky: wherever I turned my gaze, it always fell on the beauty of life. On my father’s death, the childhood home I loved turned into ‘Le Château’ overnight. I decided to leave with the magic of my childhood memories intact, filled with the love and tenderness my father had lavished on me. On 29 April 2017, my step-mother, Laure in turn passed away. I am now looking to the future. I hope with all my heart that the Beauvau- Craon collection will find new life with collectors who will perpetuate the love of beauty that Marc and Laure spread so generously around them.” (Bron: https://www.sothebys.com/en/articles/prince-marc-de-beauvau-craon-a-man-with-passionate-commitments-and-tastes).

Kijk op de website van het Zeeuws Veilinghuis met de online catalogus om te zien wat er verder geveild wordt op https://zeeuwsveilinghuis.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog. Het Zeeuws Veilinghuis biedt ook de mogelijkheid om online mee te bieden!

Afb. 3. Château de Haroué. Foto met dank aan M.Minderhoud – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=762167