Adel & de Quote 500 van 2019

Afb. 1. De voorkant van de Quote 500 2019, waarvan Sander graaf Schimmelpenninck de hoofdredacteur is.

Ieder jaar publiceert het blad Quote een top 500 van rijkste personen en families in Nederland. Vorig jaar stonden hierin vier adellijke familienamen: Van Rappard, Van der Does, Van Oranje-Nassau van Amsberg en Zu Solms-Sonnenwalde. Dit jaar is de familie Zu Solms-Sonnenwalde van deze lijst verdwenen, maar is de naam Van Wassenaer toegevoegd. AiN bekeek de Quote 500 en de Quote familie 50 en ontdekte veel meer adellijke links.

QUOTE 500 2019:

Nr. 1. Charlene Lucille de Carvalho née Heineken (overgrootmoeder: een jonkvrouwe Tindal).

Nr. 6 (vorig jaar op 7). John Arthur Fentener van Vlissingen (gehuwd met een Gravin De Pourtalès, in de familie adellijke huwelijken met een Graaf von Cassis-Faraone, een jonkheer Van de Wall Repelaer, een jonkvrouwe Van Beresteyn, een jonkheer Reuchlin, een Graaf Von Trapp en een Von Meyenfeldt).

Afb. 2 Marie Heineken née jonkvrouwe Tindal (1849-1932). Foto part. coll.

Nr. 32 (vorig jaar op 39). Jonkheer Pieter Willem van der Does. Pieter van der Does is sinds vier jaar geleden nieuw op de Quote 500 lijst. Hij is mede-oprichter en president & CEO van Adyen. Adyen is een Nederlands softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in het tegengaan van fraude in het betalingsverkeer. Wereldwijd zijn er tien kantoren, werken er 340 mensen en behaalde het in het afgelopen jaar een omzet van 150 miljoen euro. In december 2014 werd er 200 miljoen euro nieuw investeringskapitaal binnengehaald om de internationale groei van het bedrijf te kunnen versnellen. Door deze investeringen werd Adyen toen gewaardeerd op 1,2 miljard euro. Na de gang naar de beurs werden er miljarden opgehaald en inmiddels is het bedrijf momenteel bijna 19 miljard euro waard.

Nr. 48 (vorig jaar op 43). Alicia Westheim née Fentener van Vlissingen (adellijke links: zie nr. 6).

Nr. 49 (vorig jaar op 44). Tannetta Dow née Fentener van Vlissingen (adellijke links: zie nr. 6).

Nr. 56 (vorig jaar ook op 56). Mr. Louis Rudolph (‘Rolly’) Jules ridder van Rappard (grootmoeder: een barones Van Hardenbroek van Lockhorst, hofdame van Prinses Juliana).

Nr. 63 (vorig jaar op 62). Eijk Herman Alexander de Mol van Otterloo (uit een patriciaatsfamilie, grootmoeder: een jonkvrouwe Röell, verder in de familie adellijke huwelijken met een jonkvrouwe Stoop, een jonkvrouwe De Savornin Lohman en twee jonkvrouwen Feith).

Nr. 66 (vorig jaar op 63). Frederik Harald Fentener van Vlissingen (grootmoeder: een jonkvrouwe De Graeff, grootmoeders van echtgenote: een barones Van Tuyll van Serooskerken en een jonkvrouwe Snouck Hurgronje, voor verdere adellijke huwelijken in de familie zie nr. 6).

Nr. 75 (vorig jaar op 69). Anne Marianne (‘Annemiek’) Fentener van Vlissingen (grootmoeder: een jonkvrouwe De Graeff, zie verder nr. 6).

Nr. 76 (vorig jaar op 70). Francisca (‘Cisca’) Elizabeth Fentener van Vlissingen (grootmoeder: een jonkvrouwe De Graeff, zie verder nr. 6).

Nr. 77 (vorig jaar op 71). Martha (‘Marthe’) Frederike Fock née Fentener van Vlissingen (grootmoeder: een jonkvrouwe De Graeff, zie verder nr. 6).

Nr. 101 (vorig jaar op 112). Brigitte Jacqueline Nathalie Belin née Fentener van Vlissingen (moeder: een Gravin De Pourtalès, zie verder nr. 6).

Nr. 102 (vorig jaar op 113). Robert-Jan Michel Fentener van Vlissingen (moeder: een Gravin De Pourtalès, zie verder nr. 6).

Nr. 103 (vorig jaar op 114). Nicole Sophie Honegger née Fentener van Vlissingen (moeder: een Gravin De Pourtalès, zie verder nr. 6).

Afb. 3. H.K.H. Mabel Martine prinses van Oranje-Nassau, gravin van Oranje-Nassau van Amsberg. © RVD – Jeroen van der Meyde/www.koninklijkhuis.nl.

Nr. 140 (vorig jaar nieuw op 149 binnengekomen). H.K.H. Mabel Martine prinses van Oranje-Nassau, gravin van Oranje-Nassau van Amsberg née Wisse Smit. Prinses Mabel bezit een aandelenpakket in Adyen (zie nr. 32).

Nr. 393 (vorig jaar op 349). Klaus Jorgen de Clercq Zubli (uit een patriciaatsfamilie, in de familie huwelijken met een baron Van Heeckeren van Brandsenburg, een jonkvrouwe van den Berch van Heemstede, een jonkheer Quarles van Ufford, een jonkvrouwe Van Nispen tot Sevenaer).

Nr. 422 (dit jaar nieuw binnengekomen). Drs. Diederick Lodewijk (‘Dirk’) baron van Wassenaer (zijn echtgenote is hofdame hon. van Z.M. de Koning). Correctie: de in dit stukje genoemde familie De Monchy is niet ‘evenzo adellijk‘, maar is een patriciaatsfamilie uit het blauwe boekje.

Vorig jaar op nr. 446, maar nu verdwenen uit de Quote 500:

Alfred Otto Friedrich Graaf zu Solms-Sonnenwalde. Correctie: ‘Uit nader onderzoek bleek dat bij Alfred graaf zu Solms-Sonnenwalde helemaal geen Nederlands blauw bloed door de aderen stroomt‘, aldus Quote op p. 324, maar hij heeft wel degelijk ‘Nederlands blauw bloed‘ met een Nederlandse gravin Bentinck als moeder.

QUOTE familie 50 2018:

nr. 1. Brenninkmeijer (huwelijken met o.a. een prinses De Bourbon de Parme).

nr. 4. Dreesmann (huwelijken met een jonkheer Testa en een baron Van Hövell tot Westerflier)

nr. 12 (vorig jaar op 9). Van Oranje-Nassau

nr. 13 (vorig jaar op 16). Van Beuningen (een patriciaatsfamilie met huwelijken met een baron Kraijenhoff, een baron Van Dedem, een jonkheer Graswinckel, een jonkheer Van Eysinga en een jonkvrouwe Van Suchtelen).

Benieuwd naar de hele lijst en de miljoenen? Quote ligt nu in de winkel en kost € 20,-.

Noot van de redactie: aanvullingen en opmerkingen zijn welkom via info@adelinnederland.nl

De stichting Adel in Nederland (AiN) heeft als doel het digitaal aanbieden van informatie over adel in Nederland in de ruimste zin: actualiteiten in de media, genealogisch nieuws, historische informatie, anekdotes en informatie over boeken, tentoonstellingen, lezingen, excursies, symposia en veilingen. Wilt u ons steunen in onze werkzaamheden? Voor 17,50 euro per jaar wordt u donateur en krijgt u vier keer per jaar ons digitale magazine boordevol informatie en verhalen. Daarnaast ontvangt u korting op en voorrang bij door AiN georganiseerde excursies. Mail voor meer informatie naar info@adelinnederland.nl.

Als u nu donateur wordt, ontvangt u de twee eerder dit jaar verschenen magazines meteen in uw mailbox! Het derde verschijnt binnenkort en het laatste magazine van dit jaar ontvangt u eind december. Hieronder ziet u het in maart en juni verschenen magazine.