AiN 5 jaar Like & Win: twee ingelijste gravures van kasteel Duivenvoorde

Afb. Twee ingelijste reproducties van gravures uit 1739 van de voor- en achterzijde van kasteel Duivenvoorde.

Op 24 mei 1730 brachten Unico Wilhelm des H.R. Rijksgraaf van Wassenaer Obdam, heer van o.a. Twickel, (1692-1766) en echtgenote Dodonea Lucia van Goslinga (1702-1769) een bezoek aan kasteel Duivenvoorde. Hier woonden hun verre familieleden mr. Frederik Hendrik van Wassenaer, heer van Rijnsaterwoude, Valkenburg en Raephorst  (1701-1771) en echtgenote Anne Sophie van Wassenaer Duivenvoorde, vrouwe van Duivenvoorde, Voorschoten en Veur (1706-1730).

Anne Sophia werd door de schoonvader van voornoemde Unico Wilhelm geroemd om haar afkomst, goederen, weldadigheid, redelijke schoonheid en aangenaam karakter. Het ontbrak haar niet aan gevoel voor humor en hij vond haar zacht als een engel. Het huwelijk tussen Frederik Hendrik en Anne Sophia, die neef en nicht van elkaar waren, had tot doel om kasteel Duivenvoorde voor de familie Van Wassenaer te behouden. Het lot beschikte echter anders: de kasteelvrouwe overleed op 12 oktober datzelfde jaar in het kraambed en haar pasgeboren dochtertje Hermelina Carolina van Wassenaer ruim een maand later – kasteel Duivenvoorde zou uiteindelijk buiten de familie Van Wassenaer vererven.

Abraham de Haen maakte een tekening van dit bezoek: ‘op den 24 Mey 1730 aldaer naer ’t leven gedaen in tegenwoordigheid des Graven en der Gravinne van Wassenaer Twikloo, den Baron van Wassenaer Duivenvoorde en andere jonkeren en Freuleins’. Omdat de echtgenote van laatstgenoemde niet expliciet genoemd wordt, was zij mogelijkerwijs vanwege haar zwangerschap in hun Haagse huis achtergebleven. Deze tekening werd in 1739 door H. Spilman uitgewerkt en werd als gravure afgedrukt. Op de bovenste gravure zien we op het voorplein de Van Wassenaers links en rechts van de brug: links een heer met twee dames en rechts eveneens een heer met twee dames. Op de onderste gravure is de achterzijde van kasteel Duivenvoorde te zien.

Omdat de stichting Adel in Nederland vijf jaar bestaat verloten we deze twee reproducties van kasteel Duivenvoorde. Deze zijn ingelijst in een notenhouten lijstje met een passepartout, omkaderd met een gouden bies. U kunt meedoen door dit bericht op onze facebookpagina te liken of door een mail te sturen naar info@adelinnederland.nl. Deze actie loop tot vrijdag 12 maart 2021 24.00 uur en over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Meedoen betekent ook dat u instemt met het vermelden van uw naam op onze website en facebookpagina als u de winnaar bent.

Deze ingelijste reproducties van gravures van kasteel Duivenvoorde zijn gewonnen door de heer Frans Otto uit IJsselstein! Van harte gefeliciteerd!