AiN Excursie ‘Glans en Glorie van de Groninger adel’ zaterdag 26 augustus – een impressie

Op zaterdag 26 augustus organiseerde AiN de excursie ‘Glans en Glorie van de Groninger adel’. Na de ontvangst met koffie, thee en cake op de Zuiderbegraafplaats, gaf John Töpfer namens AiN een rondleiding langs adellijke grafmonumenten met rijke heraldiek en vele anekdotes.


De rondleiding werd gestart met twee toepasselijke gedichten, die bij de ingang te lezen zijn en die de bezoekers inspireren om niet te zwaarmoedig te zijn, maar deze plek wel met respect te betreden.

‘Bewandel met vrolijke aandoeningen
dit veld o Mensch!
Het is hier een akker Gods
bezaaid met zaad voor de eeuwigheid.’

‘Wandelaar betreed dezen grond met eerbied.
Hier rust het stof
uwer vaderen en uwer geliefden
en op zulk eene plaats
zal ook eens uw stof rusten.’

Er werden meerdere grafmonumenten bekeken, die zich vooral kenmerken door sobere Groninger chic, terwijl de begraafplaats gedomineerd wordt door het imposante grafmonument van de landbouwindustrieel Willem Albert Scholten (1819-1892).


Op het graf van Gustaaf Willem baron van Imhoff (1767-1830), de eerste gouverneur van Groningen, staat een obelisk, die door ‘zyne dankbare medeburgers uit erkentenis opgericht’ werd. Baron van Imhoff was de kleinzoon van de gouverneur-generaal van Ned.-Indië Gustaaf Willem des H.R. Rijksvrijheer van Imhoff (1705-1750) en Helena Pieters (†1759). Laatstgenoemde werd door de Vorstin van Boni aan hem geschonken als slavin. Hij kocht haar vrij en zij liet zich dopen met deze Nederlandse namen. Uit hun relatie werden twee kinderen geboren, die bij testament gewettigd werden en hun nakomelingen leven voort binnen de Nederlandse adel.

groninger-museum-2
Afb. Op de achtergrond de schouw uit ‘t Feithhuis, die door Henriette Pauline Feith née jonkvrouwe Gockinga (1856-1935) aan het museum geschonken werd.

Na de rondwandeling volgde een verzorgde lunch in ’t Feithhuis naast de Martinikerk. Hier woonde eens jonkheer mr. Johan Adriaan Feith (1858-1913), rijksarchivaris in Groningen, die veel betekend heeft voor het Nederlandse archiefwezen.
excursie-8
Jonkheer Tom de Witt Hamer vertelde aansluitend in de eerste lezing een boeiend verhaal over de geschiedenis van de Ridderschap van Groningen. Na een historische inleiding volgde een verhaal over de heroprichting en de activiteiten nu. Ter gelegenheid van haar eerste lustrum schonk de Ridderschap onlangs nog fruitbomen aan de Menkemaborg en ook de restauratie van een Ripperda epitaaf werd mogelijk dankzij de Ridderschap. John Töpfer hield vervolgens een introductie op de tentoonstelling in het Groninger Museum.

Hierna begaf de groep zich – goed voorbereid – naar het museum om daar de tentoonstelling ‘Rijk in Groningen – Borgen en Stadspaleizen 1600-1800’ te bezichtigen.


AiN kijkt terug op een geslaagde dag met een zeer geïntereseerde groep deelnemers en dankt iedereen hartelijk voor zijn of haar inbreng op deze dag!