Crowdfunding: de statieberline van de jonkheren Van Loon

Museum Van Loon, galaberline
Afb. De Statieberline in volle glorie met koetsier en palfrenier in groot tenue

In 1910 werd deze koets door de familie Van Loon besteld om bij bijzondere gelegenheden te gebruiken. De koets is in de kleuren geel en zwart gelakt: de heraldische kleuren in het familiewapen Van Loon. Het rijtuig dreigt echt door zijn wielen heen te zakken en de lak bladdert af en daarom is er onlangs een crowdfunding actie gestart om het te kunnen restaureren, waarbij deelname al vanaf € 10,- zeer welkom is. De teller staat nu op € 5860,-. Doet u ook mee om dit bijzondere rijtuig weer in oude glans te laten stralen en het zo terug te laten keren in het koetshuis van Museum Van Loon? Kijk dan op: www.voordekunst.nl/projecten/4404-breng-het-rijtuig-naar-het-koetshuis

Laatste voorstelling ‘Liedvermaak’ van Jacquelien de Savornin Lohman

Savornin Lohman, Liedvermaak, Jacquelien de (1)
Afb. 1. Zwierig gooit Jacquelien de Savornin Lohman haar been op de vleugel.

Gistermiddag was in Nijmegen deze laatste voorstelling van prof. jonkvrouwe mr. dr. Jacquelien de Savornin Lohman, die bij aanvang meteen haar adellijke afkomst relativeert, want ze is maar een jonkvrouwe en als het nu nog barones was geweest… Ze is 82 jaar, maar vertelt en zingt vol energie en gooit ineens soepel haar been omhoog op de vleugel. In het programma gaat het over haar eigen leven en beschouwt zij met humor de wereld van vroeger en nu. In haar zelfgeschreven liedjes, die begeleid worden door haar vaste pianist Bram Commijs, klinkt nostalgie door, zoals in ‘Ouderlijk huis’:

Wat glas, wat cement en stenen
’t Zit in m’n lijf, zit in m’n genen
Wat stenen, cement en glas
’t Zit in m’n lijf, ’t is wat ik was.

Afb. 2 en 3. Jacquelien de Savornin Lohman met haar vaste pianist Bram Commijs.

Jacquelien de Savornin Lohman is oud-lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, oud-hoogleraar orthopedagogiek en begon op haar zeventigste als cabaretière. Ook al was dit haar laatste voorstelling van ‘Liedvermaak’, zij stopt nog niet, maar gaat nu verder met cabaret-op-maat, waarvoor zij te boeken is via haar website www.jdesavorninlohman.nl.

Link naar een fragment van één van haar liedjes op het Youtubekanaal van AiN: www.youtube.com/watch?v=cJyAUxBREXU

Boekpresentatie: ‘Driemaal Oost. François van Aerssen Beijeren van Voshol (1883-1968) marineofficier, koopman en diplomaat’

Lange Voorhout
Afb. 1. In het midden het witgepleisterde, zeven traveeën brede onderkomen van de Groote Sociëteit op het Haagse Lange Voorhout

Onlangs vond in de Groote Sociëteit Haagsche Club-Plaats Royaal op het Lange Voorhout, waar de crocussen uitbundig stonden te bloeien, de boekpresentatie plaats van deze biografie, die de oud-diplomaat mr. Marnix baron van Aerssen Beijeren van Voshol schreef over zijn vader. Na een lezing door de historicus dr. Herman de Liagre Böhl werd het eerste exemplaar aangeboden aan dr. B.R. (Bernhard) Bot, oud-minister van Buitenlandse Zaken.

Aerssen, Van 3
Afb. 2. Oud-minister van Buitenlandse Zaken dr. Bernhard Bot aan het woord met achter hem de schrijver van het boek mr. Marnix baron van Aerssen Beijeren van Voshol

In het boek wordt het boeiende leven beschreven van deze begaafde diplomaat, die zijn carrière begon als marineofficier en koopman en die belangrijke historische gebeurtenissen en personen van nabij meemaakte. Bij het lezen kwam dan ook meteen de Engelse uitspraak ‘May you live in interesting times’ naar boven. Marnix van Aerssen schreef al eerder een boek waaruit zijn grote historische belangstelling en kennis blijkt. Zo schreef hij in 2012 ‘Krijgsgevangene in Rusland’ over zijn overgrootvader die tijdens de Tocht naar Rusland in 1812 van Napoleon door de Kozakken werd gevangen genomen en in 2005 schreef hij het artikel ‘Couperus op bezoek in de havenstad Sabang’.

Op deze zeer druk bezochte boekpresentatie waren vele bekende namen uit het rode boekje aanwezig, zoals De Beaufort, Beelaerts van Blokland, Teding van Berkhout, Boddaert, Dedel, Witsen Elias, Feith, Van Geen, Van Heemstra, Van Hövell tot Westerflier, Prisse, van Randwijck, De Ranitz, Reigersman, Van Riemsdijk, Schimmelpenninck van der Oije, Teixeira de Mattos, Six, Strick van Linschoten,Van Voorst tot Voorst en Laman Trip.

Driemaal Oost
Afb. 3. De voorkant van het boek ‘Driemaal Oost. François van Aerssen Beijeren van Voshol (1883-1968) marineofficier, koopman en diplomaat’

Binnenkort volgt op AiN een uitgebreide boekrecensie, maar mocht u nu al meer willen weten over dit boek, dat een echte aanrader is, kijk dan op: www.karwansaraypublishers.com/pw/books/overview/driemaal-oost-francois-van-aerssen-beijeren-van-voshol-1883-1968/

Het verhaal bij het portret van de gravin Van Bylandt

Bylandt-Munter

In het magazine Seasons staat een serie, waarin nakomelingen vertellen over het verhaal bij een portret van een voorouder. Dit keer vertelt Frans baron van Verschuer over Maria Johanna des H.R. Rijksgravin van Bylandt née Munter (1721-1768), een Amsterdamse regentendochter, die met haar kapitaal het voortbestaan van Mariënwaerdt mogelijk maakte.

De maart editie van Seasons ligt nog in de winkel en kost € 6,95.

Gratis kaart voorstelling ‘Liedvermaak’ van Jacquelien de Savornin Lohman

Savornin Lohman, Jacquelien de

Morgen is om 15.30 uur de laatste voorstelling van ‘Liedvermaak’ in De Lindenberg in Nijmegen. AiN gaat er heen en heeft een kaart over. Door voor zondag 10 april 10 uur te mailen naar info@adelinnederland.nl maakt u kans om morgen gratis mee te kunnen naar deze bijzondere voorstelling!

Prof. jonkvrouwe mr. dr. Jacqueline (‘Jacquelien’) de Savornin Lohman (1933), is oud-lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, oud-hoogleraar orthopedagogiek en nu cabaretière. Haar laatste voorstelling ‘Liedvermaak’ gaat over haar eigen leven, waarover zij met humor en nostalgie vertelt én zingt.

Foto met hartelijke dank aan www.jdesavorninlohman.nl

Overleden: H.M. barones van Rijckevorsel van Kessel née Koster

Rijckevorsel, wapen
Afb. 1. Het familiewapen Van Rijckevorsel van Kessel

Huberta Maria barones van Rijckevorsel van Kessel née Koster, geboren Deventer 21 september 1919, overleden Wassenaar 9 februari 2016, douairière Eugène Marie baron van Rijckevorsel van Kessel.

In Memoriam
Huberta Maria (‘Betty’) Koster werd geboren op 21 september 1919 te Deventer als eerste kind van Nicolaas Johannes Koster en Sophia Hubertina Vandalon. Na haar werd er nog een broertje geboren en zij groeide op in Deventer, waar het gezin vlakbij de IJssel woonde aan de Worp nr. 22, terwijl haar vader als directeur van de vleeswarenfabriek N.V. G. IJsseldijk werkzaam was in het nabijgelegen Twello. In 1944, zij was toen vierentwintig jaar oud, kwam haar moeder onverwachts na een kort ziekbed te overlijden. Nadat haar broer in Utrecht ging studeren, bleef zij met haar vader alleen achter in het ouderlijk huis, maar toen zij negenentwintig jaar was, kwam ook haar vader plotseling te overlijden.

Later dat jaar huwde zij op 28 oktober in Nijmegen jonkheer Eugène Marie van Rijckevorsel van Kessel. Hij stamde uit een geslacht waarvan de stamreeks teruggaat tot in 1523 in Breda. Zijn familie bracht eeuwenlang ondernemers voort, eerst in Breda en later in ’s-Hertogenbosch, en werd uiteindelijk ook actief in het bestuur. Een voorvader werd in 1829 in de Nederlandse adel verheven en kreeg in 1841 de titel van baron bij eerstgeboorte en de overige nakomelingen kregen het predicaat jonkheer/jonkvrouwe (een tweede, jongere tak van de familie kreeg in  1842 ook de titel van baron bij eerstgeboorte). In 1840 kwam de familie in het bezit van de heerlijkheid Kessel en sindsdien maakt deze naam deel uit van de familienaam. Haar echtgenoot kende zij uit haar nabije familieomgeving, want zijn vader was als weduwnaar hertrouwd met een zuster van haar moeder.

Slotje, Huis het
Afb. 2. Huis ’t Slotje in Neerbosch bij Nijmegen van 1906-1973 in het bezit van de familie Van Rijckevorsel van Kessel, foto door Hoogerhuyze op www.rijksmonumenten.nl

Na hun huwelijk gingen zij op huis ’t Slotje in Neerbosch wonen, dat in Nijmegen ‘Het slotje van de baron’ werd genoemd. Dit was de ouderlijke woning van haar echtgenoot. De kasteelachtige villa was in de jaren 1907-1908 gebouwd als buitenverblijf voor de grootvader van haar echtgenoot en bezat historiserende kenmerken als steunberen, kantelen en hoektorentjes met waterspuwers. Boven de entree was het alliantiewapen van de grootouders Van Rijckevorsel van Kessel-Van Nispen tot Pannerden aangebracht. Gezamenlijk met haar schoonouders, schoonzusje en zwager bewoonden zij en haar echtgenoot dit huis. Haar echtgenoot was in deze jaren werkzaam als employé op het kantoor Nijmegen van de Twentsche Bank N.V. Samen kregen zij een dochter en een zoon.

Nadat haar echtgenoot directeur van de Twentsche Bank N.V. in ’s-Gravenhage was geworden, verhuisde het gezin eerst hierheen en later naar Wassenaar. In de jaren die volgden, werd hij directeur van de Algemene Bank Nederland N.V. in het district ’s-Gravenhage, secretaris voor de Geld- en Effectenhandel in ’s-Gravenhage en omgeving en bestuurslid van de Stichting Historisch Museum der Koninklijke Marechaussee in Buren. In 1973 kwam haar schoonvader te overlijden en haar echtgenoot werd vervolgens de nieuwe ‘chef de famille’ van de Van Rijckevorsels en volgde zijn vader op als 7e baron. Vanwege zijn vele verdiensten behaagde het H.M. de Koningin om hem te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Op 8 oktober 2011 kwam haar echtgenoot in ’s-Gravenhage te overlijden en hij werd bijgezet in het familiegraf in Neerbosch. Hun enige zoon volgde zijn vader op als familiehoofd en werd de 8e baron.

Na het overlijden van haar echtgenoot bleef zij in Wassenaar wonen, waarbij velen haar de laatste jaren hulpvaardig tot steun waren. Nadat intensieve zorg noodzakelijk werd, vond zij deze in de laatste weken in het Hospice Wassenaar. Op 9 februari 2016 kwam zij te overlijden: “Altijd belangstellend. Bedroefd maar dankbaar voor haar lange leven geven wij kennis van het overlijden van onze dierbare moeder, schoonmoeder, grootmama en overgrootmoeder Huberta Maria Koster – Betty – echtgenote van E.M. Baron van Rijckevorsel van Kessel † 2011”. Huberta Maria barones van Rijckevorsel van Kessel née Koster werd zesennegentig jaar en wordt diep betreurd door haar dochter, zoon, schoonzoon, twee kleinkinderen, vier achterkleinkinderen en verdere familieleden. De uitvaartplechtigheid vond in besloten kring plaats en de bijzetting volgde in het familiegraf in Neerbosch, waar zij herenigd werd met haar echtgenoot.

Link naar meer informatie over huis ’t Slotje in Neerbosch: http://rijksmonumenten.nl/monument/523037/het-slotje/nijmegen/

Beëdiging Huzaren van Boreel in aanwezigheid van… Boreel

Boreel b
Afb. 1. De Huzaren van Boreel in groot tenue, foto met dank aan www.boreeldeventer.nl

Vorige week donderdag was het Regiment Huzaren van Boreel, dat vernoemd is naar jonkheer Willem François Boreel (1775-1851), weer even terug in Deventer op het Boreelplein bij de Boreel Kazerne. Deze kazerne is sinds midden jaren ’90 niet meer in gebruik, maar voor de beëdiging van 20 officieren en manschappen werd er voor deze historische locatie gekozen en was er groot ceremonieel vertoon. De eedsaflegging met de hand op de standaard van de Huzaren van Boreel vond plaats in aanwezigheid van de kapitein-luitenant ter zee arts jonkheer J.J. (Jaap) Boreel, die de familie al jaren vertegenwoordigd bij bijzondere gelegenheden van het Regiment Huzaren van Boreel. Hij stamt uit een jongere tak van de familie Boreel en deelt met Willem François een gemeenschappelijke 18e eeuwse voorvader.

Boreel, J.J.
Afb. 2. Links vooraan: kapitein-luitenant ter zee jonkheer J.J. (Jaap) Boreel, foto met dank aan Dennis Boom

Boreel a
Afb. 3. De eedsaflegging op het Boreelplein voor de Boreel Kazerne in Deventer, foto met dank aan www.boreeldeventer.nl

Foto 1 en 3 met dank aan www.boreeldeventer.nl

Huzaren van Boreel: het verhaal van jonkheer Willem François Boreel

Boreel, Willem Francois
Afb. 1. Jonkheer Willem François Boreel in het uniform van huzaar. Het schildje op de riem draagt het opschrift 6 en betekent Regiment Huzaren no. 6. Jonkheer Boreel draagt op het portret de Militaire Willems-Orde. Het portret bevindt zich in het bezit van de familiestichting Cultuurhistorisch Fonds Boreel

Op 25 november 1813 ontving Willem François Boreel van Willem I de opdracht om een regiment te vormen, dat als het Regiment Huzaren van Boreel roem verwierf en nog steeds bestaat.

Willem François Boreel stamde uit een Amsterdams regentengeslacht en groeide deels in Amsterdam op en deels in Velsen op de buitenplaats Beeckestijn, dat hij later van zijn ouders zou erven. Hij trad in 1787 twaalf jaar oud als kadet in dienst bij het Regiment Hollandse Garde te voet. Vier jaar later ging hij als luitenant deel uitmaken van het Regiment Dragonders en in 1795 nam hij na de komst van de Fransen ontslag en toen had hij inmiddels de rang van luitenant-kolonel bereikt.

Nadat hij in 1813 de opdracht voor de oprichting van een regiment had ontvangen, werd hij benoemd tot luitenant-kolonel van dit regiment in oprichting en begon met werving in Leiden en Haarlem van in totaal 641 Huzaren en 677 paarden. De naam was aanvankelijk Huzaren van Boreel, maar veranderde een aantal keren en werd uiteindelijk in 1947 officieel Regiment Huzaren van Boreel.

Willem François Boreel nam met zijn regiment deel aan de gevechten bij Quatre-Bras en in de zware strijd die volgde, sneuvelden er velen. Ook de commandant van de brigade waar zijn regiment deel van uitmaakte sneuvelde en hij nam hier vervolgens het bevel van over in de strijd die volgde in de Slag bij Waterloo. Van zijn regiment sneuvelden 3 officieren en 145 man en raakten 6 officieren 64 man gewond. Voor zijn moed, beleid en trouw werd hij in 1815 benoemd tot Ridder in de Militaire Willems-Orde 3e klasse. In 1821 werd hij in de Nederlandse adel verheven met het predicaat van jonkheer. In latere jaren werd hij generaal-majoor en inspecteur van de Lichte Cavalerie en in 1835 volgde zijn benoeming tot opperbevelhebber der Cavalerie. Hoogtepunt was in 1848 de verlening van het Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Beeckestein
Afb. 2. Huis Beeckestijn in Velsen, van 1742-1953 in het bezit van de familie Boreel

Naast zijn militaire carrière vervulde hij ook functies aan het Hof en werd hier eerst opperstalmeester van Koning Willem II en daarna Grootmeester van het Huis des Konings in dienst van H.M. de Koningin. Tijdens een verblijf in het gevolg van Koningin Sophie aan het Hof van de Koning van Württemberg werd hij nog op 20 mei 1851 benoemd tot Ridder der Frederiks Orde, maar een dag later overleed hij onverwacht: “Te Stuttgart is den 22sten uit Friedrichshafen het berigt ontvangen van het onverwachte spoedige afsterven van den Nederlandschen luit.-generaal, grootmeester van het huis der Koningin, Jhr. W.F. Boreel, die met H.M. de Koningin der Nederlanden naar Zwitserland op reis was.” De Koningin was door het gebeuren zo geraakt, dat zij daardoor van haar reisplan afzag.

Op 1 juni arriveerde zijn zoon in Stuttgart “… om het stoffelijk overschot zijns vaders naar Holland over te brengen” en na terugkeer in Nederland werd hij bijgezet in het familiegraf in Velsen. Zijn nakomelingschap is in 2001 in de mannelijke lijn uitgestorven, maar zijn naam leeft voort in het Regiment Huzaren van Boreel.

Bovenstaand verhaal was al eerder op AiN te lezen als onderdeel van een serie i.v.m. de herdenking van 200 jaar Slag bij Waterloo op 18 juni 2015 en is mede met dank aan www.huzarenvanboreel.nl.

Website Ridderschap van Overijssel

Ridderschap van Overijssel, website
Afb. 1. De startpagina van de website van de Ridderschap van Overijssel

Onlangs is ook de Ridderschap van Overijssel online gegaan met een website. De geschiedenis van deze ridderschap gaat terug tot in 1424 en momenteel zijn er 102 leden. De Ridderschap van Overijssel is toegankelijk voor meerderjarige mannelijke Nederlanders die tot de Nederlandse adel behoren en die behoren tot een geslacht waarvan leden voor 1852 hierin verschreven zijn geweest.

Nadat met de komst van de Fransen in 1795 de ridderschap werd opgeheven herleefde de Overijsselse Ridderschap in 1814 als staatsrechtelijke organisatie, maar met de grondwetswijziging van 1848 verloor het deze functie. De Ridderschap van Overijssel bleef echter voortbestaan en bloeit tot op de dag van vandaag.

Naast de charitatieve taak is nu vooral de cultuurhistorische richting van groot belang geworden en ondersteunt de ridderschap tal van projecten. In 2000 verscheen over de geschiedenis van de Overijsselse ridders het uiterst lezenswaardige boek ‘De Ridderschap van Overijssel. Le Métier du Noble.’ van de hand van A.J. Mensema in samenwerking met co-auteurs Js. Mooijweer en J.S. Streng – nog steeds hier en daar op internet verkrijgbaar en een aanrader!

De Ridderschap van Overijssel, boek
Afb. 2. De voorkant van het boek over de Ridderschap van Overijssel, dat in 2000 verscheen

Links naar de websites van de ridderschappen die inmiddels online zijn:

Ridderschap van Gelderland
www.ridderschapvangelderland.nl
Ridderschap van Noord-Brabant
www.ridderschapvannoordbrabant.nl
Ridderschap van Overijssel
www.ridderschapvanoverijssel.nl
Ridderschap van Utrecht
www.ridderschap-utrecht.nl
Ridderschap van Zeeland
www.ridderschap-van-zeeland.nl

 

Boekennieuws en -recensie: ‘Mode bij Van Loon’

Mode bij Van Loon, boek
Afb. 1. Thora Nanna van Loon née Egidius  (1865-1945) op de voorzijde van het boek ‘Mode bij Van Loon’

Tegelijk met de tentoonstelling ‘Mode bij Van Loon’ in Museum Van Loon in Amsterdam verscheen dit boek door Wendy van Lith, Valentine Rijsterborgh en Rosalie Sloof. In dit zeer verzorgde en rijk geïllustreerde boek wordt een beeld gegeven van de kledingkeuze in ruim een eeuw tijd van de Amsterdamse regentenfamilie van de jonkheren Van Loon, die zeer internationaal georiënteerd was.

Loon fLoon g
Afb. 2 en 3. Jonkvrouwe Philippa Catherine bij de jurk van haar betovergrootmoeder Louisa Catharina Antoinetta van Loon née Borski (1832-1893), waarin deze is geportretteerd door Alexandre Cabanel

Startpunt in het boek is de jurk van Louisa Catharina Antoinetta van Loon née Borski, die vermoedelijk door de destijds internationaal befaamde Parijse couturier Charles Frederick Worth ontworpen is en als laatste wordt de jurk besproken die mr. Martine Louise Amélie van Loon née Labouchere als grootmeesteres bij de Inhuldiging in 2013 droeg. Deze werd ontworpen door de Nederlandse couturier Frans Molenaar, maar de stof kocht zij zelf bij de Kniphal, een Amsterdams stoffenmagazijn. Tussen deze twee jurken lijkt een wereld van verschil te liggen, maar uiteindelijk had de kledingkeuze altijd dezelfde boodschap, nl. een representatieve en zorgvuldig bij de gelegenheid passende uitstraling.

Loon aLoon b
Afb. 4 en 5. De jurk met strikken van Yvonne Hermance den Beer Poortugael née jonkvrouwe van Loon uit begin jaren ’50 toen Viktor & Rolf nog niet eens geboren waren

Over deze adellijke, standsbewuste representatie gaat het in de opeenvolgende hoofdstukken. In ‘Zien en gezien worden’ gaat het over de wijze waarop de Van Loons zich op het doek lieten vereeuwigen door veelal vooraanstaande portrettisten. Vervolgens komt in ‘Een weloverwogen pose’ de vroege fotografische portretkunst ter sprake, waarbij net als op olieverfportretten over ieder detail in kleding en houding werd nagedacht – en misschien nog wel meer dan op de geschilderde portretten. Tenslotte gaat het in ‘Kleren maken de familie’ over het modegevoel van de Van Loons en de juiste keuze bij de juiste gelegenheid. In dit hoofdstuk lijkt de smoking van prof. jonkheer mr.dr. Maurits Nanning van Loon (1923-2006) met een kleurig Paisley-achtig motief een opvallende outsider, maar deze laat niet alleen modegevoel voor kleur en motief zien, maar ook zelfbewuste onafhankelijkheid, waarbij een telg van een eeuwenoud vooraanstaand geslacht zich niet hoeft te conformeren, maar zichzelf kon zijn in de wetenschap dat hij zich dit met zijn familieachtergrond kon permitteren. Het deed mij denken aan een uitspraak van de Hertog of Devonshire over zijn eigenzinnige kledingkeuze: het maakte niet uit wat hij aantrok, want wanneer hij in de stad was, kende niemand hem en op zijn landgoed kende iedereen hem.

Loon cLoon d
Afb.  6 en 7. De jurk door Yves Saint Laurent Rive Gauche van Ghislaine Jeanne Marie van Loon née de Vallois (1923-1988) met op de achtergrond haar portret en rechts avondkleding

Museum Van Loon is er opnieuw in geslaagd om een zeer aansprekende tentoonstelling te organiseren met daarbij een zeer verzorgde publicatie met vele anekdotes die ook zonder meer een aanrader is.

De tentoonstelling ‘Mode in Van Loon’ is nog t/m 30 mei te zien. Link naar meer informatie over de tentoonstelling: www.museumvanloon.nl/agenda/54

Link naar bestelmogelijkheid van het boek (maar het is natuurlijk ook gewoon te koop in Museum Van Loon zelf): http://wbooks.com/winkel/verwacht/mode-bij-van-loon/?gclid=CMqOmYb69csCFcrjGwodhBYDEw