Icho Graaf von Rechteren-Limpurg-Speckfeld koopt voorouderlijk kasteel Sommerhausen terug

Rechteren, Icho von (1)
Afb. 1. Op de foto links Friedrich Carol Ferdinand Graf von Rechteren-Limpurg-Speckfeld, die commercial manager is, met echtgenote Cosima Gräfin von Rechteren-Limpurg-Speckfeld née Jacobi, die advocate is, en hun pasgeboren dochter Gräfin Florentina en rechts Icho Rubus Friedrich Karl Sylvius Constantin Graf von Rechteren-Limpurg-Speckfeld (voor deze speciale gelegenheid met een das in de familiekleuren van de Van Rechterens: rood en geel) en echtgenote Hiltrud Gräfin von Rechteren-Limpurg-Speckfeld née Jesse, foto met dank aan www.sommerhausen.de

In 1711 huwde Joachim Hendrik Adolf van Rechteren (1687-1719) van kasteel Rechteren in Dalfsen de Duitse Amalia Alexandrina Frederica des H.R. Rijksgravin von Limpurg Speckfeld (1689-1754). Zij was de erfdochter van een deel van het Graafschap Limpurg Speckfeld in Duitsland en hierdoor kregen de Van Rechterens niet alleen zitting in de Graven- en Herenbank van de Fränkische Kreis, maar ook de titel van Graaf en een uitgebreid goederenbezit in Franken, waaronder kasteel Sommerhausen.

Rechteren-Limpurg Speckfeld
Afb. 2. Erfdochter Amalia Alexandrina Frederica des H.R. Rijksgravin von Limpurg Speckfeld (1689-1754), die in Sommerhausen geboren werd, foto met dank aan ‘Kasteel Rechteren’ door A.J. Mensema

In 1819 werd een ‘Hausvertrag’ opgesteld, waarbij de Nederlandse en Duitse bezittingen verdeeld werden. Kasteel Rechteren en huis Almelo kwamen in het bezit van de oudste, Nederlandse tak van de graven Van Rechteren Limpurg, terwijl de Duitse bezittingen in het bezit kwamen van de jongste zoon Frederik Reinhard Burchard Rudolf Graaf van Rechteren Limpurg Speckfeld (1752-1842). Hij werd in 1813 ingelijfd in de Beierse adel en zijn nakomelingen bleven in het bezit van kasteel Sommerhausen tot het in 1968 aan de familie Steinmann verkocht werd, één van de belangrijkste families van wijnboeren uit de regio, waarvan de traditie van het wijn verbouwen al in 1537 geboekstaafd werd. De familie Steinmann kocht het kasteel dan ook vooral vanwege de bijbehorende wijnbergen, die zij sedertdien hebben weten uit te bouwen tot het gerenommeerde merk ‘Weingut Schloss Sommerhausen’.

Rechteren Limpurg Speckfeld-Rechteren Limpurg 1907
Afb. 3. De grootouders van Icho von Rechteren op een ansichtkaart die uitgegeven werd ter gelegenheid van de thuiskomst (‘Heimführung’) na het huwelijk op 17 oktober 1907 in Nederland van Friedrich Ludwig Botha Alfred Conrad Graf von Rechteren-Limpurg-Speckfeld (1875-1955) met zijn Nederlandse achternichtje Adolphina Adriana gravin van Rechteren Limpurg (1888-1974), foto part. coll.

De Duitse tak van de Graven Van Rechteren Limpurg Speckfeld stierf in 1995 uit met het overlijden van Constance van den Boom née Gräfin von Rechteren-Limpurg-Speckfeld (1908-1995), maar haar zusje Luitgard (1910-1960) was gehuwd met Bechtold Ulrich Freiherr (baron) von und zu Massenbach (1908-1998) en hun zoon Icho werd geadopteerd door zijn grootmoeder, waardoor hij sedertdien Icho Graf von Rechteren-Limpurg-Speckfeld heet.

Sommerhausen, schloss
Afb. 4. Schloss Sommerhausen, foto met dank aan het Wijngoed www.sommerhausen.com

Icho von Rechteren kende het kasteel uit zijn jeugdjaren, toen zijn oudtante Hildegard en oudoom Friedrich Otto er nog woonden. Op een dag mocht er hij van een boom vol rijpe kersen zoveel eten als hij wilde: “De buikpijn ging voorbij, maar de herinnering is gebleven.” De band met Sommerhausen bleef altijd bestaan, ook toen hij medicijnen ging studeren en zich als ortopedist in Stuttgart vestigde. De wens om terug te keren naar Franken bleef en meerdere huizen werden daarom in de omgeving bekeken. Toen afgelopen zomer na contact met de familie Steinmann bleek dat zij bereid waren om een gedeelte van de gebouwen van kasteel Sommerhausen te verkopen, was dat voor hem ‘een geschenk dat je maar eenmaal in je leven krijgt.’ Ook zijn zoon Friedrich is vol van de plannen van zijn vader en wil ook met zijn gezin in het kasteel komen wonen. Naar verwachting zal de restauratie en het aanpassen aan de huidige gebruiksnormen twee tot drie jaar in beslag nemen, ook al zal het leven tussen zulke oude muren zijn beperkingen kennen: “Ik ben op een kasteel opgegroeid waar het altijd koud was en tochtte. Het comfort dat we tegenwoordig gewend zijn, heb ik als kind niet gekend”, aldus Icho von Rechteren.

De wijnkelders blijven in het gebruik van de familie Steinmann, maar zij juicht het van harte toe dat de eeuwenoude band tussen de familie Van Rechteren en het wijngoed weer hersteld wordt, want “Nu komt weer bij elkaar, wat altijd bij elkaar hoorde”.

Gebruikte bron o.a.: www.mainpost.de/regional/wuerzburg/Schloss-Sommerhausen-Traditionen-Vorfahren-Weingueter;art779,9191470

 

Overleden: M. Philipse

Philipse, wapen klein formaat
Afb. 1. Familiewapen Philipse, bron: Heraldische Databank Centraal Bureau voor Genealogie www.cbg.nl

Michael Philipse, geboren ’s-Gravenhage 12 oktober 1939, overleden ’s-Gravenhage 15 maart 2016, echtgenoot van Béatrice Agnès Philipse née van Panthaleon barones van Eck.

Michael Philipse werd geboren op 12 oktober 1939 te ’s-Gravenhage. Zijn vader, dr. Hendrik Adriaan Philipse, was een telg uit een patriciaatsfamilie in het blauwe boekje, waarvan de stamvader begin 17e eeuw als gegoed onder Domburg-Buiten genoemd werd. Sinds de 19e eeuw kenmerkte de familie zich door vele vooraanstaande juristen met enkele hoge functies binnen het Hooggerechtshof in ’s-Gravenhage. De familie raakte door vele huwelijken nauw verwant aan de Nederlandse adel. Zijn moeder, jonkvrouwe Willemine Phoenicia Smissaert, stamde uit een geslacht waarvan de stamvader bij de ‘Spaanse furie’ in 1567 in Antwerpen vermoord werd en diens zoon vestigde zich in Nederland, waar zijn nakomelingen tot de kleine groep van regentenfamilies ging behoren. In 1886 werd de grootvader van jonkvrouwe Willemine Phoenicia Smissaert in de Nederlandse adel verheven met het predicaat van jonkheer.

Philipse, dr. A.H., 1938
Afb. 2. Dr. A.H. Philipse, vader van Michael Philipse, als referendaris van Economische Zaken op ‘De bijeenkomst van deskundigen van de landen, die partij zijn bij de overeenkomst van Oslo van 22 december 1930’ op 17 januari 1938 in Kopenhagen, bron Algemeen Handelsblad 18 januari 1938

Hij groeide de eerste jaren in ’s-Gravenhage op als jongste in het gezin met drie oudere broers en een ouder zusje. Hier was het gezin aan de Wassenaarscheweg nr. 12 komen wonen, nadat het in 1931 uit Kopenhagen was teruggekeerd, waar zijn vader als gezantschaps attaché aan de Nederlandse ambassade verbonden was geweest. Helaas zou zijn zusje ‘Annemietje’ in 1943 na een kortstondige ziekte komen te overlijden, nog maar zes jaar oud. Na de oorlog werd zijn vader handelsraad op de Nederlandese ambassade in Washington en woonde het gezin in Arlington. In de jaren die volgden, werd zijn vader hier hoofd van de economische afdeling en gevolmachtigd minister, tot hij in 1952 chef directie buitenlandse dienst bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd en uiteindelijk achtereenvolgens ambassadeur in Luxemburg, Beiroet en Caïro.

Inmiddels was hij, nadat hij zijn studie voltooid had, werkzaam geworden bij de Algemene Bank Nederland N.V. in Amsterdam en in 1964 trad hij in het huwelijk met Pauline Louise barones van Till. Ook zijn broers huwden met telgen uit adellijke geslachten: Van Wassenaer, Rutgers van Rozenburg en Bentinck. Uit hun huwelijk werden twee zoons en een dochter geboren. Nadien werd hij werkzaam bij Bank Mees & Hope N.V. te Amsterdam en werd vervolgens directeur van het kantoor Amsterdam van Baclays Bank International Ltd en daarna algemeen directeur voor Nederland van Barclays Bank PLC.

Eck, wapen
Afb. 3. Het familiewapen Van Panthaleon van Eck

Nadat hij en zijn echtgenote uiteen waren gegaan, hertrouwde hij in 1991 Béatrice Agnès van Panthaleon barones van Eck, telg uit een oud-adellijk geslacht, waarvan de stamvader voor het eerst in 1386 vermeld werd. Een voorvader van haar werd in 1822 erkend in de Nederlandse adel met de titel van baron en in 1873 werd de naam Van Panthaleon toegevoegd op basis van een vermeende afstamming uit dit middeleeuwse geslacht.

Inmiddels had hij in 1987 Philipse & Co opgericht, één van de eerste onafhankelijke vermogensbeheerders in Nederland, waarvan het kantoor vanaf het begin aan het Concertgebouwplein in Amsterdam gevestigd was. Philipse & Co was daarnaast gespecialiseerd in de vorming van pensioenvermogens en gaf financiële bedrijfsadviezen. Als bedrijfslogo koos hij een roos uit het familiewapen Philipse. Hij bleef directeur tot eind 2006, toen hij zijn onderneming aan de huidige partners overdroeg. Deze spraken later veel waardering uit voor zijn werkzaamheden voor Philipse & Co, dat zich hierdoor heeft kunnen ontwikkelen tot één van de grotere vermogensbeheerders voor particulieren, families en stichtingen in Nederland.

Ondanks zijn werk in Amsterdam woonden hij en zijn echtgenote in ’s-Gravenhage en hier kwam hij op 15 maart 2016 te overlijden: “Zeer bedroefd geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze dierbare vader, schoonvader, opa, broer en zwager.” Michael Philipse werd zesenzeventig jaar en wordt diep betreurd door zijn echtgenote, zoons, dochter, schoondochters, schoonzoon, negen kleinkinderen, broer, schoonzusjes en verdere familieleden.

De afscheidsdienst werd gehouden op maandag 21 maart in de Kloosterkerk in ’s-Gravenhage, waarna er gelegenheid was tot condoleren in de Groote Sociëteit Haagsche Club-Plaats Royaal op het Lange Voorhout. De begrafenis vond plaats in familiekring.

Het heeft Z.M. behaagd…

Op de vandaag in de Staats Courant gepubliceerde lijst met namen zijn de volgende twee namen te vinden van leden van de Nederlandse adel die Koninklijk onderscheiden zijn ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning:

Mr. A.R. (André) baron van Heemstra, wonende te ’s-Gravenhage, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (categorie ‘Economische Zaken’), Lid RvB Unilever, Medeoprichter en lid Stuurgroep Sustainable Food Lab, Oprichter en lid RvT European Academy of Businessin Society (AEBES), Voorzitter RvT Museum Bredius, Lid AB Stichting Boijmans van Beuningen, Voorzitter RvT Rijksmuseum voor Oudheden, Bestuurslid Stichting PUM Netherlands Senior Experts, Voorzitter United Nations Global Compact Nederland, Lid RvT Koninklijke Brill N.V., Voorzitter East Asia Research Centre Foundation (MEARC), Partner Sneeuberg Nature Reserve (Zuid-Afrika).

Jonkheer mr. J.J.M. (Joost) van der Does de Willebois, wonende te ’s-Gravenhage, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (categorie ‘Financiën’), Chief Executive Officer en voorzitter Raad van Bestuur Euronext Amsterdam, Senior Advisor Managing Board NIBC, Voorzitter RvC beursinstelling NPEX, Bestuurslid VNO/NCW, Bestuurslid Dutch Security Institute, Lid Supervisory Board European Energy Derivates Exchange, Bestuurslid Nederlands-Franse Samenwerkingsraad, Medeoprichter en bestuurslid Holland Financial Center, Bestuurslid Dutch-American Foundation for Transatlantic Cooperation, Lid RvA Dutch Institute for Law and Corporate Governance, Voorzitter European Private Placements; Association, Lid RvT Ronald Mc Donald Kinderfonds, Voorzitter RvC Madurodam, Bestuurslid Nederlandse Adelsvereniging, Voorzitter RvT Holland Dance Festival.

Geboren: De Bourbon de Parme

Bourbon de Parme, wapen De
Afb. Het wapen van de prinsen De Bourbon de Parme zoals dat bij KB van 15 mei 1996 bij de inlijving werd vastgesteld, bron: Hoge Raad van Adel.

Carlos Enrique Leonard prins de Bourbon de Parme, geboren ’s-Gravenhage 24 april 2016, zoon van Carlos Javier Bernardo prins de Bourbon de Parme en mr. Annemarie Cecilia prinses de Bourbon de Parme née Gualthérie van Weezel.

Prins Carlos werd in 1996 samen met zijn zusjes en broer ingelijfd in de Nederlandse adel met de titel van prins(es). Volgens de historische huisregels is hij het Hoofd van de Hertogelijke familie van Parma. Deze regeerde tot in het jaar 1859 over de hertogdommen Parma en Piacenza in het huidige Italië en om die reden voert prins Carlos ook wel de historische titels van Hertog van Parma en Piacenza. Deze titels worden volgens het Nederlands adelsrecht echter niet erkend, omdat zij geen deel uitmaken van het inlijvingsverzoek uit 1996.

Bron voor de geboorteannonce: www.royalty-online.nl/monarchie/bourbon/6156/zoon-voor-carlos-en-annemarie.

Nieuwe voorzitter College van Bestuur Open Universiteit: mr. Arent D. baron van der Feltz

Gisteren werd bekend dat de Open Universiteit per 1 juni een nieuwe voorzitter heeft van het CvB. Arent van der Feltz (Den Haag, 1960) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en internationaal recht aan de Université Paris II. Na een aantal actieve jaren als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek in Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten haalde hij in 1992 zijn MBA bij INSEAD in Fontainebleau. Vervolgens werkte hij o.m. bij Philips en bij bedrijven op het gebied van telefonie, televisie en internet zoals UPC, Libertel (later Vodafone) en Essent Kabelcom (later Ziggo) met verantwoordelijkheden voor strategie, marktontwikkeling, planning en marketing. Van 2007 tot 2015 was van der Feltz bij Ziggo als lid van de directie verantwoordelijk voor corporate development , legal, regulatory en public affairs.

Link naar het hele persbericht en foto: www.perssupport.nl/persbericht/98898/arent-van-der-feltz-benoemd-tot-voorzitter-college-van-bestuur-ou

De Tuin der Lusten: 5 t/m 7 mei op landgoed Den Dam in Eefde

Dam, Den
Afb. Den Dam in Eefde, foto met dank aan www.rijksmonumenten.nl

De Tuin der Lusten is een kleinschalig festival waarbij men in het kader van het sfeervolle landgoed Den Dam geniet van eten en drinken en een bijzonder programma met een solo-voorstelling van de danser Patrice de Benedetti en een surrealistische versie van het liefdesverhaal van Romeo&Juliet door Asterions Hus. Huis Den Dam is een oude havezate die de familie Bosch van Rosenthal vanaf 1934 huurde, maar die in 1951 familiebezit werd. De familie Bosch van Rosenthal is één van de zeven families binnen de Nederlandse adel met de titel van ridder.

Meer weten over het programma en kaarten bestellen? Zie: http://detuinderlusten.eu/2016_dendam

TV tip: Huis te Manpad in BinnensteBuiten NPO2 18.50 uur

Huis te Manpad
Afb. Huis te Manpad, foto met dank aan www.oogopheemstede.nl

In 1767 kocht de Haarlemse regent mr. David van Lennep (1721-1771) het Huis te Manpad en zijn nakomelingen, de jonkheren Van Lennep, bleven tot in 1953 in het bezit hiervan. Het huis wordt nu bewoond door René Dessing, directeur van de stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) en zijn partner en hij vertelt in deze aflevering over het huis en de tuin.

Tot 1 mei heeft de sKBL een leuke actie: wie zich op de (gratis!) sKBL-nieuwsbrief abonneert, die iedere keer weer boordevol informatie staat, maakt kans op het boek ‘Nationale gids Historische Buitenplaatsen’ met daarin een overzicht van alle buitenplaatsen in Nederland. Het boek wordt toegestuurd aan iedere 25ste nieuwe abonnee.

De nieuwsbrief aanvragen kan via www.skbl.nl/nieuws/nieuwsbrief-aanvraag/. Ook alle reeds verschenen nieuwsbrieven kunt u hier in het online archief terugvinden.

Link naar de website van het Huis te Manpad: www.huistemanpad.nl.

Tentoonstelling: ‘Azië in Slot Zuylen’

Zuylen, Azie in Slot
Afb. 1. De Chinese knikpoppen op Slot Zuylen

Vanmiddag werd op Slot Zuylen deze thema-presentatie geopend in aanwezigheid van Lucile barones van Tuyll van Serooskerken, die voorzitter van de Stichting Slot Zuylen is. De presentatie geeft een beeld hoe Azië eeuwenlang in het leven van de bewoners, de familie Van Tuyll van Serooskerken, zichtbaar was. Middelpunt van deze presentatie is het tweetal bijzondere 18e eeuwse Chinese knikpoppen, dat dankzij een crowdfunding actie en een aantal stichtingen en fondsen gerestaureerd kon worden.

Zuylen, Slot
Afb. 2. Slot Zuylen, tot 1951 bewoond door de baronnen Van Tuyll van Serooskerken, foto met dank aan www.slotzuylen.nl

Slot Zuylen werd tot 1951 bewoond door de baronnen Van Tuyll van Serooskerken, maar om de continuïteit van het kasteel en de inboedel te garanderen, werd het geheel in 1952 in een stichting ondergebracht en het slot is sindsdien opengesteld voor bezoekers.

Link naar de webpagina van Slot Zuylen met bezoekersinformatie: www.slotzuylen.nl

Nieuwe bestuursleden NKS: o.a. Max graaf Schimmelpenninck

Schimmelpenninck, Max
Afb. Max graaf Schimmelpenninck, foto met dank aan de NKS

De NKS, het kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats, heeft drie nieuwe bestuursleden, waarmee het bestuur nog meer slagkracht en diversiteit heeft gekregen. Het zijn: drs. Hester Schölvinck, drs. ir. Iris Broersma en drs. Max graaf Schimmelpenninck. Over laatstgenoemde schijft de NKS in het persbericht: “Max Schimmelpenninck (1953) heeft na zijn studie rechten en bedrijfskunde 20 jaar voor banken gewerkt in binnen- en buitenland. Hij is nog steeds werkzaam in de financiële dienstverlening. Hij heeft met een landgoed in de familie, de belangstelling voor erfgoed met de paplepel toegediend gekregen. Daarnaast is hij onder meer 12 jaar commissaris geweest bij de Vereniging Hendrick de Keyser. Hij wil zijn kennis en kunde inzetten om het NKS Kenniscentrum verder te helpen.”

Meer weten over de NKS? Zie: www.kastelen.nl. Of wordt volger op facebook: www.facebook.com/nkskasteelenbuitenplaats

Link naar de website van de landgoederen Nijenhuis en Westerflier van de familie Schimmelpenninck: www.nijenhuisenwesterflier.nl.