Baron en barones van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds: Landgoed Het Jagershuis ontvangt projectgeld

Afb. V.l.n.r. Jonkheer mr. F.C. van Nispen tot Sevenaer (directeur Landgoed Het Jagershuis), jonkheer mr. C.C.C.M. van Nispen tot Sevenaer genaamd Ruijs de Beerenbrouck (directeur en grootaandeelhouder Landgoed Het Jagershuis) en ing. P.A. ’t Jong (rentmeester Landgoed Het Jagershuis en verbonden aan Witte Rentmeesters en Makelaars). Foto met hartelijke dank aan Witte Rentmeesters en Makelaars

Mr. Dietje Titia barones van Hemert tot Dingshof née Coldeweij, afkomstig uit de patriciaatsfamilie Coldeweij, die eigenaar was van de bekende Deventer koekfabriek Bussink, overleed op 4 oktober 2010 als douairière van mr. Coenraad Jan baron van Hemert tot Dingshof (1913-1999). Bij testament stelde zij het ‘Baron en barones van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds’ in, dat is ondergebracht bij het SBNL Natuurfonds.

Het fonds keert geld uit voor ondersteuning aan landschapsprojecten in Overijssel en het gebied ten oosten van de IJssel in Gelderland (Achterhoek en Liemers). Niet alleen particuliere eigenaren van landgoederen en natuurterreinen, maar ook Agrarische Natuurverenigingen of andere organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer kunnen voor deze ondersteuning in aanmerking komen. In de afgelopen jaren ondersteunde het fonds vele projecten (zie https://www.sbnlnatuurfonds.nl/van-hemert-tot-dingshof-coldeweij-fonds, waarvoor in het afgelopen jaar 60.000 euro beschikbaar was.

Op 20 februari jl. keerde het Baron en barones van Hemert-Coldeweij Fonds 10.000 euro uit aan Landgoed Het Jagershuis in Wehl. Het landgoed gaat met deze bijdrage onder meer de Keltische bomentuin landschappelijk verfraaien, maar wil ook de habitat van de bedreigde kamsalamander vergroten en verbeteren, en plant daarnaast extra arealen klimaatbossen aan. Ook zullen historische laanelementen worden hersteld en verfraaid.

Lees meer hierover op de site van Witte Rentmeesters en Makelaars https://www.witterentmeestersenmakelaars.nl/nieuws/klimaatjonkers-van-het-jagershuis-kiezen-voor-een-toekomstbestendig-landgoed