‘Baron Zimmerman van Rhemen’?

In de Franse krant Le Figaro van 26/27 maart jl. stond een annonce van het overlijden te Plaisir (Frankrijk) op 19 maart 2016 van August Eduard Zimmerman, Baron Zimmerman van Rhemen. Nu komt de naam Van Rhemen wel in het rode boekje van de Nederlandse adel voor, maar deze dubbele familienaam niet. Na enig speurwerk volgt hier het verhaal:

Rhemen a
Afb. 1. Op de afbeelding links de douairière Van Rhemen met in het midden haar dochter freule Johanna Cecilia Elisabeth (1868-1909) en rechts haar dochter freule Jacoba Elisabeth (1869-1951) – de laatste van de Van Rhemens, foto Stads- en Streekarchief Zutphen, 423-680.

Jacoba Elisabeth barones van Rhemen werd geboren op 27 augustus 1869 op kasteel den Geldersche Toren in Spankeren. Zij was de tweede dochter van het echtpaar Alexander baron van Rhemen, heer van den Gelderschen Toren, en Caroline Cecilia barones van Rhemen, die uit de patriciaatsfamilie Leembruggen stamde. Haar vader overleed in 1877 ‘na een veeljarige smartelijk lijden’ toen zij acht jaar oud was. Een broer van haar vader huwde enkele jaren later een Baronin Von Grotthuss, maar dit huwelijk bleef kinderloos, zodat zij en haar zusje de 16e en laatste generatie zouden worden van een oud-adellijk geslacht dat teruggaat tot de eerste vermelding in 1370.

Zimmerman
Afb. 2. De echtgenoot van freule Jacoba Elisabeth: August Eduard Zimmerman (1861-1926), foto Historisch Centrum Leeuwarden.

In 1890 huwde zij in Rheden de luitenant-ter-zee 1e klasse August Eduard Zimmerman. Hij werd in latere jaren achtereenvolgens burgemeester van Hoorn, Leeuwarden en Zutphen. Het echtpaar kreeg vijf kinderen: drie zoons en twee dochters. Beide dochters huwden telgen uit de patriciaatsfamilies Van der Dussen en De Bruijn Tengbergen, de oudste zoon huwde een barones Van Pallandt en de tweede zoon vertrok naar Nederlands-Indië en bleef ongehuwd. De jongste zoon, mr. Johan Dirk Zimmerman, trad op 14 februari 1927 in het huwelijk met een mejuffrouw M. van Deventer (‘Wilhelmina’ volgens de overlijdensakte van haar echtgenoot)  en op 24 november datzelfde jaar werd in Oosterbeek hun enige kind geboren: August Eduard Zimmerman. Het jonge gezin woonde in een kleine villa aan de Benedendorpsweg nr. 191 in Oosterbeek en hier kwam mr. Johan Dirk Zimmerman vier jaar later te overlijden, nadat hij jarenlang als secretaris verbonden was geweest aan de N.V. de Meteoor in De Steeg.

August Eduard Zimmerman is op een onbekend moment naar Frankrijk verhuisd en daar gehuwd met de Française Anne-Marie Bardet. Zijn grootmoeder, Jacoba Elisabeth Zimmerman née barones van Rhemen, overleed op 20 december 1951 als laatste telg van het adellijke geslacht Van Rhemen. Zij werd bijgezet op het kerkhof van Spankeren, waar zovelen Van Rhemens hun laatste rustplaats vonden. Haar in Frankrijk wonende kleinzoon is zich op een gegeven ogenblik ter herinnering aan de uitgestorven familie van zijn grootmoeder blijkbaar ‘Zimmerman van Rhemen’ gaan noemen, een naam die in Nederland nooit geregistreerd is. Daarnaast heeft hij zich de titel van baron toegeëigend – een titel waarop hij geen enkel recht heeft.