Belangrijke aankoop Vereniging Rembrandt: wapenborden De Melun en De Croÿ

Afb. Links het wapenbord van Jean de Melun en rechts van Philippe de Croÿ. Foto’s met dank aan de Vereniging Rembrandt/Het Noordbrabants Museum.

Met steun van de Vereniging Rembrandt heeft Het Noordbrabants Museum twee middeleeuwse wapenborden van de ridders Jean de Melun en Philippe de Croÿ kunnen verwerven. Ze vormen samen met twee wapenborden uit de collectie van het Rijksmuseum de enige originele 15de-eeuwse wapenborden van de Orde van het Gulden Vlies in Nederland.

Gulden Vlies
In 1430 stichtte Filips de Goede, hertog van Bourgondië een ridderorde die hij de Orde van het Gulden Vlies noemde, naar de gouden ramsvacht waar de helden Jason en de Argonauten volgens de mythe naar op zoek moesten. De ridders beloofden trouw aan de hertog en waagden hun levens voor hem in veldslagen. De prestigieuze orde versterkte de band tussen de hertog en de hoge adel en het verbond de adel uit allerlei streken ook onderling.

Lees hier de rest van het artikel op de website van de Vereniging Rembrandt: https://www.verenigingrembrandt.nl/nl/nieuws/wapenborden-ridders-van-het-gulden-vlies-voor-noordbrabants-museum.

De Orde van het Gulden Vlies behoort tot de meest prestigieuze onderscheidingen ter wereld. De huidige chefs zijn de Oostenrijkse Aartshertog Karl van Habsburg-Lotharingen, Chef de Famille van de Keizerlijke familie van Oostenrijk, en de Spaanse Koning Felipe. Laatstgenoemde verleende de orde in 2018 aan zijn oudste dochter Leonor.

De Melun
Jean Burggraaf de Melun (1397-1484), Burggraaf van Gent, heer van Antoing, Epinoy, Rosny en Zottegem, gouverneur van Dowaai. Hij was raadgever en kamerheer van de Bourgondische hertog Filips de Goede, die de Orde van het Gulden Vlies stichtte.  In 1432 werd Jean de Melun ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Hij huwde twee keer: in 1419 met Jeanne de Luxemburg en in 1421 met Jeanne d’Abbeville. In de kapel van kasteel Antoing is nog heden zijn grafmonument te vinden, waarop hij samen met zijn twee echtgenotes is afgebeeld. Kasteel Antoing kwam door het huwelijk in 1543 van de erfdochter Marie de Melun met Lamoral Prins de Ligne in het bezit van dit geslacht. Hun nakomelingen, de Belgische Prinsen de Ligne de La Tremoille, wonen hier nog steeds.

De Croÿ
Philippe de Croÿ (1434-1482) was Graaf van Chimay en heer van Quiévrain. Als staatsman was hij in dienst van de Hertogen van Bourgondië. Hij huwde in 1453 Walburga van Moers-Saarwerden. In de jaren 1474-1477 was hij Stadhouder van Gelre. In 1473 werd Philippe de Croÿ ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Het Prinsdom Chimay vererfde via de families De Croÿ, D’Arenberg en D’Alsace-Henin-Liétard op de familie De Riquet de Caraman en het kasteel van Chimay wordt nog steeds bewoond door de Prinsen van Chimay. Voorvader François Joseph Philippe de Riquet graaf de Caraman, prins van Chimay werd in 1824 ingelijfd in de Nederlandse adel met de titel graaf en de titel prins bij eerstgeboorte. Zijn nakomelingen kozen in 1830 voor de Belgische nationaliteit en behoren sindsdien tot de Belgische adel.

Afb. 2. Links Jean de Melun en rechts Philippe de Croÿ afgbeeld als ridders in de Orde van het Gulden Vlies. Bronnen https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12520277 en https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12520000