Benoeming dr. Conrad Gietman

Afb. 1. Dr. Conrad Gietman.
Afb. 1. Dr. Conrad Gietman.

Onlangs werd bekend dat dr. Hanneke Ronnes benoemd is tot bijzonder hoogleraar Historische Buitenplaatsen en in deze functie is zij prof.dr. Yme Kuiper opgevolgd, die dit erfgoed in de afgelopen jaren zeer prominent in de universitaire wereld op de kaart heeft gezet.

Met ingang van 1 december 2017 zal dr. Conrad Gietman haar als universitair docent bijstaan. Conrad Gietman is momenteel onder meer wetenschappelijk medewerker van de Hoge Raad van Adel. In 2010 promoveerde hij op zijn onderzoek naar de Oost-Nederlandse adel en zijn boek ‘Republiek van adel. Eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur (1555-1702) is nog steeds verkrijgbaar en een aanrader voor wie meer over de innerlijke leefwereld van de adel in die tijd wil weten (link naar bestelmogelijkheid: www.bol.com/nl/p/republiek-van-adel/1001004006942871/).

Conrad Gietman is een zeer gewaardeerd lid van de Raad van Advies van de Stichting Adel in Nederland en AiN wenst hem veel succes bij zijn werkzaamheden voor dit belangrijke erfgoed, waarin de adelsgeschiedenis zo prominent aanwezig is.

Afb. 2. Republiek van adel: hét boek over de innerlijke leefwereld van de adel tussen 1555 en 1702.
Afb. 2. Republiek van adel: hét boek over de innerlijke leefwereld van de adel tussen 1555 en 1702.