Benoeming nieuw lid Hoge Raad van adel: jonkheer mr. F.J.M.I. van Rijckevorsel van Kessel

Afb. Jonkheer Frans van Rijckevorsel van Kessel. Foto met dank aan Van Buttingha Wichers Notarissen in ’s-Gravenhage.
Afb. Jonkheer Frans van Rijckevorsel van Kessel. Foto met hartelijke dank aan Van Buttingha Wichers Notarissen in ’s-Gravenhage.

Met ingang van 1 januari 2017 is jonkheer mr. F.J.M.I van Rijckevorsel van Kessel benoemd tot lid van de Hoge Raad van Adel. Frans van Rijckevorsel (58 jaar) volgt jonkheer dr. F.K.M. van Nispen tot Pannerden op, die per 5 december 2016 is teruggetreden uit de Raad, waarvan hij sinds 2001 deel uitmaakte. Frans van Rijckevorsel is sinds 1998 notaris te ‘s-Gravenhage.

Bron: www.hogeraadvanadel.nl.