Bezoek aan kasteel Keppel

Tip: klik op de foto’s voor vergrotingen.

Keppel 1Keppel 13
Afb. 1 en 2. Kasteel Keppel en zijn bewoners: baron en barones Van Lynden née jonkvrouwe Rutgers van Rozenburg

Op zaterdag 2 april organiseerde het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (www.knggw.nl) samen met de Stichting Vrienden Historische Buitenplaatsen (www.vriendenphb.nl) een excursie naar kasteel Keppel in Laag Keppel. Het kasteel is al ruim 700 jaar familiebezit en is in zijn bestaan nooit verkocht, maar altijd vererfd via de adellijke geslachten Van Keppel, Van Voerst, Van Polanen, Van Rechteren en Van Pallandt.

Keppel 2Keppel 3
Afb. 3 en 4. De heer Van Lynden heet de aanwezigen welkom en hield een korte inleiding

Na een welkomstwoord voor de ca. 60 deelnemers door de huidige bewoners mr. W.J.R. baron van Lynden en S.L.M. barones van Lynden née jonkvrouwe Rutgers van Rozenburg, werd de groep in drieën verdeeld en volgde er een rondleiding door de tuin, het omringende park en het kasteel. Er werden vele anekdotes over het huis en zijn bewoners verteld, zoals over het portret waaruit in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers het gezicht gesneden was, zodat zij er met hun eigen gezicht doorheen op de foto konden. Bij toeval werd het uitgesneden gezicht enkele jaren geleden teruggevonden en de familie hoopt het nog een keer te kunnen laten restaureren.

Keppel 4Keppel 5Keppel 6Keppel 7Keppel 8Keppel 9
Afb. 5 t/m 10. Mevrouw Van Lynden leidde een groep rond door het park en gaf uitleg

Na de rondleidingen was er in de grote zaal een lezing door de oud-archivaris en historicus Albert Mensema, die de aanwezigen meenam op een reis door de tijd waarin hij de geschiedenis van het kasteel tot leven bracht. Ook vertelde hij over de iconografische betekenis van de monumentale schouw in deze zaal: de 32 kwartierwapens, waarvan er twee door Canadese soldaten als souvenir werden meegenomen, benadrukten de onberispelijke riddermatige afkomst van Adriaan Werner des H.R. Rijksvrijheer van Pallandt, evenals zijn harnas op zijn portret; in werkelijkheid zal hij het nooit gedragen hebben.

Keppel 11
Afb. 11. De monumentale schouw in de grote zaal met het portret van Adriaan Werner des H.R. Rijksvrijheer van Pallandt, bron foto: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed op https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Interieur,_overzicht_schouw_in_muziekkamer_-_Laag-Keppel_-_20382623_-_RCE.jpg?uselang=nl

Tot slot nam jonkheer Tom Versélewel de Witt Hamer, voorzitter van het KNGGW, het woord en hij vertelde in het kort over de activiteiten van deze vereniging en die van de stichting Vrienden PHB en sprak de wens voor verdere samenwerking uit. Hierna was er een borrel waar AiN velen zag en sprak met bekende namen uit het rode boekje als Bicker, Van den Bosch, Gevers, Sloet van Oldruitenborgh, Laman Trip en Quarles van Ufford, maar ook uit het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat: Van Walré de Bordes, Van Embden, Oudemans, Rasch, Scholten van Aschat, De Jong Schouwenburg en Van Gelein Vitringa. Het dankwoord werd uitgesproken door KNGGW bestuurslid Carl-Eric Rasch die de heer Van Lynden een bijdrage toezegde voor restauratie van de historische forte piano op het kasteel. Mevrouw Van Lynden ontving bloemen voor de gastvrijheid.

Keppel 11Keppel 12
Afb. 12 en 13. Bestuurslid van de KNGGW Carl-Eric Rasch overhandigde een envelop en bloemen aan de heer en mevrouw Van Lynden als dank voor hun gastvrijheid

Keppel 14Keppel 15
Afb. 14 en 15. De borrel na afloop in de hal

Wilt u ook lid worden van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde en/of donateur van de Stichting Vrienden Historische Buitenplaatsen en zo niet alleen hun werkzaamheden steunen, maar ook de mogelijkheid krijgen om deel te kunnen nemen aan excursies zoals deze? Kijkt u dan eens op hun webpagina’s www.knggw.nl en www.vriendenphb.nl.

Keppel 16Keppel 17
Afb. 16 en 17. Kasteel Keppel in het prille voorjaarsgroen

Keppel 18Keppel 19
Afb. 18 en 19. Het toegangshek met het familiewapen Van Pallandt dat gevierendeeld is met Van Keppel en erboven het helmteken van de Van Keppels: de zwaan

Keppel 20
Afb. 20. Kasteel Keppel van de voorzijde gezien