Bezoek aan kasteel Twickel

Afb. 1. V.l.n.r. John Töpfer, directeur AiN, Aafke Brunt, archivaris Huisarchief Twickel, en Christine Sinninghe Damsté-Hopperus Buma, auteur van meerdere artikelen en boeken over de bewoners van kasteel Twickel.

Het hoofdartikel in het maartnummer van het digitale magazine van AiN ging over een foto-album van een bewoner van kasteel Twickel: George baron van Heeckeren (1856-1883). Het werd geschreven door Christine Sinninghe Damsté-Hopperus Buma, die als vrijwilligster met Twickel verbonden is. Onlangs ging AiN op bezoek op kasteel Twickel en bood aan Aafke Brunt, de archivaris van het omvangrijke huisarchief van Twickel, een gedrukt exemplaar aan van dit magazine voor in het archief. AiN werd zeer gastvrij ontvangen en kreeg niet alleen een kijkje in het archief van Twickel, waar inspiratie werd opgedaan voor een nieuw artikel, maar kreeg ook een rondleiding in het kasteel.

Wilt u ook eens een keer in kasteel Twickel rondkijken of een wandeling maken in de tuinen of het park? Kijk dan voor meer informatie op https://twickel.nl

Het magazine van AiN wordt vier keer per jaar per mail aan de donateurs toegestuurd. Voor 17,50 euro per jaar wordt u donateur, steunt u ons in onze werkzaamheden, ontvangt u dit magazine in uw mailbox en krijgt u korting op en voorrang bij door AiN georganiseerde excursies en lezingen. Mail voor meer informatie naar nieuwsbrief@adelinnederland.nl.

Afb. 2. Kasteel Twickel oprijzend uit zijn grachten.