Bijdrage Mondriaan Fonds aan Bonnefantenmuseum: Charlotte van Rappard-Boon licht toe

Afb. Screenshot van drs. Charlotte van Rappard-Boon uit de uitzending van Nieuwsuur van 18 juni 2016.
Afb. Screenshot van drs. Charlotte van Rappard-Boon uit de uitzending van Nieuwsuur van 18 juni 2016.

Nederlandse musea hebben steeds minder geld voor aankopen, terwijl zij juist actueel moeten blijven in hun collectie. Het Mondriaan Fonds steunt musea bij aankopen en recent kon het Bonnefantenmuseum in Maastricht mede dankzij een bijdrage van dit fonds tot aankoop van ‘Tomb of the unknown craftsman’ van de Engelse kunstenaar Grayson Perry overgaan.

Als lid van de adviescommissie van het Mondriaanfonds zegt drs. Charlotte van Rappard née Boon over dit ondersteuningsbeleid in Nieuwsuur van zaterdag 18 juni jl.: “Waar we op letten is, is het kunstwerk van grote kwaliteit, heeft het een bijzondere plaats in het oeuvre van de kunstenaar (…), functioneert het mooi in de collectie van het museum dat de aankoop aanvraagt, maar vooral ook, is het een wezenlijke aanvulling voor dat ghetto begrip ‘de Collectie Nederland’ waar we het dan over hebben.”

Charlotte van Rappard is gehuwd met prof.dr. Hans ridder van Rappard. Zij is oud hoofdinspecteur cultuurbezit bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en tegenwoordig is zij zelfstandig consultant en specialist op het gebied van collectiebeheer, -behoud en mobiliteit met als specialisatie Japanse prentkunst uit de 18de eeuw. Naast haar adviseurschap is zij lid van de Raad van Toezicht Museum voor Wereldculturen en bestuurslid van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

Link naar de uitzending van Nieuwsuur met vanaf 11.12 min. het item: www.npo.nl/nieuwsuur/18-06-2016/VPWON_1248501.