Binnen kijken op huis Oldengaerde

Afb. 1. Jonkheer Bon de Savornin Lohman vertelt in deze film onder meer hoe de familie van de vroegere eigenaren nog steeds betrokken is bij Oldengaerde. Screenshot met dank aan Revitalisatieproject Oldengaerd/Het Drents Landschap.

In de afgelopen jaren heeft Het Drents Landschap Huis Oldengaerde zorvuldig gerstaureerd, waarbij de nieuwste technieken zijn toegepast, maar waarbij tegelijk de oude situatie zorgvuldig geconserveerd werd, waaronder het unieke behang. In deze ‘compilatiefilm revitalisatieproject Oldengaerde’ vertellen de verschillende betrokken partijen over wat er de afgelopen jaren gebeurd is. Namens de vroegere eigenaren, die het huis in 2013 aan Het Drents Landschap schonken, komt jonkheer Bon de Savornin Lohman aan het woord.

In 1808 kocht jonkheer Aalt Willem van Holthe tot Oldengaerde en Rhebrugge (1780-1854) de havezate Oldengaerde voor 20.000,- gulden. Nadien vererfde het op zijn kleinzoon Aalt Willem Westra van Holthe, die uit een patriciaatsfamilie stamde en die naar de wens van zijn grootvader de naam Van Holthe aan zijn familienaam Westra toevoegde.

De laatste vier eigenaressen waren de vier dochters van Ida Elisabeth Catharina Willinge née Westra van Holthe. Zij besloten gevieren om in december 2013 het huis met 15 ha. grond met in totaal zeven rijksmonumenten te schenken aan Het Drentse Landschap, omdat zij hierin “… een betrouwbare en kundige partner zagen…”, die in staat is “… de ziel en het karakter van het bijzondere erfgoed te bewaren.” Het Drentse Landschap noemde Oldengaerde destijds ‘een hemels geschenk’ en vonden het ‘fenomenaal dat er nog zulke mensen zijn’, omdat het huis ongelooflijk belangrijk is voor de Drentse geschiedenis.

Kijk hieronder deze fraaie en informatieve film over het revitalisatieproject van Huis Oldengaerde.