Binnen kijken op huis Oldengaerde

Afb. Catherine van Royen aan het woord over huis Oldengaerde. Screenshot met dank aan RTV Drenthe.
Afb. Catherine van Royen aan het woord over huis Oldengaerde. Screenshot met dank aan RTV Drenthe.

Voor RTV Drenthe vertelde Catherine van Royen, nakomelinge van de vroegere eigenaren, over het huis Oldengaerde, dat in 2013 door haar familie aan Het Drentse Landschap is geschonken. In 1808 kocht haar voorvader jonkheer Aalt Willem van Holthe tot Oldengaerde en Rhebrugge (1780-1854) de havezate Oldengaerde voor 20.000,- gulden. Nadien vererfde het op zijn kleinzoon Aalt Willem Westra van Holthe, die uit een patriciaatsfamilie stamde en die naar de wens van zijn grootvader de naam Van Holthe aan zijn familienaam Westra toevoegde.

De laatste vier eigenaressen waren de vier dochters van Ida Elisabeth Catharina Willinge née Westra van Holthe. Zij besloten gevieren om in december 2013 het huis met 15 ha. grond met in totaal zeven rijksmonumenten te schenken aan Het Drentse Landschap, omdat zij hierin “… een betrouwbare en kundige partner zagen…”, die in staat is “… de ziel en het karakter van het bijzondere erfgoed te bewaren.” Het Drentse Landschap noemde Oldengaerde destijds ‘een hemels geschenk’ en vonden het ‘fenomenaal dat er nog zulke mensen zijn’, omdat het huis ongelooflijk belangrijk is voor de Drentse geschiedenis.

Hieronder volgt de reportage door RTV Drenthe.


Het Drentse Landschap is nu gestart met een traject van meerdere jaren om het huis met de bijbehorende gebouwen en de tuin te renoveren.