Binnenkijken in het huis van de familie De Graeff

Afb. 1. Eén van de breedste grachtenpanden én in de Gouden Bocht van de Herengracht in Amsterdam: het stadspaleis van de familie De Graeff. Bovenin het familiewapen: gevierendeeld met in I en IV in rood een zilveren schop, en in II en III in blauw een zilveren zwaan. Foto met hartelijke dank aan Carla van den Brink B.V. Exclusive Affiliate of Christie´s International Real Estate.

In de jaren 1669-1672 bouwde de Amsterdamse regent Andries de Graeff (1611-1678) aan de Herengracht in Amsterdam in de befaamde Gouden Bocht een groot stadspaleis om zijn status te onderstrepen. Het werd zeven ramen breed en daarmee één van de breedste huizen aan de grachten. In de voorkamer liet hij een plafond aanbrengen met daarin in het midden het wapen De Graeff en dat van zijn echtgenote Elisabeth Bicker van Swieten, met daarnaast nog zestien familiewapens van verwante geslachten: de acht overgrootouders van hemzelf en die van zijn echtgenote.

Afb. 2. Het in 1911 herontdekte unieke plafond uit 1672 met in het midden de familiewapens van het echtpaar dat het huis liet bouwen: Andries de Graeff en Elisabeth Bicker van Swieten. Foto met hartelijke dank aan Carla van den Brink B.V. Exclusive Affiliate of Christie´s International Real Estate.

Andries de Graeff behoorde tot een machtig regentengeslacht dat in de jaren daarvoor zeer invloedrijk was, samen met de familie Bicker, waarmee zij door huwelijk verbonden was. Zelf werd Andries zeven keer burgemeester van Amsterdam, maar in 1672 werd de familie uit de vroedschap verwijderd, dankzij Stadhouder Willem III, en was het voorbij met hun grote invloed. Zijn vermogen bedroeg ongeveer 1,1 miljoen gulden, waarmee hij tot de allerrijkste inwoners van de Republiek behoorde. Overigens verloor Andries niet alleen zijn functies in 1672, maar moest hij, bij wijze van zoenoffer, zijn buitenplaats Soestdijk voor een vriendenprijs aan de stadhouder verkopen.

Als beschermheer van de kunsten steunde hij Joost van den Vondel, die zijn treurspel ‘Koning David in Ballingschap’ aan hem opdroeg. Ook lieten hij en zijn familieleden zich portretteren door schilders als Gerard ter Borch, Jurriaen Ovens, Jan Lievens en Rembrandt.

In 1885 werd een ver familielid (geen nakomeling) in de Nederlandse adel verheven en deze tak leeft voort als jonkheer/jonkvrouwe De Graeff. De bekendste telg uit deze tak is jonkheer mr. Andries Cornelis Dirk de Graeff (1872-1957), die onder meer gouverneur-generaal van Ned.-Indië was in de jaren 1926-1931 en minister van Buitenlandse Zaken in de jaren 1933-1937.

Het imposante grachtenpand staat nu te koop voor 14 miljoen en veel meer foto’s zijn via deze link te bekijken https://www.funda.nl/koop/amsterdam/huis-41642851-herengracht-446/

Afb. 3. Marmeren grandeur: het trappenhuis. Foto met hartelijke dank aan Carla van den Brink B.V. Exclusive Affiliate of Christie´s International Real Estate.