Binnenkijken op Het Regelink

Afb. Het Regelink, gebouwd in 1832 door baron en barones Van Heeckeren-Hummelinck. © Foto met hartelijke dank aan Albert Speelman via www.buitenplaatseninnederland.nl.

Het Regelink nabij Hengelo (Gld.) werd in 1832 gebouwd door Jacob Adolph baron van Heeckeren (1784-1837), auditeur bij den Raad van State, die gehuwd was met Henrica Bernarda Hummelinck (1789-1874). Op internet zijn de nodige verhalen te vinden, waarin beweerd wordt dat hij als oudste zoon niet mocht opvolgen in het familiebezit van Enghuizen en Beverweerd, omdat hij een huwelijk beneden stand had gesloten.

De feiten liggen echter heel anders: Jacob Adolph moest de erfenis van zijn vader in 1831 delen met vier zusjes en twee broers. Zijn jongere broer sloot een buitengewoon gunstig huwelijk met een schatrijke bankiersdochter en was zo in staat Enghuizen en Beverweerd uit de ouderlijke erfenis over te nemen. Henrica Bernarda Hummelinck bracht niet veel geld in, maar kwam wel uit een keurige familie: haar vader was dominee en haar groot- en overgrootvader waren burgemeester. Daarnaast zal zeker ook meegespeeld hebben dat de jongere broer wel kinderen en dus opvolgers had, terwijl Jacob Adolph en Henrica Bernarda op latere leeftijd huwden en hun huwelijk kinderloos zou blijven.

Het echtpaar woonde niet lang op Het Regelink. Jacob Adolph overleed reeds vijf jaar later en de weduwe verkocht het huis. In latere jaren had het huis nog meer adellijke bewoners. Zo woonde er de Duitse baron Von dem Bussche-Hünnefeld, die met een Nederlandse barones van Westerholt gehuwd was en ook Cécile Eugénie Aimée gravin Dumonceau, douairière Hendrik Nicolaas baron Schimmelpenninck van der Oye, woonde er een aantal jaren.

Het Regelink heeft lang te koop gestaan, maar werd onlangs verkocht. Op Funda zijn de foto’s van het interieur nog te zien: https://www.funda.nl/koop/verkocht/hengelo-ge/huis-40733054-regelinklaan-3/