Blog over Friese adellijke kapiteins in de 16e en 17e eeuw

Afb. Jacob van Roussel in de lijkstatie van
stadhouder Ernst Casimir in 1633.

André Buwalda en Jeroen Punt werken samen aan een reconstructie van de kapiteins in de Friese compagnies in de 16e en 17e eeuw, met name tijdens de 80-jarige oorlog. Dit waren hoofdzakelijke leden van de Friese adel en zij proberen wekelijks hierover een blog te schrijven.

Inmiddels staat het eerste blog over ‘Joncker Jacob van Roussel, Collonel‘ online en deze is te lezen via http://buwalda.blogspot.com/2019/02/friese-kapiteins-1-jacob-van-roussel.html