Boekennieuws: 300 jaar Nijenburg, 800 jaar blauw bloed

Afb. Nijenburg werd eeuwenlang bewoond door de jonkheren Van Foreest. De familie Van Foreest behoort tot de alleroudste adellijke geslachten binnen de Nederlandse adel en de stamvader, Richolfus de Foresto, ridder (1232), werd al vermeld in 1212.

In “300 jaar Nijenburg, 800 jaar blauw bloed” voegt auteur Marcel J.N. Mak twee van Alkmaars belangrijkste historische schatten samen: het Foreest-archief als grootste familiearchief van het Regionaal Archief Alkmaar en de omvangrijke Foreest portrettencollectie van het Stedelijk Museum van Alkmaar.

De auteur heeft voor een uniek concept gekozen. Het boek is gebaseerd op de kwartierstaten van Elisabeth Snethlage née jonkvrouwe van Foreest (1920-2007), laatste bewoonster uit het geslacht Van Foreest van landgoed Nijenburg, en van Maria van Egmond van de Nijenburg (1684-1742), laatste bewoonster van Nijenburg uit het geslacht Van Egmond van de Nijenburg. Op deze wijze kon hij niet alleen de onderlinge huwelijken per generatie beter in beeld brengen, maar ook heel veel interessante informatie in de vrouwelijke lijn mét daarbij vele familieportretten zichtbaar maken.

In 1991 schreef Rudolf Snethlage, telg uit een geslacht in het Blauwe Boekje en gehuwd met jonkvrouwe Elisabeth van Foreest: “Onze vaderlandse geschiedenis van 1400 tot en met de Tweede Wereldoorlog zou men kunnen volgen door de levens te beschrijven van de Foreesten die op Nijenburg aan de wand hangen. Waar vindt men in deze streken een vroeg 18-eeuws buiten dat nog enigszins gaaf en in het bezit van zijn directe omgeving is, en waarin zich nog de familieportretten en authentieke meubelstukken bevinden die de echo van vervlogen eeuwen zijn?

In 2004 kreeg de Vereniging Hendrick de Keyser het landhuis in eeuwigdurende erfpacht van Vereniging Natuurmonumenten en het huis wordt niet meer door Foreesten bewoond. Auteur Marcel Mak heeft met dit boek een schat aan informatie in woord en beeld voor het nageslacht vastgelegd over de vroegere bewoners, de geslachten Van Foreest en Van Egmond van de Nijenburg.

Link naar bestelmogelijkheid www.pirola.nl/contents/nl/p62900.html