Boekennieuws: De Cloese. Havezate aan de Berkel

Afb. De Cloese is schilderachtig aan de Berkel gelegen en hoewel het huidige uiterlijk uit de 19e eeuw dateert, gaat hierachter een veel oudere geschiedenis schuil met vele verhalen.

Op 15 december verschijnt bij uitgeverij Matrijs het boek ‘De Cloese Havezate aan de Berkel’, een rijk geïllustreerde uitgave met veel onbekend beeld- en portretmateriaal over de bewonings-, bouw- en tuingeschiedenis van dit Gelderse kasteel. Eén van de auteurs is John Töpfer, directeur AiN. Hij deed voor de hoofdstukken over de bewoners uit de families Schimmelpenninck van der Oye, Van Heeckeren en Bieruma Oosting-Van Harinxma thoe Slooten uitgebreid archiefonderzoek en ontdekte vele onbekende verhalen.

Lees meer over dit boek en over de bestelmogelijkheid op https://www.matrijs.com/De-Cloese.-Havezate-aan-de-Berkel.html