Boekennieuws: De halve eeuw van mijn grootvader Jhr. C.E.J.M. Verheyen

Afb. Jonkheer Charles Emile Joseph Marie Verheyen (1892-1941), eerste stalmeester van Koningin Wilhelmina.

Jonkheer Charles Emile Joseph Marie Verheyen (1892-1941) was officier bij de cavalerie en werd, na eerst ordonnans-officier te zijn geweest, eerste stalmeester van Koningin Wilhelmina, in welke functie hij onder meer verantwoordelijk was voor de stoet met koetsen en paarden op Prinsjesdag. Als één van de ongeveer 300 ‘Indische gijzelaars’ werd hij op 19 juli 1940, samen met zijn zoon, door de bezettende macht opgepakt en kwam in concentratiekamp Buchenwald terecht, als represaille voor de geïnterneerde Duitsers in Ned.-Indië. Hier overleed hij op 29 april 1941. Tegen betaling kreeg zijn weduwe de urn met zijn as, waarbij het de vraag is of dit werkelijk de as van haar overleden echtgenoot betrof. Eerst eind 1947 voelde Koningin Wilhelmina ‘alsnog een behoefte’ de weduwe en haar kinderen haar deelneming te betuigen.

Jonkheer Dirk Verheyen schreef deze biografie over zijn grootvader en reconstrueerde door uitgebreid onderzoek niet alleen diens leven, maar plaatste hem ook in de gebeurtenissen en omstandigheden van zijn tijd. Het boek biedt hierdoor niet alleen een mooi beeld van de hoofdpersoon zelf, maar geeft ook een kijkje achter de schermen aan het Hof en een indringend beeld van de omstandigheden in concentratiekamp Buchenwald.

De achterkant van het boek geeft de volgende informatie:
Ieder mensenleven is in vele opzichten een tijdperk en wordt beïnvloed door de tijdgeest die dit leven mede vorm en identiteit geeft, als achtergrond en atmosfeer, als oriëntering en uitdaging, als mogelijkheid en beperking. Het in dit boek beschreven leven van jhr. C.E.J.M. Verheyen, van 1892 tot 1941, valt samen met duidelijk identificeerbare periodes: het fin de siècle (het einde van de negentiende eeuw), de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog, het interbellum en de Tweede Wereldoorlog.
Een mensenleven neemt bepaalde contouren aan die zich gaandeweg anders presenteren, aangezien de terugblik na verloop van tijd binnen een steeds breder historisch kader mogelijk is. Het is nu ruim 125 jaar geleden dat jhr. Verheyen werd geboren, en zijn dood in 1941 ligt al weer bijna 80 jaar achter ons. Zo poogt deze biografie vanuit een redelijk ver historisch perspectief op zijn leven en het daartoe behorende tijdperk terug te kijken door middel van vijf hoofdstukken, die specifieke periodes in zijn leven markeren: jeugd en schooltijd (1892-1912), cavalerie-opleiding en eerste beroepsjaren (1912-1923), ordonnansofficier aan het hof van koningin Wilhelmina (1923-1936), eerste stalmeester van koningin Wilhelmina (1936-40) en gijzelaar in Buchenwald (1940-1941).

De halve eeuw van mijn grootvader. Jhr. C.E.J.M. Verheyen-jonker, cavalerist, hofdienaar, stalmeester, gijzelaar (1892-1941), door Dirk Verheyen is te bestellen via https://www.kelbo.nl/nl/boeken/9789087599799/de-halve-eeuw-van-mijn-grootvader.

In het volgende magazine van de stichting Adel in Nederland komt een interview te staan met jonkheer Dirk Verheyen over deze biografie over zijn grootvader. Donateurs van de stichting Adel in Nederland ontvangen vier keer per jaar ons digitale magazine boordevol adellijk nieuws en adellijke verhalen. Voor 17,50 euro per jaar ontvangt ook u dit magazine in uw mailbox. Mail voor meer informatie naar info@adelinnederland.nl.