Boekennieuws: ‘Herinneringen van Siegfried Bentinck’

Afb. links de voorkant van het boekje te zien en rechts Elizabeth gravin van Aldenburg Bentinck met haar drie kinderen Wilhelm-Viktor (1921-2016), Siegfried (1923) en Rüdiger (1929-1993), foto part. coll.
Afb. links de voorkant van het boekje en rechts Elizabeth gravin van Aldenburg Bentinck met haar drie kinderen Wilhelm-Viktor (1921-2016), Siegfried (1923) en Rüdiger (1929-1993), foto part. coll.

Siegfried Bentinck (1923) is de tweede zoon van Sigurd Wilhelm Adolf Arnold Frank Christoph von Ilsemann (1884-1952), vleugel-adjudant van Keizer Wilhelm II, en Elizabeth Mechtild Marie Sophie Louise gravin van Aldenburg Bentinck (1892-1971). In 1952 veranderde hij zijn familienaam, toen hij Brits staatsburger werd en een baan in de City kreeg aangeboden.

Op Tweede Kerstdag 2010 besloot hij zijn levensherinneringen op te schrijven en het resultaat is dit boekje, waarin familie-anekdotes zijn opgetekend, die het verhaal vertellen van het leven op kasteel Amerongen, zijn familie, zijn opvoeding, de familietradities en de contacten met de Duitse Keizer Wilhelm II. In het tweede deel vertelt hij over persoonlijke ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het boekje zijn vele familiefoto’s opgenomen.

Herinneringen zoals deze zijn enorm waardevol, want zij brengen de adellijke leefwereld met tradities en gebruiken dichterbij en laten iets herleven van een rijk verleden.

Het boekje verscheen in 2013 in het Duits in een oplage van 300 exemplaren en in 2014 kwam er een Nederlandse uitgave met 500 exemplaren. Het kost 8,95 euro en is, voor zover mij bekend, alleen in de museumwinkel op Amerongen te koop.

Op de foto is links de voorkant van het boekje te zien en rechts Elizabeth gravin van Aldenburg Bentinck met haar drie kinderen Wilhelm-Viktor (1921-2016), Siegfried (1923) en Rüdiger (1929-1993), foto part. coll.