Boekennieuws: Jacob van Foreest van Heemse 1778-1854

Afb. Een boek waarin niet alleen de geschiedenis van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse wordt verteld, maar ook een mooi beeld wordt geboden van de lokale geschiedenis.

Jacob van Foreest werd geboren in 1778 in Alkmaar als telg uit een invloedrijk adellijk geslacht. Zijn vader was Patriot en voorzitter van het parlement in de Bataafse Republiek. Al vroeg verloor Jacob zijn moeder. Dat zette zijn leven op zijn kop. Hij kwam uiteindelijk bij zijn tante terecht in Gramsbergen in Overijssel. Daar ontmoette hij de jonge Maria Clara gravin van Rechteren uit Collendoorn. Hij trouwde met haar in 1796. Maria Clara was het enige kleinkind van de bekende dichteres Clara Feyoena barones van Raesfelt-van Sytzama. Via Clara Feyoena erfden Maria Clara en Jacob de havezate het Huis Heemse. Jacob werd ‘Jacob van Foreest van Heemse’. Via de havezate Heemse verkreeg hij allerlei voorrechten, zoals lid van de Ridderschap van Overijssel en statenlid, gemeenteraadslid, kerkmeester, ouderling en markerichter. Hij erfde later ook nog de havezaten Collendoorn en Gramsbergen. Zo werd hij de invloedrijkste man in Hardenberg en omgeving. Maar al tijdens zijn leven werd zijn bezit verdeeld onder zijn vier dochters en ging een deel in de verkoop. Na zijn overlijden werd ook de havezate het Huis Heemse verkocht en afgebroken. Hem rest alleen nog een straatnaambord.

Over de auteur:
Johan Smit (Dr. J.H. Smit) is theoloog, pastoraal supervisor en gepromoveerd op een onderzoek naar de competenties voor de pastorale communicatie met mensen met een verstandelijke beperking. Sinds zijn pensionering houdt hij zich bezig met de geschiedenis van Hardenberg.

Het boek is in eigen beheer uitgegeven en kost 14.95 euro. Het kan besteld worden via https://heijink.mijnbestseller.nl/shop/index.php/catalog/product/view/id/552406/s/jacob-van-foreest-van-heemse-1778-1854-251798-heijink-mijnbestseller-nl/

Afb. 2. Het omheinde familiegraf Van Ittersum en Van Foreest in Heemse. De zerk rechtsachter binnen het hekwerk betreft: RUSTPLAATS/VAN/JONKHEER JACOB VAN FOREEST/VAN HEEMSE/GEBOREN TE ALKMAAR/DEN 17 MEI 1778/OVERLEDEN OP DEN HUISE HEEMSE/DEN 28 MAART 1854.