Boekennieuws: Kasteel Keppel


Kasteel Keppel is sinds de bouw nooit verkocht, maar altijd vererfd via de adellijke geslachten Van Keppel, Van Voerst, Van Polanen, Van Rechteren en Van Pallandt en wordt nu bewoond door baron en barones Van Lynden née jonkvrouwe Rutgers van Rozenburg. Baron Van Lynden is, in de vrouwelijk lijn, een nakomeling van de eerst bekende eigenaar – een zeldzaamheid inmiddels in Nederland.

In opdracht van de Pallandt van Keppel Stichting schreef Marian Diepeveen-Jansen een rijk geïllustreerd boek, waarin de lange geschiedenis van kasteel Keppel wordt beschreven.

Al duizend jaar wonen er heren en vrouwen van Keppel aan de Oude IJssel bij Hoog- en Laag-Keppel. Aanvankelijk werd op de locatie Hombeek een houten huis gebouwd, omgeven door wallen en greppels, later een stenen toren op de plek waar het huidige kasteel Keppel staat. Gedurende al die eeuwen, tot op de dag van vandaag, zijn het huis en de titel heer en vrouwe van Keppel via vererving aan een volgende generatie overgedragen. Het kasteel is dus nooit verkocht of op andere wijze in andere handen overgegaan.
De heerlijkheid Keppel, het kasteel en zijn bewoners worden in dit boek beschreven en verbonden met de gebeurtenissen binnen het graafschap en hertogdom Gelre en de republiek. De heren van Keppel speelden een actieve rol in de regionale en landelijke politiek, soms met fatale afloop, ofwel leidden een rustig leven, meedeinend op de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. De bouwfasen van het kasteel, die voor een deel nog steeds zichtbaar zijn, weerspiegelen de afwisseling van woelige en rustige perioden in het leven van zijn bewoners.

Dit boek over kasteel Keppel is voor 14,95 euro verkrijgbaar bij Boek en Buro in Doesburg en Raadgeep & Berrevoets in Doetinchem. Het ISBN is 97890 90345796.

Afb. 2. De voorzijde van kasteel Keppel.