Boekennieuws: Maria Geertrui Maassen (1849-1894) twee bijzondere huwelijken

Bas Maassen kwam in zijn stamboom een verre tante tegen die twee keer gehuwd was: de eerste keer met de schoorsteenveger Joseph Gagliardi, die uit het Italiaans sprekende gedeelte van Zwitserland afkomstig was, en de tweede keer met een baron Van Heeckeren van Brandsenburg, die kleermaker was.

Hij verzamelde veel verhalen en gaf hierover in eigen beheer een aardig boekje uit, waarvan hij hoopt dat dit zal stimuleren tot nieuw onderzoek. Er zijn via de schrijver nog enkele exemplaren beschikbaar.

U kunt dit boek uitsluitend bestellen door € 20,95 (inclusief portokosten) over te maken op bankrekening NL18INGB0000189525 ten name van B.R.A. Maassen te Hoofddorp onder vermelding van het adres waar het boek naar toe moet worden gezonden. U krijgt het dan per post toegezonden.

Link naar een eerder en uitgebreider bericht over dit boek op AiN https://www.adelinnederland.nl/boekennieuws-de-familie-van-heeckeren-van-brandsenburg-in-zevenaar/