Boekennieuws: ‘Martelaressen van Adel’

Afb. De voorkant van het boek. Portretten van de beide martelaressen zijn niet bekend, maar deze twee zijn ‘een verbeelding van de werkelijkheid’.

Op 13 november 1544 vond op het Galgenveld bij Delden een gruwelijke gebeurtenis plaats: de twee schoonzusters Maria en Ursula werden hier op de brandstapel verbrand, vanwege hun ‘doperse sympathieën’. Deze gebeurtenis is in de loop der eeuwen steeds tot de verbeelding blijven spreken, omdat beide dames van adel waren en als martelaressen vereerd werden.

Henk Boom deed onderzoek naar beide adellijke dames en schreef hierover het boek ‘Martelaressen van adel. Fictie en feiten over de twee ‘doperse’ joffers van Beckum’. Hij plaatst de gebeurtenissen mooi in hun tijd, en geeft uitleg over de hoofdpersonen in de geschiedenis van toen. Hij reconstrueert de gebeurtenissen op basis van de gevonden feiten, maar vergelijkt daarnaast ook latere versies van het verhaal. De lezer wordt uitgebreid geïnformeerd over de familie van beide dames en de rol die Goossen van Raesfelt, gehuwd met de erfdochter van Twickel, in het drama speelde. Mooi zijn de citaten uit archiefstukken uit die tijd die in de tekst zijn opgenomen, waardoor je als lezer heel dichtbij de gebeurtenissen komt. De vele illustraties versterken dit gevoel.

Benieuwd geworden naar dit boek? Lees meer hierover en over de bestelmogelijkheid op https://www.walburgpers.nl/winkel/geschiedenis/martelaressen/

Tentoonstelling
In Museum Bussemakershuis in Borne is t/m 2 februari de tentoonstelling ‘Martelaressen van adel’ te zien, waarbij de bezoeker een beeld getoond wordt van deze periode en de omgeving waarin beide adellijke dames hebben geleefd. Lees meer op http://www.bussemakerhuis.nl/martelaressen.