Boekennieuws: Martenastate. Proeftuin van het paradijs

Afb. Op de achtergrond Martenastate met als inzet de tragische jonkheer Duco Martena van Burmania Vegelin van Claerbergen (1859-1894).

Wie in het Friese Koarnjum het huidige huis Martenastate ziet met zijn ranke torentje, zal niet vermoeden dat dit huis van ruim een eeuw oud een veel oudere voorgeschiedenis heeft met roemrijke bewoners. Het huidige huis werd honderd jaar geleden gebouwd en kwam in de plaats van de eeuwenoude Martenastate, die in 1900 werd afgebroken vanwege de bouwvallige staat.

In ‘Martenastate. Proeftuin van het paradijs’ is de rijke geschiedenis van deze state nu zeer leesbaar vastgelegd. In de opeenvolgende hoofdstukken komen verschillende facetten aan bod. Zo is er een hoofdstuk over het eens machtige adellijke geslacht Martena en zijn er bv. hoofdstukken over de beheerproblemen in meer recente tijden en het groene verleden van de state, maar ook over de aanwezige stinzeflora, die er nu nog ruim te vinden is.

Voor volgers van AiN zal vooral het hoofdstuk ‘Een onafwendbaar familiedrama – het einde van Duco’ zeer aanspreken. Hierin wordt het tragische verhaal verteld van jonkheer Duco Martena van Burmania Vegelin van Claerbergen (1859-1894). Hij werd geboren in een rijke, adellijke familie en was voorbestemd om als enige mannelijke erfgenaam de familietraditie op Martenastate voort te zetten. Duco werd echter gekweld door depressies en kon aan de hoge verwachtingen die op hem rustten niet voldoen. Uiteindelijk koos hij zelf voor de dood en legateerde Martenastate aan de hervormde kerkvoogdij, die het enkele jaren daarna liet afbreken.

In het rijkgeïllustreerde boek is daarnaast veel interessante informatie over aan Martenastate gerelateerde onderwerpen in afzonderlijke kaders opgenomen. Zo is er het verhaal over de admiraal-staf van Duco van Martena en het verhaal over de familiegrafheuvel op het landgoed, maar ook kleinere verhalen als dat over zwanehalsbanden en het tafeltje van voornoemde Duco. Een uitgebreide genealogie achterin brengt de vererving van Martenastate op de opeenvolgende geslachten Van Martena, Van Burmania en Vegelin van Claerbergen overzichtelijk in beeld.

Benieuwd geworden naar het boek? Kijk voor meer informatie en bestelmogelijkheid op http://www.wijdemeer.nl/webshop/Martenastate-Proeftuin-van-het-paradijs/1