Boekennieuws: nieuw jaarboek ‘Virtus’ van de Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis

Virtus 2015

Deze stichting werd in 1993 opgericht en stimuleert het onderzoek naar de (Nederlandse) adel. Ieder jaar verschijnt er een jaarboek met daarin een grote verscheidenheid aan artikelen, die inmiddels van Europees niveau zijn. Door lid te worden van deze stichting ontvangt men overigens niet alleen dit jaarboek, maar krijgt men ook uitnodigingen voor de jaarlijkse symposia en excursies, die vaak naar locaties voeren waar men gewoonlijk geen toegang heeft.

Inhoud:

Willem Ham
Bergen op Zoom. Residentie en stad

Maarten Prins
Heren van Holland. Het bezit van Hollandse heerlijkheden onder adel en patriciaat (1500-1795)

Renske Koster
De invloed van esthetische ontwikkelingen op de reisbeleving. De waardering van Engelse en Duitse adellijke residenties door Nederlandse reizigers in de achttiende eeuw

Leon Wessels
Jagen naar macht. Jachtrechten en verschuivende machtsverhoudingen in Twente, 1747-1815

Wybren Verstegen
Een ‘uitgebreide aristocratie’ of een ‘gematigd democratisch beginsel’? Van Hogendorp en de adel als vertegenwoordiger van het platteland (1813-1842)

Jolien Gijbels
Beleven en herinneren op het slagveld van Waterloo. Een adellijk perspectief (1815-1870)

Fred Vogelzang
Elites and country house culture in nineteenth-century Limburg

Claartje Wesselink
De reizende jonkheer. Museumdirecteur Willem Sandberg als cultureel diplomaat

Daarnaast zijn er nog enkele korte bijdragen en is er als afsluiting een interview met Jaap Scholten, de schrijver van ‘Kameraad Baron’, een boek over de Transsylvaanse aristocratie, waarvoor hij de Libris Geschiedenis Prijs 2011 ontving.

Lid worden van deze stichting kan voor slechts 20 euro per jaar en dan ontvangt men ook meteen dit jaarboek: www.adelsgeschiedenis.nl.