Boekennieuws: ‘Tragiek en heldendom. Het leven van Jan II van Wassenaer, burggraaf van Leiden’, door Louise barones van Wassenaer-Wiarda

Afb. 1. Louise barones van Wassenaer née Wiarda bij de presentatie van haar boek op kasteel Duivenvoorde. Foto met hartelijke dank aan www.maritiemportal.nl en https://twitter.com/MaritiemPortal.

Jan II van Wassenaer, burggraaf van Leiden (1486-1523), bijgenaamd ‘Jan met de Kaak’, was voorbestemd om in dienst te treden van Keizer Maximiliaan van Habsburg en zijn dochter Landvoogdes Margaretha van Bourgondië. Zijn vader was één van de rijkste en machtigste edelen van Holland. In 1511 trad Jan in het huwelijk met Josina van Egmont. Haar vader Jan graaf van Egmont, stadhouder van Holland en Zeeland, was een grote vriend van de vader van Jan II van Wassenaer. Haar moeder was een nichtje van Keizer Maximiliaan. Jan koos voor een militaire carrière in dienst van Maximiliaan en Karel van Egmont en de Friezen werden zijn tegenstanders. Jan werd gevangen genomen en twee jaar lang opgesloten in een kooi aan het kasteel de Dikke Tinne in Hattem. Hij kwam pas vrij na betaling van een losgeld van 20.000 gouden florijnen (nu ongeveer 3 miljoen euro). In 1523 overleed Jan aan een kogelwond bij de belegering van Sloten en werd begraven in de Kloosterkerk in Den Haag.

Louise barones van Wassenaer née Wiarda (Amsterdam, 1933) huwde in 1954 Otto baron van Wassenaer. Beiden waren geïnteresseerd in de verhalen over de familie Van Wassenaer. Otto en Louise waren van plan om na hun pensioen samen de oude en nieuwe verhalen op te sporen. Helaas overleed Otto van Wassenaer in 1996, het jaar waarin hij met pensioen ging. Louise van Wassenaer is na zijn dood doorgegaan met het familieonderzoek. Dankzij het vele onderzoek in goed bijgehouden archieven uit de heel vroege Middeleeuwen, waarbij zij zelfs tien onbekende brieven van Jan II van Wassenaer ontdekte, is het boek over Jan II van Wassenaer, zijn familie en zijn tijd nu verschenen.

Lees hier meer over het boek en over de bestelmogelijkheid https://www.conserve.nl/fonds/tragiek-en-heldendom-399/?searchresult=1&sstring=wassenaer

Afb. 2. Jan II van Wassenaer, burggraaf van Leiden, op zijn portret dat zowel op kasteel Duivenvoorde als op kasteel Twickel hangt.