Boekpresentatie ‘Adellijke affaires’

Afb. 1. Jonkheer mr. Dolph Boddaert, auteur van ‘Adellijke affaires’.

Afgelopen zondag vond in de salons van de Groote Sociëteit Haagsche Club-Plaats Royaal aan het lommerrijke Lange Voorhout de boekpresentatie plaats van ‘Adellijke affaires’. In dit boek zijn alle artikelen gebundeld, die de oud-advocaat jonkheer mr. Dolph Boddaert in de loop der jaren schreef en die veelal gaan over juridische vragen over het adelsrecht, zoals over buiten het huwelijk geboren kinderen, of over inlijving van buitenlandse adel.

Rolof baron van Hövell tot Westerflier, van uitgeverij Karwansaray, heette de aanwezigen welkom en zei dat het woord affaires in de titel tot wat onrust had geleid bij sommige genodigden: “Ik wil wel komen, als het maar niet over mijn familie gaat.” Hij verzekerde dat Dolph Boddaert niet in de donkere krochten van de Koninklijke Bibliotheek was gekropen voor zijn boek. Degenen die hierdoor echter teleurgesteld waren, mochten van hem alsnog gerust de zaal verlaten.

Afb. 2. de voorkant van het boek ‘Adellijke affaires’.

Hierna besprak mr. Rob van Nouhuys (“Als ik meneer Nahuys was, was ik hier wel lid”) het boek in hoofdlijnen en verwoordde de zorg van enkelen naar aanleiding van de boektitel met: “Als ik hier straks wegga, moet ik het wapenschild van de muur halen en er een balk aan toevoegen.” Dolph Boddaert schreef echter, volgens Rob van Nouhuys, niet over dit soort affaires, ook al vielen de artikelen over de zaak De Bourbon de Parme en met name de zaak Delphine Boël voor hem nogal op, waarbij hij uit de laatste zaak met smaak enkele door Dolph Boddaert gekozen woorden citeerde.

Dolph Boddaert bedankte vervolgens de uitgever Rolof van Hövell voor de geweldige samenwerking en zei over zijn reden om zich in de onderwerpen van zijn artikelen te verdiepen: “Ik heb een groot gevoel voor rechtvaardigheid.” De rechtsongelijkheid van buiten het huwelijk geboren kinderen en adoptiekinderen had hem altijd gestoord en ook de nieuwe Wet op de Adeldom van 1994 bekritiseerde hij vanwege het ontbreken van een overgangsregeling: “Mijn standpunten zijn niet altijd parallel met de Hoge Raad van Adel gelopen.”

Mr. Coen baron Schimmelpenninck van der Oije, oud-voorzitter van de Hoge Raad van Adel en kamerheer honorair van Z.M. de Koning, kreeg vervolgens door Dolph Boddaert het eerste exemplaar aangeboden. Hij zei onder meer dat er tijden geweest waren dat er niet werd gesproken of geschreven over adel en afkomst, maar dat Dolph Boddaert altijd zijn mening in openheid heeft getuigd.

Benieuwd naar het boek? Kijk dan voor meer informatie en bestelmogelijkheid op https://www.karwansaraypublishers.com/adellijke-affaires.html.

Afb. 3. Het zeven traveeën brede onderkomen van de Groote Sociëteit Haagsche Club-Plaats Royaal aan het Lange Voorhout in ‘s-Gravenhage.