Boekpresentatie ‘Van Heemstra. Friese adel’

Afb. 1. Oud-ambassadeur mr. Schelto baron van Heemstra en echtgenote Godeke barones van Heemstra née Donner met in hun midden de schrijver Ko van Geemert.
Afb. 1. Oud-ambassadeur mr. Schelto baron van Heemstra en echtgenote Godeke barones van Heemstra née Donner met in hun midden de schrijver Ko van Geemert.
Afb. 2. De voorkant van het boek met de 'icoon van de familie', de filmster Audrey Hepburn.
Afb. 2. De voorkant van het boek met de ‘icoon van de familie’, de filmster Audrey Hepburn.

Afgelopen zaterdag werd in de Groote Sociëteit Haagsche Club-Plaats Royaal aan het lommerrijke Lange Voorhout het boek ‘Van Heemstra. Friese adel’ gepresenteerd in aanwezigheid van vele Van Heemstra’s en aanverwanten. In zijn openingswoord vertelde oud-ambassadeur mr. Schelto baron van Heemstra dat het boek tien jaar geleden als idee begon tijdens een familiereünie en dat het uitgangspunt was geweest om over markante gebeurtenissen en personen uit de familie te schrijven. De waarde van het boek vond hij, dat het naast geestige, ontroerende en soms ook hartverscheurende familieverhalen, ook verhalen vertelt die deel uitmaken van de Nederlandse geschiedenis.

Afb. 3. De Groote Sociëteit Haagsche Club-Plaats Royaal aan het Lange Voorhout.
Afb. 3. De Groote Sociëteit Haagsche Club-Plaats Royaal aan het Lange Voorhout.

Zijn neef ir. Jan Willem Sixma baron van Heemstra zei hierna onder meer: “Families zoals de onze zijn niets meer of minder dan andere families, maar zijn wel een beetje anders.” De sterke onderlinge contacten, ook in de huidige generaties, laten volgens hem nog steeds zien dat er een sterk clangevoel is.

Vervolgens sprak de schrijver Ko van Geemert, die de filmster Audrey Hepburn (zij had een Van Heemstra tot moeder) een ‘icoon van de familie’ noemde en die meerdere familieleden voor het boek geïnterviewd heeft om te achterhalen wat het betekent om een Van Heemstra en van adel te zijn. Kenmerkend vond hij de uitspraak: “Ik ben er niet trots op om van adel te zijn, maar ben er wel trots op een Van Heemstra te zijn.” Hierna overhandigde hij het eerste exemplaar aan mr. Schelto baron van Heemstra en echtgenote Godeke barones van Heemstra née Donner vanwege hun grote aandeel in de totstandkoming van het boek.

Tot slot las Marjolijn barones van Heemstra, die columniste, schrijfster en theatermaakster is, voor uit het boek en koos daarbij voor een ontroerend gedeelte dat over haar overgrootvader ging, die kort voor het einde van de oorlog gefusilleerd werd.

Binnenkort volgt een uitgebreide boekrecensie op AiN, maar wilt u het boek nu al bestellen, kijk dan op de website van de uitgever Bornmeer: www.bornmeer.nl/winkel/van-heemstra-friese-adel/.