Boekpresentatie ‘Touwtrekken om kasteel Hernen’

Afb. 1. De officiële presentatie van ‘Touwtrekken om kasteel Hernen’ vond plaats op kasteel Hernen. Rechts staat Peter van den Tweel, directeur Geldersch Landschap & Kasteelen. Kasteel Hernen is één van de kastelen, die GLK beheert. Foto met hartelijke dank aan Ton Rothengatter.

Onlangs vond op kasteel Hernen een bijzondere gebeurtenis plaats: het eerste exemplaar van het boek ‘Touwtrekken om kasteel Hernen’ werd aan Peter van den Tweel aangeboden, die directeur van Geldersch Landschap & Kasteelen is. AiN berichtte al eerder over dit boek (zie: https://www.adelinnederland.nl/vrienden-van-de-wijenburg-nieuwe-uitgave/.

Hans van Wijhe, die samen met Geertrudis van Dijk het boek schreef, hield hierbij de volgende toespraak:

Geertrudis en ik zijn als Vrienden van de Wijenburg nu al meer dan tien jaar met veel plezier bezig met de geschiedenis van de Wijenburg en haar bewoners. Het resultaat :
– een mooie website met veel waardevolle informatie die door de KB wordt gearchiveerd
– enkele drukbezochte zondagmiddagen op de Wijenburg samen met de kerk van Echteld
– mooi ingelijste kopieën van portretten in de ridderzaal van de Wijenburg
– en dan nog onze boeken, vandaag de 3e!

Afb. 2. Hans van Wijhe (links) (samen met Gertrudis van Dijk auteur van het boek) met rechts Peter van den Tweel, directeur Geldersch Landschap & Kasteelen. Foto met hartelijke dank aan Ton Rothengatter.

Bij onze speurtocht kwam ook Hernen in beeld maar we hadden het zo druk met de Wijenburg dat we niet echt aan Hernen toekwamen. Dat veranderde ruim 2 jaar geleden.  We hadden al een paar jaar eerder een aantal documenten m.b.t. Hernen uit het archief van de familie Van Rechteren opgevraagd maar de hele stapel van 88 pagina’s bleef voorlopig in de kast liggen als een grote klus die we ooit nog eens van plan waren te gaan oppakken.

En toen wist Geertrudis Joop de Wolf te vinden die ons wilde helpen met het ontcijferen van die 88 pagina’s uit de 16e eeuw. Wat zich toen ontvouwde, vonden we heel boeiend. De titel voor ons nieuwe boek kwam boven “Touwtrekken om kasteel Hernen” .

De geschiedenis van de Wijenburg in Echteld en kasteel Hernen is sterk met elkaar verbonden. Beide kastelen zijn ontstaan rond 1200 en kregen rond 1550 hun huidige vorm door de familie Van Wijhe. Van 1271 tot 1751 (dus bijna 500 jaar!) is de Wijenburg in het bezit geweest van de familie Van Wijhe van Echteld. Uit de familie Van Wijhe van Echteld ontstond rond 1400 de Hernense Van Wijhe tak die Hernen ruim 200 jaar in bezit had.

Afb. 3. De voorkant van het boek met een fragment van de poort van kasteel Hernen. Mogelijk betreft het hier een lid van de familie Van Wijhe.

Begin 17e eeuw kwam er een eind aan het Van Wijhe tijdperk op Hernen. Een bont gezelschap was rond 1600 bezig met hoe het verder moest met de omvangrijke heerlijkheid. De families Van den Bongard en Van Wijhe van Echteld speelden de hoofdrol.

Ons boek “Touwtrekken om kasteel Hernen” laat zien wat er allemaal gebeurde op en rond kasteel Hernen eind 16e eeuw / begin 17e eeuw. Maar ook hebben we in beeld gebracht hoe de Van Wijhe’s op Hernen voor die tijd leefden.

Enkele van de meest opvallende dingen die bij ons onderzoek te voorschijn kwamen:
– De Van Wijhe’s van de Wijenburg verloren uiteindelijk het touwtrekken om Hernen en hadden het nakijken. Het Hernense bezit kwam door de huwelijken van Maria en Joachima van Wijhe van Hernen in handen van de families Van Reede en Van Rechteren.
– De band van de Van Wijhe’s van Hernen met Geldern in het Overkwartier, die was heel intensief. Verschillende Van Wijhe’s van Hernen waren ambtman in Geldern en Reinier van Wijhe trouwde Margriet van Egeren die uit Geldern kwam!
– Joachim (de vader van Reinier) was een beruchte roofridder tot in Twente toe! Het kasteel van de fam. Van Reede in Saesfelt werd door Joachim namens de hertog van Gelre verwoest! Opvallend: uiteindelijk kreeg de fam. Van Reede een eeuw later na het touwtrekken Hernen in handen!

Het is fantastisch dat beide kastelen uiteindelijk in bezit zijn gekomen van GL&K. De restauraties van deze kastelen waren de eerste projecten van GL&K in de jaren 1942-1970.  De Wijenburg in Echteld en kasteel Hernen laten nog steeds de belangrijke positie zien die de Van Wijhe’s in de Middeleeuwen in het rivierengebied innamen.

Graag bieden wij hierbij ons boek “Touwtrekken om kasteel Hernen” aan GL&K aan.

Benieuwd naar de Wijenburg? Kijk dan op http://www.vriendenvandewijenburg.nl/Home
Benieuwd naar kasteel Hernen? Kijk dan op https://hernen.glk.nl/