Bubb Kuyper Veilingen 22 t/m 25 nov.: brieven van de Koninginnen Emma en Wilhelmina aan minister-president P.W.A. Cort van der Linden

Afb. 1. Een historisch gezien belangrijke brief van Koningin Wilhelmina aan minister-president P.W.A. Cort van der Linden, waarin zij schrijft over het Algemeen Kiesrecht. Foto met hartelijke dank aan Bubb Kuyper Veilingen in Haarlem.

Van 22 t/m 25 november vindt er bij Bubb Kuyper Veilingen in Haarlem een grote veiling plaats van boeken, prenten, kaarten, documenten, enz., waaronder brieven van Koningin Emma en Koningin Wilhelmina aan minister-president P.W.A. Cort van der Linden. Lees het verhaal hierbij of kijk in de online catalogus voor wat er verder wordt aangeboden op https://www.bubbkuyper.com/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=397&virtuemart_manufacturer_id=0&Itemid=198

Pieter Wilhelm Adrianus Cort van der Linden (1846-1935) was de zoon van mr. Gijsbertus  Martinus van der Linden (1812-1888) en Jacoba Henriette Wttewaall (1812-1866). De familie Van der Linden is een patriciaatsfamilie uit het Blauwe Boekje en gaat terug tot in de 16e eeuw. Pieter Wilhelm Adrianus voegde de familienaam van zijn grootmoeder Cort toe en zo ontstond deze dubbele achternaam. Een andere tak van deze familie voegde de naam  Dronsberg toe, waardoor de dubbele achternaam Dronsberg van der Linden ontstond.

Dr. Jaap Moes, schrijver van ‘Onder Aristocraten’, heeft het in zijn onderzoek naar de ‘Nationale notabelenelite 1848-1914’ over vier groepen: adel, oud patriciaat, zelfbenoemd (of nieuw) patriciaat en andere burgers. Over dit ‘zelfbenoemd patriciaat’ zegt hij onder meer dat dit deftige families zijn, die in 1848 nog niet eerder bestuurlijke macht uitoefenden en dat deze zichzelf vaak een aristocratisch aureool gaven door dubbele namen of een bezit van een buitenplaats.

De familie Wttewaal (uit te spreken als ‘Uutewaal’) is een oud Utrechts geslacht, waarvan de tak Wttewaal van Stoetwegen in de Nederlandse adel verheven werd. De bekendste telg uit deze tak wellicht is freule Bob Wttewaal van Stoetwegen, die als ‘De Freule’ in de Tweede Kamer grote bekendheid genoot.

Pieter Wilhelm Adrianus was aanvankelijk advocaat, maar werd in latere jaren minister van Justitie en van Binnenlandse Zaken. In de jaren 1913-1918 werd hij minister-president. In deze functie had hij goed contact met de Koninginnen Emma en Wilhelmina.

Bij Bubb Kuyper wordt nu een klein archiefje Cort van der Linden aangeboden (lot 77/2019) dat wordt getaxeerd op 150-250 euro. Een brief van Koningin Emma aan Cort van Linden (77/2017) wordt getaxeerd op 200-300 euro. Van historisch belang is de brief van Koningin Wilhelmina aan Cort van der Linden (77/2018), omdat zij hierin schrijft over het Algemeen Kiesrecht: “Niet minder wensch ik ons vaderland geluk met het bereiken van dezen mijlpaal van het afleggen van uw langen en moeizame weg. Dat ik dit historisch ogenblik mag beleven stemt mij tot groote dankbaarheid. Moeilijk zoude ik mij iets kunnen denken dat mij zooveel voldoening schonk.” Deze brief wordt getaxeerd op 300-500 euro.

Benieuwd naar wat er verder op deze veiling bij Bubb Kuyper Veilingen in Haarlem aangeboden wordt? Kijk dan in de online catalogus https://www.bubbkuyper.com/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=397&virtuemart_manufacturer_id=0&Itemid=198

Afb. 2. Een brief van Koningin Emma aan minister-president P.W.A. Cort van der Linden. Foto met hartelijke dank aan Bubb Kuyper Veilingen in Haarlem.