Collectie Slot Zuylen verrijkt met 6 familieportretten

Afb. 1. Diederik Jacob van Tuyll van Serooskerken (1707-1776) en de schrijfste Belle van Zuylen (Isabella Agneta van Tuyll van Serooskerken) (1740-1805). Foto's met dank aan www.slotzuylen.nl.
Afb. 1. Diederik Jacob van Tuyll van Serooskerken (1707-1776) en de schrijfster Belle van Zuylen (Isabella Agneta van Tuyll van Serooskerken) (1740-1805). Foto’s met dank aan www.slotzuylen.nl.

Slot Zuylen werd eeuwenlang bewoond door de familie Van Tuyll van Serooskerken en is tegenwoordig een museum. Het kasteel herbergt onder meer een omvangrijke, eeuwenoude verzameling familieportretten, die een mooie doorsnee biedt van de mode en smaak van de bewoners op kleding- en portretgebied in de loop der eeuwen.

Onlangs werd de collectie door schenking van Hans-Willem baron van Tuyll van Serooskerken uitgebreid met twee portretten van de hand van de in zijn tijd befaamde portrettist Guillaume de Spinny, die twee nichtjes van de familie Van Tuyll portretteerde: Isabella Agneta van Lockhorst (1732-1765) en Agneta Geertruida van Lockhorst (1735-1788). De portretten doken in 2015 op bij een veiling van Christie’s – AiN berichtte er destijds over – en hebben nu dankzij baron Van Tuyll een passend en veilig onderkomen gevonden op slot Zuylen. Over deze twee portretten volgt in het volgende magazine van AiN een uitgebreid verhaal.

Afb. 2. Johanna Magdalena barones van Tuyll van Serooskerken née Ringeling (1790-1850) en echtgenoot Vincent Johan Reinier baron van Tuyll van Serooskerken (1792-1840). Foto’s met dan aan www.slotzuylen.nl.
Afb. 2. Johanna Magdalena barones van Tuyll van Serooskerken née Ringeling (1790-1850) en echtgenoot Vincent Johan Reinier baron van Tuyll van Serooskerken (1792-1840). Foto’s met dank aan www.slotzuylen.nl.

Vier andere portretten betreffen leden van de familie Van Tuyll van Serooskerken en het belangrijkste portret hierbij is het portret van de schrijfster Belle van Zuylen, die voluit Isabella Agneta van Tuyll van Serooskerken heet. Het is het vroegst bekende portret van haar en vererfde samen met de portretten van haar vader, haar neef en diens echtgenote op de nakomelingen van haar broer. Haar portret raakte bij een brand in het verleden zwaar beschadigd en kon gelukkig goed gerestaureerd worden. Deze Van Tuyll portretten konden dankzij de steun van onder meer de Ridderlijke Duitsche Orde, de Vrienden en de Vrienden voor het leven van Slot Zuylen verworven worden.

Link naar het bericht op de website van Slot Zuylen: www.slotzuylen.nl/stichting/nieuws/2017/verwerving-belle-portretten/.