Collector’s Choice, European Interiors, Asian Arts and silver, bij het Venduehuis in Den Haag wo. 2 nov.: stempels met familiewapen en gravenkroon

Afb. 1. Wapenstempels gemaakt van agaat en zilver. In het midden het familiewapen van de patriciaatsfamilie Meyners/Meijners en links een gravenkroon boven initialen. Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis in Den Haag.

Op woensdag 2 november eindigt bij het Venduehuis in Den Haag de online veiling Collector’s choice: European Interiors, Asian Arts & Silver, met porselein, antiek, kunst, meubelen en o.a. stempels met familiewapen en gravenkroon. Lees het verhaal hierbij hieronder en kijk voor de online catalogus om te zien wat er verder geveild wordt op https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=507

Familiewapens worden door de meeste mensen geassocieerd met adel, terwijl iedereen in Nederland een familiewapen mag gebruiken en er zelfs nu nog een kan laten ontwerpen. In de Franse Tijd was men dat blijkbaar even vergeten en onder het motto ‘Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap’ werden daarom in 1795 familiewapens op openbare plekken verboden – nog heden vindt men in vele kerken de sporen terug van het enthousiaste beitelwerk op grafzerken, waarmee men deze ‘ongelijkheid’ meende te moeten wegwerken.

Met een familiewapen kun je je overigens wel onderscheiden door het af te laten beelden op speciaal voor de opdrachtgever gemaakt porselein, zilver, damast, portretten, enz. In het verleden werd het zelfs op koetsen afgebeeld, maar de eerste personenauto moeten wij nog tegenkomen met een familiewapen op het portier.

Familiewapens worden tegenwoordig nog het vaakst gebruikt op zegelringen. Deze waren bedoeld om een brief te verzegelen, maar worden nu vooral gebruikt als sieraad. Een variant op de zegelring is een zegelstempel. Dit lag klaar op het bureau en na de afdruk in verwarmde zegellak was een brief verzegeld en wist de ontvanger dat de inhoud alleen door hem/haar gelezen was. In het jeugdboek ‘De brief voor de koning’ door Tonke Dragt speelde een verzegelde brief een hoofdrol en moest de schildknaap Tiuri, die in afwachting was van zijn ridderslag, deze verzegelde brief zien te bezorgen.

Bij het Venduehuis worden nu enkele stempels met agaat en zilver aangeboden. Het betreft lot 1517 en het wordt getaxeerd op 200-400 euro. Eén stempel vertoont het familiewapen van de patriciaatsfamilie Meijners/Meyners, de andere hebben initialen, waarvan één is bekroond met de rangkroon van een graaf: een kroon met drie fleurons en twee parels. Veilingopbrengst: 850 euro.

Benieuwd naar wat er verder op deze veilingen bij het Venduehuis in Den Haag geveild wordt? kijk dan in de online catalogus https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=507

Afb. 2. Dezelfde wapenstempels, maar nu rechtop, fraai uitgevoerd in agaat en zilver. Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis in Den Haag.