Commando-overdracht Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer

Afb. Luitenant-admiraal en Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer en echtgenote Maaike Bauer op het Wiener Ball in 2020.

Vandaag vond het Commando-overdracht van Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer plaats. Bij deze gelegenheid werd hij benoemd tot commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, met de zwaarden In 2020 ontmoette AiN hem en zijn charmante echtgenote Maaike op het Wiener Ball in Noordwijk. AiN feliciteert luitenant-admiraal Rob Bauer van harte met zijn Koninklijke onderscheiding en wenst hem heel veel succes toe als nieuwe voorzitter van het NATO Military Committee.