Dag van het Kasteel 2016: kijken in de keuken van de Friese adel op Fogelsangh State

DvhK_logo
Afb. Links het logo van de Dag van het Kasteel en rechts Fogelsangh State

Ook op Fogelsangh State wordt op Tweede Pinksterdag stilgestaan bij het thema ‘Proef het verleden’ van de Dag van het Kasteel en bezoekers kunnen niet alleen een kijkje in de keuken nemen, maar krijgen ook op ludieke wijze door de butler uitleg over de eetcultuur op de historische buitenplaatsen.

Fogelsanghstate is sinds 1646 steeds vererfd en nu in het bezit van gravin De Marchant et d’Ansembourg née barones van Harinxma thoe Slooten. In het huis heeft de Collectie Van Iddekinge, nalatenschap van de laatste jonkheer Van Iddekinge, een gastvrij en waardig onderdak gevonden. Link naar de website: www.fogelsangh-state.nl.

Link naar een gratis boekje op de site van het NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaatsen met een overzicht van meer dan 100 opengestelde kastelen en buitenplaatsen in het hele land met vele activiteiten: http://www.kastelen.nl/dvhk2016/index.html.