De familie Pieters Graafland en de adellijke familie Graafland/Hooft Graafland

Afb. Screenshot met dank aan www.google.nl.

Op 28 april overleed voetballegende Eddy Pieters Graafland op 86-jarig leeftijd. Zijn familienaam, Pieters Graafland, doet denken aan de adellijke familie Graafland/Hooft Graafland, die tot de bekende Amsterdamse regentengeslachten in de 17e en 18e eeuw behoorde. Nader onderzoek laat echter zien, dat hij hier niet van afstamt.

Cornelis Jan Louis Graafland (1776-1803) was de zoon van mr. Pieter Graafland, heer van Heenvliet en Coolwijkspolder (1748-1793) en Louise Carolina des H.R. Rijksbarones van Alderwerelt (1755-1783). Deze tak van het Amsterdamse regentengeslacht werd nooit verheven in de Nederlandse adel, maar is wel terug te vinden in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat.

Cornelis Jan Louis werd kapitein-luitenant-ter zee en trad op 8 augustus 1802 in Rotterdam in het huwelijk met Johanna Elisabeth Scheffers, na op 24 juli van dat jaar in ondertrouw te zijn gegaan. De bruid was al eerder gehuwd geweest en weduwe van Johannes Pieters. Uit dit huwelijk bracht zij een zoontje mee, met de achternaam Pieters. Drie jaar eerder was het echtpaar ook al in ondertrouw gegaan in Rotterdam op 18 mei 1799, maar tot een huwelijk was het toen niet gekomen. Wel kreeg het in die jaren een dochterje: Louisa Carolina Petronella, dat ongeveer 3 jaar oud op 12 juli 1803 in Rotterdam overleed en drie dagen later in de Grote Kerk aldaar werd begraven.

Niet lang daarvoor was ook Cornelis Jan Louis overleden: ‘Heden is overleden, myn waarde Echtgenoot, CORNELIS JAN LOUIS GRAAFLAND, in den ouderdom van 27 Jaren, aan eene uitteerende ziekte. Geve van dit sterfgeval, by dezen, kennis aan Famillie en Vrienden. Rotterdam den 31 Mey 1803. Elizabeth Johanna Scheffers, Wed. C.J.L. Graafland.’ Op 4 juni volgde de begrafenis in de Grote Kerk in Rotterdam.

Zelf overleed de weduwe op 15 november 1842 ‘des namiddags ten twaalf ure, in het huis staande aan den Amsteldijk’ in Nieuwer Amstel op de leeftijd van 83 jaar. Haar zoon Gerardus uit haar eerste huwelijk met Johannes Pieters had de achternaam van zijn stiefvader toegevoegd en ging als Gerardus Pieters Graafland door het leven. Hij had (en heeft) vele nakomelingen, waaronder de voetballegende Eddy Laurens Pieters Graafland (1934-2020).