De Nederlandsche Leeuw: Worbert van Wassenaer Starrenburg

Afb. Het familiewapen Worbert van Wassenaer in 1846. Foto met hartelijke dank aan de Hoge Raad van Adel.

In de literatuur over de adellijke familie van Wassenaer wordt de tak Worbert van Wassenaer Starrenburg veelal afgedaan als een bastaardtak. Volgens recente publicaties van de Hoge Raad van Adel zou Lodewijk Jan graaf van Wassenaer Starrenburg (1778 – 1836) zelfs niet tot de Nederlandse adel hebben behoord. Zijn zonen zouden pas in 1846 titelerkenning hebben gekregen, ‘tot ontsteltenis en verbazing van de leden van de familie van Wassenaer en van andere leden van de Nederlandse adel’.

In een recent artikel in De Nederlandsche Leeuw levert jonkheer mr. Dolph Boddaert kritiek op deze opvatting. Aan de hand van originele documenten toont hij aan, dat Lodewijk Jan in 1834 met medeweten en instemming van Otto baron van Wassenaer (het toenmalige hoofd van het geslacht) legitimatie heeft verkregen als wettige zoon van zijn vader graaf Willem Lodewijk. Hierdoor behoorde hij vanaf dat moment tot de Nederlandse adel met de titel van graaf.

De Nederlandsche Leeuw 137 (2020) 3 p 131-136 https://www.knggw.nl/